Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Binuhatan 23:1-35

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Pablo naghambal sa Sanhedrin (1-10)

  • Si Pablo ginpalig-on sang Ginuo (11)

  • Paghimbon nga patyon si Pablo (12-22)

  • Si Pablo ginsaylo sa Cesarea (23-35)

23  Gintulok sing maayo ni Pablo ang Sanhedrin,* kag nagsiling sia: “Mga kauturan, nagkabuhi ako nga may matinlo gid nga konsiensia+ sa atubangan sang Dios tubtob karon nga adlaw.”  Paghambal niya sini, ginmanduan sang mataas nga saserdote nga si Ananias ang mga nagatindog sa tupad niya nga dapalon sia.  Dayon nagsiling si Pablo sa iya: “Sakiton ka sang Dios, ikaw nga salimpapaw.* Nagapungko ka bala dira agod hukman ako suno sa Kasuguan kag sa amo man nga tion ginalapas mo ang Kasuguan paagi sa pagsugo nga sakiton ako?”  Ang mga nagatindog sa tupad ni Pablo nagsiling: “Ginainsulto mo bala ang mataas nga saserdote sang Dios?”  Nagsiling si Pablo: “Mga kauturan, wala ako makahibalo nga sia ang mataas nga saserdote. Kay nasulat na, ‘Indi ka dapat maghambal sing malain sa manugdumala sang imo katawhan.’”+  Sang nahibaluan ni Pablo nga ang katunga mga Saduceo kag ang katunga mga Fariseo, nagsinggit sia sa Sanhedrin: “Mga kauturan, isa ako ka Fariseo,+ isa ka kaliwat sang mga Fariseo. Ginahukman ako kay nagapati ako sa pagkabanhaw sang mga patay.”  Sang ginhambal niya ini, nagginamo ang mga Fariseo kag ang mga Saduceo, kag natunga sila.  Kay ang mga Saduceo nagasiling nga wala sing pagkabanhaw ukon anghel ukon espiritu, apang ini tanan ginapatihan* sang mga Fariseo.+  Gani nagsinggit sing mabaskog ang mga tawo, kag nagtindog ang pila ka escriba nga mga Fariseo kag mainit nga nakigbais, nga nagasiling: “Wala kami sing nakita nga sayop sa sini nga tawo, apang kon ang isa ka espiritu ukon anghel nakighambal sa iya+—.” 10  Sang nag-init pa gid ang ginamo, hinadlukan ang kumander sang militar nga basi patyon* nila si Pablo, gani ginsugo niya ang mga soldado nga manaug kag kuhaon sia sa tunga nila kag dalhon sa kuartel sang mga soldado. 11  Apang sina nga gab-i ang Ginuo nagtindog sa tupad niya kag nagsiling: “Magpakaisog ka!+ Kay subong nga nagpanaksi ka sing maid-id tuhoy sa akon sa Jerusalem, dapat ka man magpanaksi sa Roma.”+ 12  Sang adlaw na, ang mga Judiyo naghimbon kag nagpanumpa* nga indi sila magkaon ukon mag-inom kon indi nila mapatay si Pablo. 13  Sobra sa 40 ka lalaki ang naghimo sini nga panumpa. 14  Nagkadto ini nga mga lalaki sa puno nga mga saserdote kag sa mga gulang kag nagsiling: “Nagpanumpa kami nga indi gid kami magkaon kon indi namon mapatay si Pablo. 15  Gani upod ang Sanhedrin pangabaya ninyo ang kumander sang militar nga dalhon si Pablo sa inyo. Ipaathag ninyo sa iya nga kuno abi luyag pa ninyo usisaon ang kaso ni Pablo. Apang antes pa makapalapit si Pablo sa inyo, patyon namon sia.” 16  Apang, nabatian sang hinablos nga lalaki ni Pablo ang ila plano nga paglambat, kag nagsulod sia sa kuartel sang mga soldado kag ginsugid ini kay Pablo. 