Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Daniel 11:1-45

BALAYAN SANG KAUNDAN

 • Mga hari sang Persia kag Gresya (1-4)

 • Mga hari sang bagatnan kag sang aminhan (5-45)

  • Ipadala ang manugsukot buhis (20)

  • Ang Lider sang katipan laglagon (22)

  • Himayaon ang dios sang mga kuta (38)

  • Hari sang bagatnan kag hari sang aminhan magadis-uganay (40)

  • Makatulublag nga balita halin sa sidlangan kag aminhan (44)

11  “Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Dario+ nga Medianhon, nagkadto ako agod palig-unon kag pabakuron si Miguel.*  Ang isugid ko sa imo karon amo ang kamatuoran: “May tatlo pa ka hari nga magatindog* para sa Persia. Ang ikap-at magatipon sing mas madamo nga manggad sangsa iban. Kon mangin gamhanan na sia bangod sang iya manggad, sugyuton niya ang tanan batok sa ginharian sang Gresya.+  “Isa ka gamhanan nga hari ang magagahom nga may masangkad nga sinakpan+ kag himuon niya ang luyag niya himuon.  Apang kon mangin gamhanan na sia, mapukan ang iya ginharian kag magalapta sa apat ka direksion,+ apang indi sa iya mga kaliwat. Ang ila sinakpan indi mangin pareho kasangkad sang iya sinakpan; kay ang iya ginharian kuhaon kag ihatag sa iban.  “Ang hari sang bagatnan nga isa sang iya mga prinsipe mangin gamhanan; apang ang isa* magadaug batok sa iya kag magagahom nga may mas masangkad nga sinakpan sangsa iya.*  “Pagligad sang pila ka tuig, mangin magkaalyado sila, kag ang anak nga babayi sang hari sang bagatnan magakadto sa hari sang aminhan agod maghimo sing kasugtanan.* Apang indi magpabilin sa anak nga babayi ang iya gahom. Kag madula man ang gahom sang hari. Itugyan sa iban ang anak nga babayi, ang mga magadala sa iya didto, ang iya amay, kag ang mga magapabakod sa iya sa sina nga tion.  Ang isa ka salingsing sang gamot sang anak nga babayi magabulos sa iya* paggahom, kag magakadto sia sa mga soldado kag salakayon niya ang kuta sang hari sang aminhan. Magapakig-away sia sa ila kag magadaug sia.  Magakadto sia sa Egipto nga dala ang ila mga dios, ang ila metal nga mga imahen,* ang ila matahom* nga mga butang nga halin sa pilak kag bulawan, kag ang mga bihag. Sa sulod sang pila ka tuig magatindog sia malayo sa hari sang aminhan,  nga magasalakay sa ginharian sang hari sang bagatnan, apang magabalik sia sa iya kaugalingon nga duta. 10  “Magahanda sa pagpakig-away ang iya* mga anak kag magatipon sila sing madamo nga soldado. Salakayon niya ang kadutaan nga daw baha nga indi mapunggan. Apang magabalik sia, kag magapakig-away tubtob makalab-ot sia sa iya kuta. 11  “Maakig ang hari sang bagatnan kag magapakig-away sia sa hari sang aminhan; kag magatipon sia sing madamo nga kadam-an nga magabato, apang itugyan sa kamot sinang isa ang kadam-an. 12  Ang kadam-an kuhaon. Magapabugal sia, kag laglagon niya ang linibo; apang indi niya paggamiton ang iya daku nga gahom. 13  “Ang hari sang aminhan magabalik kag magatipon sing mga soldado nga mas madamo sangsa una. Sa pagligad sang pila ka tuig, magasalakay sia upod ang madamo nga soldado nga kompleto sa ila kinahanglanon. 14  Sa sina nga tion madamo ang magakontra sa hari sang bagatnan. “Ang mapintas nga mga tawo* sa imo katawhan magatinguha man sa pagtuman sang palanan-awon; apang indi sila magmadinalag-on. 15  “Magasalakay ang hari sang aminhan kag magahimo sia sing bungyod nga talaklasan, kag sakupon niya ang siudad nga may mabakod nga depensa. Indi magdaug ang mga soldado* sang bagatnan, bisan ang iya pinakamaayo nga mga soldado; kag wala sila sing kusog sa pagbato. 16  Himuon sang isa nga magasalakay sa iya* ang luyag niya himuon, kag wala sing makadaug sa iya. Magatindog sia sa Matahom* nga duta,+ kag may gahom sia sa paglaglag. 17  Upod ang bug-os nga kusog sang iya ginharian determinado sia* nga magasalakay, apang magahimo sia sing kasugtanan* sa sina nga hari; kag magamadinalag-on sia. Tugutan sia nga halitan ang anak nga babayi. Kag indi sia makabatas, kag indi na sia mag-unong sa iya. 18  Salakayon niya ang mga lugar malapit sa baybayon kag madamo nga lugar ang iya masakop. Apang pauntaton sang isa ka kumander ang pagpakahuya niya sa iya. Magauntat ina nga pagpakahuya, kay sia nga nagapakahuya amo ang pakahuy-an. 19  Dayon magabalik sia sa mga kuta sang iya duta, masandad sia kag mapukan, kag indi na sia makita. 20  “Ang magabulos sa iya sa paggahom magapadala sing manugsukot sing buhis* sa bug-os nga ginharian, apang sa pila lang ka adlaw malaglag sia, indi bangod sa kaakig ukon bangod sa inaway. 21  “Ang magabulos sa iya sa paggahom isa ka talamayon* nga tawo, kag indi nila sia pagpadunggan bilang hari. Magaabot sia sa tion nga ang mga tawo wala nagakahangawa* kag makuha niya ang ginharian paagi sa pagpangdaya.