Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 19:1-41

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Pablo sa Efeso; ang iban nagpabawtismo liwat (1-7)

  • Pagpanudlo ni Pablo (8-10)

  • Madinalag-on bisan pa may mga demonyo (11-20)

  • Kinagamo sa Efeso (21-41)

19  Sang didto si Apolos+ sa Corinto, nagkadto si Pablo sa kabukiran sang Asia kag nagdulhog sa Efeso.+ May nakita sia nga pila ka disipulo didto.  Ginpamangkot niya sila: “Nakabaton bala kamo sing balaan nga espiritu sang nangin tumuluo kamo?”+ Nagsabat sila: “Wala gid kami makabati nga may balaan nga espiritu.”  Gani nagsiling sia: “Kon amo, sa ano nga sahi sang bawtismo ginbawtismuhan kamo?” Nagsiling sila: “Ginbawtismuhan kami suno sa panudlo ni Juan.”+  Nagsiling si Pablo: “Ang bawtismo nga ginhimo ni Juan isa ka simbulo sang paghinulsol+ kag ginsilingan niya ang mga tawo nga dapat sila magtuo sa isa nga nagasunod sa iya,+ nga amo si Jesus.”  Pagkabati nila sini, nagpabawtismo sila sa ngalan ni Ginuong Jesus.  Kag sang gintungtong ni Pablo ang iya mga kamot sa ila,+ nakabaton sila sing balaan nga espiritu, kag naghambal sila sing lainlain nga lenguahe kag nagpanagna.+  Mga 12 ka lalaki sila tanan.  Sa sulod sang tatlo ka bulan, nagkadto si Pablo sa sinagoga+ kag naghambal nga may kaisog. Nagpamulongpulong sia tuhoy sa Ginharian sang Dios+ kag nagagamit sia sing mga pangatarungan agod makumbinsi ang mga tawo.  Apang sang indi gid magpati ang iban* kag ginpakalain pa nila Ang Dalan*+ sa atubangan sang mga tawo, naglakat si Pablo+ kag gin-upod niya ang mga disipulo. Didto sia sa awditoryum sang eskwelahan ni Tirano nagpamulongpulong adlaw-adlaw. 10  Nagtudlo sia sa sini nga eskwelahan sa sulod sang duha ka tuig, amo nga nakabati sang pulong sang Ginuo ang tanan nga Judiyo kag Griego nga nagaistar sa probinsia sang Asia. 11  Padayon nga naghimo ang Dios sing tumalagsahon nga mga buhat paagi kay Pablo,+ 12  amo nga bisan ang iya mga panyo kag mga tampi gindala sa nagamasakit nga mga tawo,+ kag nag-ayo sila, kag naggua man ang mga demonyo.+ 13  Apang may pila man ka Judiyo nga nagalibot kag nagapanabog sang mga demonyo. Gintilawan nila nga gamiton ang ngalan ni Ginuong Jesus sa mga tawo nga may demonyo, nga nagasiling: “Sa ngalan ni Jesus nga ginabantala ni Pablo, ginasugo ko nga maggua kamo.”+ 14  Ginahimo ini sang pito ka anak nga lalaki ni Sceva, nga isa ka Judiyo nga puno nga saserdote. 15  Apang nagsiling sa ila ang demonyo: “Kilala ko si Jesus+ kag si Pablo;+ apang sin-o kamo?” 16  Dayon gindamhagan sila sang tawo nga may demonyo, kag nadaug niya sila, amo nga nagpalagyo sila sa sadto nga balay nga naubahan kag pilason. 17  Nabalitaan ini sang tanan nga Judiyo kag Griego nga nagaistar sa Efeso. Hinadlukan sila tanan kag padayon nga ginpadunggan ang ngalan ni Ginuong Jesus. 18  Madamo nga tumuluo ang nagkadto kag nagtu-ad nga nakasala sila. 19  Gintipon man sang madamo nga nagahimo sing madyik ang ila mga libro kag ginsunog nila ini sa atubangan sang tanan.+ Sa pag-isip nila, nagabili ini tanan sing 50,000 ka bilog nga pilak. 20  Gani padayon nga naglapnag kag nagmadinalag-on ang pulong ni Jehova* sa gamhanan nga paagi.+ 21  Pagkatapos sini, nagdesisyon si Pablo nga kon malibot na niya ang Macedonia+ kag Acaya, makadto sia sa Jerusalem.+ Nagsiling sia: “Halin sa Jerusalem, makadto man ako sa Roma.”