17  Gani gintawag ni Pablo ang isa sa mga kumander sang mga soldado kag nagsiling: “Dalha ini nga pamatan-on sa kumander sang militar, kay may isugid sia sa iya.” 18  Gani gindala niya sia sa kumander sang militar kag nagsiling sia: “Ginpatawag ako sang bilanggo nga si Pablo kag ginpangabay niya ako nga dalhon ini nga pamatan-on sa imo, kay may isugid sia sa imo.” 19  Gin-uyatan sang kumander sang militar ang pamatan-on kag nagpalayo sila. Sang sila na lang, ginpamangkot niya sia: “Ano ang imo isugid sa akon?” 20  Nagsiling sia: “Naghilisugot ang mga Judiyo nga pangabayon ka nga dalhon mo si Pablo sa Sanhedrin buas, nga kuno abi may luyag pa sila hibaluon sa iya kaso.+ 21  Apang, indi ka magpasugot sa ila pangabay, kay sobra sa 40 ka tinawo nila ang nagahulat sa paglambat sa iya. Nagpanumpa sila nga indi sila magkaon ukon mag-inom kon indi nila sia mapatay;+ kag handa na sila karon, nga nagahulat na lang sa imo pahanugot.” 22  Gani ginpalakat sang kumander sang militar ang pamatan-on, apang nagsiling sia sa iya: “Indi ka magpanugid kay bisan sin-o nga ginsugiran mo ako sini.” 23  Dayon ginpatawag niya ang duha ka kumander sang mga soldado kag ginsugo sila: “Maghanda kamo sing 200 ka soldado, 70 ka manugkabayo kag 200 ka manugbangkaw. Magkadto kamo sa Cesarea sa mga ikatlo nga oras sang gab-i.* 24  Maghanda man kamo sing mga kabayo nga masakyan ni Pablo agod madul-ong sia nga luwas sa katalagman kay Felix nga gobernador.” 25  Kag naghimo sia sing sulat nga nagasiling: 26  “Halin kay Claudio Lisias para sa Labing Halangdon nga Gobernador Felix: Mga panamyaw! 27  Gindakop sang mga Judiyo ini nga tawo kag patyon na nila sia kuntani, apang nagdala ako sing mga soldado kag ginluwas sia,+ bangod nahibaluan ko nga sia isa ka Romano.+ 28  Bangod luyag ko mapat-od kon ano ang ila panumbungon sa iya, gindala ko sia sa ila Sanhedrin.+ 29  Ginsumbong nila sia tuhoy sa mga butang may kaangtanan sa ila Kasuguan,+ apang wala sila sing bisan isa ka panumbungon batok sa iya nga takus sa kamatayon ukon sa pagkabilanggo. 30  Apang bangod ginsugiran ako nga may plano nga patyon ini nga tawo,+ ginpadala ko sia dayon sa imo kag ginsugo ko ang mga manugsumbong nga dalhon sa imo ang ila panumbungon batok sa iya.” 31  Gani ginkuha sini nga mga soldado si Pablo+ suno sa ginmando sa ila kag sadto nga gab-i gindala sia sa Antipatris. 32  Sang masunod nga adlaw, gin-updan sia sang mga manugkabayo, apang nagbalik ang iban nga mga soldado sa ila kuartel. 33  Nagsulod ang mga manugkabayo sa Cesarea kag ginhatag nila ang sulat sa gobernador kag gintugyan man nila si Pablo sa iya. 34  Ginbasa niya ini kag ginpamangkot niya si Pablo kon diin nga probinsia sia halin, gani nahibaluan niya nga halin sia sa Cilicia.+ 35  “Pamatian ko ang imo kaso,” siling niya, “kon mag-abot na ang mga manugsumbong sa imo.”+ Dayon ginsugo niya nga bantayan sia sa palasyo* ni Herodes.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ikaw nga pareho sa mahigko nga dingding nga ginpintahan sing puti.”
Ukon “ginapahayag sing dayag.”
Sa literal, “hulugniton.”
Nagakahulugan ini nga nagapati sila nga pakamalauton sila kon indi nila matuman ang ila panumpa.
Mga alas nuebe sang gab-i.
Ukon “pretorio.”