• 1

  • Mga panamyaw (1, 2)

  • Pagpasalamat tungod sa pagtuo sang mga taga-Colosas (3-8)

  • Pangamuyo para sa espirituwal nga pag-uswag (9-12)

  • Panguna nga papel sang Cristo (13-23)

  • Pagpangabudlay ni Pablo para sa kongregasyon (24-29)

 • 2

  • Sagrado nga likom sang Dios, ang Cristo (1-5)

  • Magbantay sa nagapangdaya (6-15)

  • Ang katunayan amo ang Cristo (16-23)

 • 3

  • Daan kag bag-o nga personalidad (1-17)

   • Patya ang mga bahin sang lawas (5)

   • Gugma, isa ka himpit nga higot sang paghiusa (14)

  • Laygay sa Cristianong panimalay (18-25)

 • 4

  • Laygay sa mga agalon (1)

  • ‘Magpadayon sa pagpangamuyo’ (2-4)

  • Makig-angot sing maalamon sa mga taga-gua (5, 6)

  • Katapusan nga mga panamyaw (7-18)