Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 15:1-41

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Binais sa pagpatuli sa Antioquia (1, 2)

  • Isyu gindala sa Jerusalem (3-5)

  • Mga gulang kag apostoles nagtipon (6-21)

  • Sulat sang nagadumala nga hubon (22-29)

  • Mga kongregasyon napalig-on sa sulat (30-35)

  • Si Pablo kag si Bernabe nagbulagay (36-41)

15  May pila ka lalaki nga nagdulhog halin sa Judea kag nagpanudlo sa mga kauturan: “Kon indi kamo magpatuli suno sa kasuguan ni Moises,+ indi kamo maluwas.”  Apang sang nakigsuay kag nakigbais si Pablo kag si Bernabe sa ila, ginpakadto nila si Pablo, si Bernabe, kag ang iban pa nga kauturan sa mga apostoles kag sa mga gulang sa Jerusalem+ nahanungod sini nga isyu.*  Gani gindul-ong sila sang kongregasyon, kag nagpadayon sila sa paglakbay sa Fenicia kag Samaria. Ginsugid nila didto nga may mga tawo sang mga pungsod nga nagsimba sa Dios kag nagkalipay gid ang tanan nga kauturan.  Pag-abot nila sa Jerusalem, gin-abiabi sila sang kongregasyon kag sang mga apostoles kag sang mga gulang, kag ginsugid nila ang madamo nga butang nga ginhimo sang Dios paagi sa ila.  Apang ang pila halin sa sekta sang mga Fariseo nga nangin tumuluo nagtindog kag nagsiling: “Kinahanglan tulion ang indi Judiyo nga mga tumuluo kag ipatuman sa ila ang Kasuguan ni Moises.”+  Gani nagtipon ang mga apostoles kag ang mga gulang agod binagbinagon ini.  Pagkatapos sang malawig kag mainit nga paghambalanay,* nagtindog si Pedro kag nagsiling sa ila: “Mga kauturan, nahibaluan gid ninyo nga halin pa sang una ako ang ginpili sang Dios sa tunga ninyo, agod ang mga tawo sang mga pungsod makabati sing mensahe tuhoy sa maayong balita kag magtuo.+  Kag ang Dios, nga nakahibalo sang tagipusuon,+ nagpamatuod nga nahamut-an niya sila paagi sa paghatag sa ila sing balaan nga espiritu,+ subong sang ginhimo man niya sa aton.  Wala gid sia sing pinasulabi sa aton kag sa ila,+ kundi ginpaputli niya ang ila tagipusuon paagi sa pagtuo.+ 10  Gani, ngaa ginatilawan ninyo ang Dios paagi sa paghatag sing mabug-at nga palas-anon+ sa mga disipulo nga bisan gani kita ukon ang aton mga katigulangan indi makadala?+ 11  Sa baylo, may pagtuo kita nga maluwas kita paagi sa wala tupong nga kaayo ni Ginuong Jesus+ pareho man sa ila.”+ 12  Gani naghipos ang bug-os nga grupo, kag nagpamati sila kay Bernabe kag kay Pablo samtang ginasugid nila ang madamo nga tanda kag makatilingala nga mga butang nga ginhimo sang Dios sa mga pungsod paagi sa ila. 13  Pagkatapos nila hambal, nagsiling si Santiago: “Mga kauturan, magpamati kamo sa akon. 14  Ginsaysay sing tul-id ni Simeon+ nga ang Dios nagbaton na karon sa mga indi Judiyo, agod makapili sia halin sa ila sang katawhan nga tawgon sa iya ngalan.+ 15  Kag nagaugyon sa sini ang ginsiling sang mga Manalagna, subong sang nasulat na: 16  ‘Pagkatapos sini magabalik ako kag patindugon liwat ang naguba nga tolda* ni David; kay-uhon ko ang naguba nga bahin sini kag patindugon ini, 17  agod ang nabilin nga mga tawo hanuot nga magpangita kay Jehova,* pati na ang mga tawo sang tanan nga pungsod nga ginatawag sa akon ngalan, siling ni Jehova,* nga amo ang nagahimo sini nga mga butang+ 18  nga ginpat-od niya nga himuon sang una.’