* 22  Pierdihon niya ang daw baha nga mga soldado* kag malaglag sila; kag laglagon man ang Lider+ sang katipan.+ 23  Bangod sang ila pagpakig-alyansa sa iya, mangdaya sia kag magapanalakay, kag mangin gamhanan sia paagi sa isa ka gamay nga pungsod. 24  Sa tion nga ang mga tawo wala nagakahangawa,* magasulod sia sa pinakamaayo* nga bahin sang probinsia* kag himuon niya ang wala ginhimo sang iya mga katigulangan. Ipanagtag niya sa mga tawo ang mga butang nga ginpanguha kag ginpang-agaw sa inaway; kag magapadihot sia batok sa mga lugar nga may mabakod nga depensa, apang sa pila lang ka tion. 25  “Upod ang iya madamo nga soldado, mangisog sia nga gamiton ang iya gahom batok sa hari sang bagatnan, kag magahanda sa inaway ang hari sang bagatnan upod ang iya madamo kag isganan nga mga soldado. Kag mapierde sia bangod magapadihot sila sing malain batok sa iya. 26  Ang mga nagakaon sang iya manamit nga pagkaon amo ang magapukan sa iya. “Maanod* ang iya mga soldado kag madamo ang mapatay sa ila. 27  “Ang huyog sang tagipusuon sining duha ka hari amo ang paghimo sing malain, kag bisan pa magapungko sila sa isa lang ka lamesa magabinutig sila sa isa kag isa. Apang wala sing magamadinalag-on, bangod ang katapusan matabo pa sa gintalana nga tion.+ 28  “Magabalik sia sa iya duta nga may madamo nga pagkabutang, kag ang iya tagipusuon mangin batok sa balaan nga katipan. Himuon niya ang iya ginahunahuna kag magabalik sia sa iya duta. 29  “Sa gintalana nga tion, salakayon niya liwat ang duta sang bagatnan. Apang sini nga tion, indi pareho sang una ang matabo, 30  kay magaabot batok sa iya ang mga barko sang Kitim,+ kag paubson sia. “Magabalik sia kag pakamalauton ang* balaan nga katipan+ kag magamadinalag-on sia. Magabalik sia kag hatagan sing igtalupangod ang mga nagabiya sa balaan nga katipan. 31  Magasalakay ang mga soldado* halin sa iya. Dagtaan nila ang santuaryo+ nga amo ang kuta, kag kuhaon nila ang adlaw-adlaw nga halad.+ “Kag ibutang nila ang makangilil-ad nga butang nga ginabangdan sang kahapayan.+ 32  “Paagi sa madaya nga mga pulong* dalhon niya sa apostasya ang mga malauton nga nagalapas sang katipan. Apang ang katawhan nga nakakilala sa ila Dios, mangin mabakod kag magamadinalag-on. 33  Pahangpon sang mga may paghantop+ sa tunga sang katawhan ang madamo. Masandad sila kay mabiktima sila sang espada, pagsunog, pagbihag kag pagkuha sang ila pagkabutang, sa sulod sang pila ka adlaw. 34  Apang kon masandad sila, hatagan sila sing diutay nga bulig; kag madamo ang magabuylog sa ila paagi sa madaya nga hambal.* 35  Ang pila nga may paghangop masandad, agod tinluan sila, putlion, kag mangin wala sing dagta+ tubtob sa tion sang katapusan; bangod matabo pa ini sa gintalana nga tion. 36  “Himuon sang hari ang luyag niya himuon, kag bayawon niya kag himayaon ang iya kaugalingon labaw sa tanan nga dios; kag magahambal sia sing matinaastaason nga mga butang batok sa Dios sang mga dios.+ Mangin madinalag-on sia tubtob matapos ang pagpakamalaut; bangod dapat matabo ang ginpamat-od sang Dios. 37  Indi niya pagtahuron ang Dios sang iya mga amay ukon ang handum sang mga babayi. Indi niya pagtahuron ang bisan sin-o nga dios, apang himayaon niya ang iya kaugalingon labaw sa tanan. 38  Sa baylo,* himayaon niya ang dios sang mga kuta. Himayaon niya ang dios nga wala makilala sang iya mga amay paagi sa bulawan, pilak, malahalon nga mga bato, kag malahalon* nga mga butang. 39  Upod sa* iban nga dios salakayon niya ang mabakod gid nga mga kuta. Hatagan niya sing daku nga himaya ang bisan sin-o nga magkilala sa iya,* kag padumalahon niya sila sa madamo; kag partidahon* niya ang duta nga may bayad. 40  “Sa tion sang katapusan magadis-uganay* sila sang hari sang bagatnan, kag salakayon sia sang hari sang aminhan nga daw bagyo nga may mga kangga, mga manugkabayo kag madamo nga barko; kag magasalakay sia nga daw baha sa mga kadutaan. 41  Salakayon man niya ang Matahom* nga duta,+ kag madamo nga kadutaan ang mapukan. Apang makaluwas sa iya kamot ang Edom kag ang Moab kag ang panguna nga bahin sang mga Ammonhon. 42  Padayon sia nga manalakay sa mga kadutaan; kag indi makaluwas sa iya kamot ang duta sang Egipto. 43  Sia ang magadumala sa tinago nga mga bahandi nga bulawan kag pilak kag sa tanan nga malahalon* nga butang sang Egipto. Kag magasunod sa iya ang mga Libyanhon kag ang mga Etiopianhon. 44  “Apang ang mga balita halin sa sidlangan* kag halin sa aminhan magatublag sa iya. Kag magapanalakay sia nga may daku nga kaakig agod papason kag laglagon ang madamo. 45  Patindugon niya ang iya harianon nga tolda sa ulot sang daku nga dagat kag sang balaan nga bukid sang Matahom* nga duta;+ kag magadangat sia sa iya katapusan, kag wala sing magabulig sa iya.

