Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 21:1-40

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pakadto sa Jerusalem (1-14)

  • Pag-abot sa Jerusalem (15-19)

  • Gintuman ni Pablo ang mga gulang (20-26)

  • Gamo sa templo; Pablo gindakop (27-36)

  • Si Pablo nakighambal sa mga tawo (37-40)

21  Sang nakalakat na kami, nagpanakayon kami sing diretso kag nakalab-ot kami sa Cos. Pagkadason nga adlaw nakalab-ot kami sa Rodas, kag halin didto nagkadto kami sa Patara.  Sang nakakita kami sang barko nga matabok pakadto sa Fenicia, nagsakay kami kag nagpanakayon.  Nakita namon ang isla sang Cipre sa wala nayon,* apang ginligaran lang namon ini kag nagpakadto kami sa Siria. Nagdungka kami sa Tiro, kay didto madiskarga ang barko sang kargamento sini.  Ginpangita namon ang mga disipulo sa Tiro kag nagdayon kami sa ila sa sulod sang pito ka adlaw. Apang bangod sang ginpahibalo sang balaan nga espiritu, sulitsulit nila nga ginsilingan si Pablo nga indi magkadto sa Jerusalem.+  Pagkatapos kami makatener didto, naglakat kami kag nagpadayon sa amon paglakbay. Tanan sila, pati ang mga babayi kag mga kabataan, nagdul-ong sa amon tubtob sa gua sang siudad. Nagluhod kami sa higad sang baybay, nagpangamuyo,  kag nagpaalam sa ila. Nagsakay kami sa barko, apang sila nagpauli.  Halin sa Tiro, nagpanakayon kami kag nag-abot sa Tolemaida. Gintamyaw namon ang mga kauturan didto kag nagpabilin kami sing isa ka adlaw sa ila.  Sang masunod nga adlaw naglakat kami kag nakalab-ot sa Cesarea. Dayon nagkadto kami sa balay ni Felipe nga ebanghelisador, nga isa sa pito ka lalaki+ nga ginpili sang mga apostoles sa Jerusalem, kag didto kami nagdayon sa iya.  Si Felipe may apat ka anak nga dalaga* kag nagapanagna sila.+ 10  Apang sa sulod sang madamo nga adlaw nga pagtener namon didto, may nagkadto nga isa ka manalagna nga si Agabo+ halin sa Judea. 11  Nagkadto sia sa amon kag ginkuha niya ang paha ni Pablo kag gingapos ang iya kaugalingon nga mga tiil kag mga kamot, kag nagsiling: “Amo ini ang ginasiling sang balaan nga espiritu, ‘Ang tawo nga nagapanag-iya sini nga paha gapuson sang mga Judiyo pareho sini sa Jerusalem,+ kag itugyan nila sia sa mga tawo sang mga pungsod.’”+ 12  Sang mabatian namon ini, ginpangabay namon si Pablo pati na sang mga yara didto nga indi sia magtaklad sa Jerusalem. 13  Nagsiling si Pablo: “Ngaa nagahibi kamo kag ginapaluya ninyo ang akon pamat-od?* Handa ako nga gapuson kag mapatay sa Jerusalem tungod sa ngalan ni Ginuong Jesus.”+ 14  Sang indi namon sia makumbinsi, nag-untat kami sa pagpugong sa iya* kag nagsiling: “Kabay pa nga matuman ang kabubut-on ni Jehova.”* 15  Pagkatapos sini, naghanda kami sa paglakbay kag nagpadulong sa Jerusalem. 16  Nag-upod sa amon ang pila ka disipulo halin sa Cesarea, kag gindala nila kami sa balay ni Manason nga taga-Cipre nga isa sa una nga mga disipulo. Didto kami nagdayon sa iya balay. 17  Sang nag-abot kami sa Jerusalem, gin-abiabi kami sang mga kauturan. 18  Pagkadason nga adlaw nagkadto kami kay Santiago+ kag nag-upod si Pablo sa amon, kag didto man ang tanan nga gulang. 19  Gintamyaw niya sila kag ginsugid sa ila sing detalyado ang mga ginhimo sang Dios sa mga pungsod paagi sa iya ministeryo. 20  Sang mabatian ini, ginhimaya nila ang Dios, apang nagsiling sila sa iya: “Nakita mo na, utod ko, kon pila ka libo ang mga tumuluo nga mga Judiyo, kag sila tanan makugi sa pagsunod sa Kasuguan.+ 21  Apang nabatian nila ang huringhuring tuhoy sa imo nga nagapanudlo ka sa tanan nga Judiyo sa mga pungsod nga talikdan kag indi na pagsundon ang Kasuguan ni Moises, kag nagasiling ka sa ila nga indi pagtulion ang ila mga anak kag indi pagsundon ang kinaandan na nga mga kinabatasan.