Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Bugna 9:1-21

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ikalima nga trumpeta (1-11)

  • Una nga kailo natapos, magaabot ang duha pa (12)

  • Ikan-om nga trumpeta (13-21)

9  Ginpatunog sang ikalima nga anghel ang iya trumpeta.+ Kag nakita ko ang isa ka bituon halin sa langit nga nahulog sa duta, kag ginhatag sa iya ang yabi sang buho sang kadadalman.+  Kag ginbuksan niya ang buho sang kadadalman, kag nagtub-ok ang aso halin sa buho subong sang aso nga naghalin sa daku nga hurno. Tungod sa aso nga naghalin sa buho, nagdulom ang adlaw+ kag ang kahanginan.  Kag halin sa aso may naggua nga mga apan nga naghugpa sa duta,+ kag ginhatagan sila sing awtoridad kaangay sang awtoridad sang mga iwiiwi sang duta.  Ginsilingan sila nga indi paghalitan ang mga hilamon, ang mga tanom, kag ang mga kahoy, kundi ang mga tawo lamang nga wala sing marka sang Dios sa ila agtang.+  Kag gintugutan ang mga apan nga paantuson sila sa sulod sang lima ka bulan, apang wala sila gintugutan sa pagpatay sa ila. Ang kasakit sang pagpaantos sa ila kaangay sang kutot sang iwiiwi.+  Sa amo nga mga adlaw ang mga tawo magapangita sang kamatayon apang indi nila ini makita. Luyag nila nga mapatay apang ang kamatayon magapalagyo sa ila.  Ang dagway sang mga apan kaangay sang mga kabayo nga handa na sa inaway.+ Sa ila ulo may daw korona nga bulawan, kag ang ila nawong kaangay sang nawong sang tawo,  apang ang ila buhok kaangay sang buhok sang babayi. Ang ila mga ngipon kaangay sang mga ngipon sang leon.+  May panaming sila sa dughan nga kaangay sang panaming nga salsalon. Kag ang huni sang ila mga pakpak kaangay sang nagahagunos nga mga kangga nga ginaguyod sang madamo nga kabayo nga nagadalidali sa pagpakig-away.+ 10  May ikog man sila nga may sudlot nga kaangay sang iwiiwi, kag yara sa ila ikog ang ila awtoridad sa pagpaantos sa mga tawo sa sulod sang lima ka bulan.+ 11  May hari sila, ang anghel sang kadadalman.+ Sa Hebreo ang iya ngalan Abaddon,* apang sa Griego Apollyon.* 12  Natapos na ang isa ka kailo. Yari karon! Duha pa ka kailo+ ang magaabot pagkatapos sini. 13  Ginpatunog sang ikan-om nga anghel+ ang iya trumpeta.+ Dayon nabatian ko ang isa ka tingog halin sa mga sungay sang bulawan nga halaran+ nga yara sa atubangan sang Dios 14  nga nagasiling sa ikan-om nga anghel nga may trumpeta: “Hubari ang apat ka anghel nga gingapos sa daku nga suba sang Eufrates.”+ 15  Kag ginhubaran ang apat ka anghel nga nagahulat sang oras kag adlaw kag bulan kag tuig agod patyon ang ikatlo nga bahin sang mga tawo. 16  Nabatian ko nga ang kadamuon sang mga manugkabayo nga kasuldadusan 200,000,000.* 17  Kag sa palanan-awon, subong sini ang nakita ko nga mga kabayo, kag mga nagasakay sa ila: Ang mga nagasakay sa ila may mga panaming sa dughan nga pula kaangay sang kalayo kag asul kaangay sang hasinto kag dalag kaangay sang asupre. Kag ang ulo sang mga kabayo subong sang ulo sang leon,+ kag sa ila baba may nagagua nga kalayo, aso, kag asupre. 18  Paagi sa sining tatlo ka kalalat-an, nga amo ang kalayo, aso, kag asupre nga nagagua sa ila baba, napatay ang ikatlo nga bahin sang mga tawo. 19  Kay ang awtoridad sang mga kabayo yara sa ila baba kag sa ila ikog, kay ang ila ikog kaangay sang man-ug nga may ulo, kag paagi sini nagapanghalit sila. 20  Apang ang iban nga mga tawo nga wala mapatay sa sini nga mga kalalat-an wala maghinulsol sa ila mga buhat. Wala sila mag-untat sa pagsimba sa mga demonyo kag sa mga diosdios nga bulawan, pilak, saway, bato, kag kahoy, nga indi makakita ukon makabati ukon makalakat.+ 21  Kag wala sila maghinulsol sa ila pagpamatay ukon sa ila espiritistiko nga mga buhat ukon sa ila paghimo sang seksuwal nga imoralidad* ukon sa ila pagpangawat.

Footnote

Buot silingon, “Kalaglagan.”
Buot silingon, “Manuglaglag.”
Sa literal, “duha ka linaksa ka linaksa.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.