Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Bugna 2:1-29

BALAYAN SANG KAUNDAN

2  “Sa anghel+ sang kongregasyon sa Efeso+ isulat mo: Amo ini ang ginasiling sang isa nga nagauyat sang pito ka bituon sa iya tuo nga kamot kag nagalakat sa tunga sang pito ka kandelero nga bulawan:+  ‘Nahibaluan ko ang imo mga buhat, ang imo pagpangabudlay kag pagbatas, kag wala mo ginakunsinti ang malain nga mga tawo. Ginatilawan mo ang mga nagapangangkon nga mga apostoles,+ kag nasapwan mo nga mga butigon sila.  Nagpakita ka man sang pagbatas, kag nag-antos tungod sa akon ngalan+ kag wala nangluya.+  Apang, amo ini ang naindi-an ko sa imo, nga ginbayaan mo ang imo una nga gugma.  “‘Gani dumduma kon diin ka nahulog, kag maghinulsol+ ka kag himua ang mga buluhaton nga ginhimo mo sang una. Kon indi ka maghinulsol,+ kadtuan ko ikaw, kag kuhaon ang imo kandelero+ sa nahamtangan sini.  Apang may maayo ka nga ginahimo: Kay ginadumtan mo ang mga buhat sang sekta ni Nicolas,+ nga ginadumtan ko man.  Ang makabati magpamati sing maayo sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon:+ Ang isa nga nagadaug+ tugutan ko nga magkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi,+ nga yara sa paraiso sang Dios.’  “Kag sa anghel sang kongregasyon sa Smirna isulat mo: Amo ini ang ginasiling niya, ‘ang Nahauna kag ang Katapusan,’+ nga napatay kag nabuhi liwat:+  ‘Nahibaluan ko ang imo kapipit-an kag kaimulon—apang manggaranon ka+—kag ang pagpasipala sang mga nagapangangkon nga mga Judiyo, apang ang matuod, sinagoga sila ni Satanas.+ 10  Indi ka magkahadlok sa mga butang nga malapit mo na antuson.+ Ang Yawa padayon nga magabilanggo sang iban sa inyo agod tilawan kamo sing bug-os, kag may kapipit-an kamo sa sulod sang napulo ka adlaw. Pamatud-i nga matutom ka bisan tubtob sa kamatayon, kag ihatag ko sa imo ang korona sang kabuhi.+ 11  Ang makabati magpamati+ sing maayo sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon: Ang isa nga nagadaug+ indi gid mahalitan sang ikaduha nga kamatayon.’+ 12  “Sa anghel sang kongregasyon sa Pergamo isulat mo: Amo ini ang ginasiling sang isa nga may matalom kag malaba nga espada nga duha sing sulab:+ 13  ‘Nahibaluan ko nga nagaistar ka sa nahamtangan sang trono ni Satanas; apang padayon ka nga nagaunong sa akon ngalan,+ kag wala mo ginpanghiwala ang imo pagtuo sa akon+ bisan sa mga adlaw ni Antipas, nga akon matutom nga saksi,+ nga ginpatay+ sa inyo lugar, sa diin nagaistar si Satanas. 14  “‘Apang, may pila ka butang nga naindi-an ako sa imo, nga may pila dira sa imo nga nagasunod sa panudlo ni Balaam,+ nga nagtudlo kay Balak+ nga magbutang sang kasandaran sa atubangan sang mga anak sang Israel paagi sa pagkaon sing mga ginhalad sa mga diosdios kag paghimo sang seksuwal nga imoralidad.*+ 15  May yara man pila sa imo nga nagasunod sa panudlo sang sekta ni Nicolas.+ 16  Gani maghinulsol ka. Kay kon indi, kadtuan ko ikaw gilayon, kag makig-away ako sa ila paagi sa malaba nga espada sang akon baba.+ 17  “‘Ang makabati magpamati sing maayo sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon:+ Ang nagadaug+ hatagan ko sing natago nga manna.+ Hatagan ko man sia sing puti nga bato nga may nasulat nga bag-o nga ngalan nga ang nakahibalo amo lamang ang nakabaton sini.’ 18  “Sa anghel sang kongregasyon sa Tiatira+ isulat mo: Amo ini ang ginasiling sang Anak sang Dios, ang isa nga may mga mata kaangay sang nagadabdab nga kalayo+ kag mga tiil kaangay sang puro nga saway:+ 19  ‘Nahibaluan ko ang imo mga buhat, ang imo gugma kag pagtuo kag ministeryo kag pagbatas. Ang imo mga buhat sining ulihi mas maayo pa sangsa una. 20  “‘Apang, amo ini ang naindi-an ko sa imo, nga ginakunsinti mo ang babayi nga si Jezebel,+ nga nagakabig sa iya kaugalingon nga manalagna. Ginatudluan niya kag ginahaylo ang akon mga ulipon nga maghimo sang seksuwal nga imoralidad*+ kag magkaon sang mga butang nga ginhalad sa mga diosdios. 21  Ginhatagan ko sia sing tion nga maghinulsol sa iya paghimo sang seksuwal nga imoralidad,* apang indi sia maghinulsol. 22  Gani, pamasakiton ko sia sing malubha, kag ang mga nagapakighilahi upod sa iya paantuson ko sing tuman kon indi sila maghinulsol sa mga buhat nga kaangay sang ginhimo niya. 23  Kag patyon ko ang iya mga anak paagi sa makamamatay nga balatian, agod mahibaluan sang tanan nga kongregasyon nga ako amo ang isa nga nagausisa sang pinakamadalom nga panghunahuna* kag tagipusuon, kag balusan ko ang tagsatagsa sa inyo suno sa inyo binuhatan.+ 24  “‘Apang, ginasiling ko sa pila sa inyo nga yara sa Tiatira, nga wala magsunod sa panudlo ni Jezebel, kag wala makahibalo sang ginatawag nga “madalom nga mga butang ni Satanas”:+ Indi ko na pagdugangan ang inyo kabug-atan. 25  Apang, hupti ninyo sing malig-on ang maayo nga mga butang nga yara sa inyo tubtob sa akon pag-abot.+ 26  Ang isa nga nagadaug kag nagasunod sang akon mga buhat tubtob sa katapusan, hatagan ko sing awtoridad sa paggahom sa mga pungsod,+ 27  kaangay sang awtoridad nga nabaton ko halin sa akon Amay. Kag bantayan niya ang katawhan paagi sa bilugon nga salsalon+ agod madugmok sila kaangay sa mga suludlan nga daga. 28  Kag ihatag ko sa iya ang bituon sa kaagahon.+ 29  Ang makabati magpamati sing maayo sa ginasiling sang espiritu sa mga kongregasyon.’

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “pinakamadalom nga balatyagon.” Sa literal, “mga batobato.”