+ 22  Ano ang dapat naton himuon? Pat-od gid nga mabalitaan nila nga nag-abot ka. 23  Gani himua ang isiling namon sa imo: May apat ka lalaki sa amon nga may panaad. 24  Upda ini nga mga lalaki kag tinlui ang inyo kaugalingon paagi sa seremonya. Bayaran mo ang ila mga gasto, agod mapakiskisan nila ang ila ulo. Sa amo mahibaluan sang tanan nga indi matuod ang huringhuring nga nabatian nila tuhoy sa imo, kundi makita nila nga nagakabuhi ka nga ginatuman ang Kasuguan.+ 25  Kon tuhoy sa mga tumuluo halin sa mga pungsod, napadala na naton ang aton nasulat nga pamat-od nga dapat sila maglikaw sa mga butang nga ginhalad sa mga diosdios+ kag indi sila magkaon sing nakuga nga mga sapat,*+ kag maglikaw sila sa dugo,+ kag sa seksuwal nga imoralidad.”*+ 26  Pagkadason nga adlaw gin-upod ni Pablo ang mga lalaki kag gintinluan nila ang ila kaugalingon paagi sa seremonya.+ Dayon nagsulod sia sa templo agod ipahibalo kon san-o matapos ang pagpaninlo paagi sa seremonya kag kon san-o dapat idulot ang halad para sa kada isa sa ila. 27  Sang nagahingapos na ang pito ka adlaw sang pagpaninlo nila sa ila kaugalingon kag sang nakita sia sang mga Judiyo halin sa Asia sa templo, ginsugyot sang mga Judiyo ang mga tawo, kag gindakop nila sia. 28  Nagsinggit sila: “Mga katawhan sang Israel, buligi kami! Amo ini ang tawo nga nagapanudlo sa tanan bisan diin sing mga butang nga nagatamay sa aton katawhan kag sa aton Kasuguan kag sa sini nga lugar. Kag gindala pa gani niya ang mga Griego sa templo kag gindagtaan ining balaan nga duog.”+ 29  Ginsiling nila ini bangod nakita nila anay nga kaupod ni Pablo sa siudad si Trofimo+ nga taga-Efeso, kag abi nila gindala sia ni Pablo sa templo. 30  Nagkinagamo ang bug-os nga siudad, kag nagdinalagan ang mga tawo. Gindakop nila si Pablo kag ginganoy sia pagua sa templo, kag ginsira gilayon ang mga puertahan. 31  Samtang nagatinguha sila sa pagpatay sa iya, nabalitaan sang kumander sang tropa sang mga soldado nga nagkinagamo ang bug-os nga Jerusalem; 32  kag nagdala sia gilayon sang mga soldado kag mga kumander sang mga soldado kag dalidali nga nagkadto sa ila. Sang makita nila ang kumander sang militar kag ang mga soldado, gin-untatan nila ang pagbunal kay Pablo. 33  Dayon nagpalapit ang kumander sang militar kag gindakop si Pablo. Nagsugo ang kumander nga gapuson sia sang duha ka kadena;+ dayon nagpamangkot sia kon sin-o ini nga tawo kag kon ano ang iya ginhimo. 34  Apang lainlain ang ginasinggit sang mga tawo. Bangod sang kinagamo wala mahibaluan sang kumander kon ano ang nagakatabo, gani nagsugo sia nga dalhon si Pablo sa kuartel sang mga soldado. 35  Apang sang nakalab-ot sia sa hagdanan, ginhakwat na lang sia sang mga soldado bangod nagsingki ang mga tawo, 36  kay ang madamo nga tawo nagsunod kag nagsinggit: “Patya sia!” 37  Sang dalhon na sia sa kuartel sang mga soldado, nagsiling si Pablo sa kumander sang militar: “Mahimo bala ako maghambal sa imo?” Nagsiling sia: “Makahambal ka sing Griego? 38  Indi bala ikaw ang Egiptohanon nga sadto nagsugyot sang pagrebelde sa panguluhan, kag nagdala sing 4,000 ka manugpatay nga tawo sa kamingawan?” 39  Nagsiling si Pablo: “Ang matuod, isa ako ka Judiyo+ nga taga-Tarso+ sa Cilicia. Isa ako ka banwahanon sang bantog nga siudad. Gani, nagapakiluoy ako sa imo, tuguti ako nga makahambal sa mga tawo.” 40  Sang gintugutan niya sia, nagtindog si Pablo sa hagdanan kag nagsenyas sang iya kamot sa mga tawo. Sang naglinong na, naghambal sia sa ila sa lenguahe nga Hebreo.+ Nagsiling sia:

Footnote

Ukon “kilid sang pantalan.”
Sa literal, “birhen.”
Ukon “ginapaluya ang akon tagipusuon?”
Sa literal, “naghipos na lang kami.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “napatay nga sapat nga wala mapatulo ang dugo.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.