Footnote

Ukon “kag bilang kuta sa iya.”
Ukon “magabangon.”
Mahimo gid nga nagapatuhoy sa hari sang aminhan.
Mahimo gid nga nagapatuhoy sa hari sang bagatnan.
Ukon “patas nga kahimusan.”
Mahimo gid nga nagapatuhoy sa hari sang bagatnan.
Ukon “hinurma nga mga estatwa.”
Ukon “hamili.”
Mahimo gid nga nagapatuhoy sa hari sang aminhan.
Ukon “Ang mga anak sang mga kawatan.”
Sa literal, “butkon.”
Mahimo gid nga nagapatuhoy sa hari sang bagatnan.
Ukon “Dekorasyon.”
Ukon “ipahamtang niya ang iya nawong.”
Ukon “patas nga mga kondisyon.”
Ukon “sing manugdumala sa pag-obra.”
Ukon “wala sing pulos.”
Ukon mahimo, “nga wala sing paandam.”
Ukon “pahito.”
Sa literal, “butkon.”
Ukon mahimo, “nga wala sing paandam.”
Sa literal, “pinakamatambok.”
Ukon “sakop nga distrito.”
Ukon “Mabahaan.”
Ukon “kag ipatuhoy ang iya kaakig sa.”
Sa literal, “butkon.”
Ukon “sa pagpang-into; sa pagkadisinsero.”
Ukon “sa pagpang-into; sa pagkadisinsero.”
Ukon “Sa iya bahin.”
Ukon “hamili.”
Ukon “Sa bulig sang.”
Ukon mahimo, “ang bisan sin-o nga kilalahon niya.”
Ukon “ipanagtag.”
Ukon “magasungayay.”
Ukon “Dekorasyon.”
Ukon “hamili.”
Ukon “ginabutlakan sang adlaw.”
Ukon “Dekorasyon.”