+ 22  Gani ginpakadto niya sa Macedonia ang duha sa mga nagabulig sa iya, si Timoteo+ kag si Erasto,+ apang nagpabilin pa sia sing madugaydugay sa probinsia sang Asia. 23  Sadto nga tion nag-utwas ang daku nga kinagamo+ nahanungod sa Ang Dalan.*+ 24  Kay may isa ka platero didto nga ang ngalan Demetrio, nga nagapanghimo sing pilak nga mga tulutemplo ni Artemis, kag paagi sa sini nakahatag sia sing daku nga kinitaan sa iya kaupod nga mga platero.+ 25  Gintipon niya ang iya mga kaupod kag ang iban man nga mga platero kag nagsiling sia: “Mga abyan, nakahibalo gid kamo nga nagtin-ad kita bangod sini nga negosyo. 26  Subong man, nakita kag nabatian ninyo, indi lamang sa Efeso+ kundi halos sa bug-os nga probinsia sang Asia, nga madamo ang nakumbinsi ni Pablo kag nagpati sila sa iya ginasiling nga ang mga dios nga ginhimo sang mga kamot indi mga dios.+ 27  Dugang pa, delikado ang aton negosyo kay basi pakalainon ini sang mga tawo kag basi kabigon man nga wala sing pulos ang templo sang gamhanan nga diosa nga si Artemis, kag madula ang iya pagkahalangdon nga ginasimba sa bug-os nga probinsia sang Asia kag sa bug-os nga kalibutan.” 28  Naakig ang mga tawo sang mabatian nila ini, gani nagsinggit sila: “Gamhanan si Artemis sang mga taga-Efeso!” 29  Gani nagginamo ang mga tawo sa bug-os nga siudad kag nagasininggit sila. Nagdinalagan sila tanan sa teatro, kag gindakop nila si Gayo kag si Aristarco.+ Taga-Macedonia sila kag kaupod sila ni Pablo sa paglakbay. 30  Luyag ni Pablo magkadto sa mga tawo sa sulod, apang ginpunggan sia sang mga disipulo. 31  Bisan ang pila ka manugdumala sang mga kapiestahan kag mga hampang nga mainabyanon sa iya nagpadala sing mensahe sa iya, nga nagapangabay sa iya nga indi pag-ibutang sa peligro ang iya kaugalingon sa teatro. 32  Lainlain ang ginasinggit sang mga tawo. Nagginamo sila, kag ang kalabanan sa ila wala makahibalo kon ngaa nagtipon sila didto. 33  Gani ginkuha nila sa tunga sang mga tawo si Alejandro, kag gintulod sia sang mga Judiyo pakadto sa atubangan. Nagsenyas si Alejandro sang iya kamot kay luyag niya kuntani maghambal sa mga tawo. 34  Apang sang mahibaluan nila nga Judiyo sia, nagsinggit sila tanan sa sulod sang mga duha ka oras: “Gamhanan si Artemis sang mga taga-Efeso!” 35  Sang ulihi, sang mapahipos sang manugdumala sang siudad ang mga tawo, nagsiling sia: “Mga taga-Efeso, sin-o nga tawo ang wala makahibalo nga ang siudad sang mga taga-Efeso amo ang manugbantay sang templo ni Artemis nga gamhanan kag sang imahen nga nahulog halin sa langit? 36  Gani bangod indi masuay ini nga mga butang, dapat magpakatawhay kamo kag indi magpadasudaso. 37  Kay ang mga lalaki nga gindala ninyo diri indi mga kawatan sa mga templo ukon mga manugpasipala sa aton diosa. 38  Gani kon may panumbungon si Demetrio+ kag ang iya kaupod nga mga platero batok sa ila, may mga hukmanan kag mga proconsul* kita. Didto nila dalhon ang ila panumbungon. 39  Apang kon tuhoy sa iban pa nga mga butang, dapat ini desisyunan sa pagtilipon sang mga banwahanon nga ginpatawag sang mga opisyal. 40  Kay bangod sini nga hitabo, mahimo kita isumbong nga nagarebelde sa panguluhan kag wala kita sing mahatag nga rason sa sini nga kinagamo.” 41  Sa tapos niya masiling ini, ginpalakat niya ang mga tawo.

Footnote

Ukon “nagpakatig-a sila kag wala magpati.”
Tan-awa ang Glossary, “Dalan.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary, “Dalan.”
Romano nga gobernador sang probinsia. Tan-awa ang Glossary.