+ 19  Gani ang akon desisyon,* indi na pagpabudlayan ang mga tawo sang mga pungsod nga nagasimba sa Dios,+ 20  kundi sulatan sila nga maglikaw sila sa mga butang may kaangtanan sa idolatriya+ kag sa seksuwal nga imoralidad,*+ kag indi sila magkaon sing nakuga nga mga sapat,* kag maglikaw sila sa dugo.+ 21  Kay halin pa sang una may mga nagabantala na sa mga siudad tuhoy kay Moises, bangod ang iya sinulatan ginabasa sing mabaskog sa mga sinagoga kada adlaw nga inugpahuway.”+ 22  Dayon namat-od ang mga apostoles kag ang mga gulang, pati na ang bug-os nga kongregasyon, nga magpadala sa Antioquia sing pinili nga mga lalaki halin sa ila upod kay Pablo kag kay Bernabe. Ginpadala nila si Judas nga ginatawag Barsabas kag si Silas.+ Ini nga mga lalaki amo ang nagapanguna sa mga kauturan. 23  Ginsulat nila ini kag ginpadala sa ila: “Halin sa inyo mga kauturan nga mga apostoles kag mga gulang, para sa mga kauturan sa Antioquia,+ Siria, kag Cilicia nga halin sa mga pungsod: Ginatamyaw namon kamo! 24  Bangod nabalitaan namon nga ang pila sa amon nagtublag sa inyo paagi sa ila ginsiling,+ nga nagpalibog sa inyo,* bisan pa wala namon sila ginsugo, 25  namat-od kami nga magpili sing mga lalaki nga ipadala sa inyo upod sa amon hinigugma nga si Bernabe kag si Pablo. 26  Gintaya nila ang ila kabuhi* tungod sa ngalan sang aton Ginuong Jesucristo.+ 27  Gani ginapadala namon si Judas kag si Silas, agod masugid man nila sa inyo ang ginasiling sa sini nga sulat.+ 28  Kay ginbuligan kami sang balaan nga espiritu+ sa pagpamat-od nga indi na kamo pagpabug-atan pa luwas sa sining mga butang nga kinahanglan himuon: 29  Padayon kamo nga maglikaw sa mga butang nga ginhalad sa mga diosdios+ kag indi kamo magkaon sing nakuga nga mga sapat,*+ kag maglikaw kamo sa dugo+ kag sa seksuwal nga imoralidad.*+ Kon likawan gid ninyo ini nga mga butang, mangin maayo ang inyo kahimtangan. Maayo nga panglawas sa inyo!”* 30  Gani nagdulhog ini nga mga lalaki pakadto sa Antioquia kag gintipon nila ang bug-os nga grupo sang mga disipulo kag ginhatag ang sulat sa ila. 31  Sang mabasa nila ini, nalipay gid sila tungod sa pagpalig-on sa ila. 32  Bangod mga manalagna man si Judas kag si Silas, ginpalig-on nila ang mga kauturan paagi sa madamo nga pamulongpulong kag ginpabakod sila.+ 33  Pagkatapos nila magpabilin sing malawig nga tion didto, nagpaalam na sa ila ang mga kauturan kag nagbalik sila sa Jerusalem. 34 * —— 35  Apang nagpabilin si Pablo kag si Bernabe sa Antioquia. Nagpanudlo sila kag madamo pa ang kaupod nila nga nagbantala sing maayong balita tuhoy sa pulong ni Jehova.* 36  Pagligad sang pila ka adlaw, nagsiling si Pablo kay Bernabe: “Balikan naton kag duawon ang mga kauturan sa tagsa ka siudad nga ginbantalaan naton sang pulong ni Jehova,* agod kamustahon sila.”+ 37  Luyag gid ni Bernabe nga paupdon si Juan, nga ginatawag Marcos.+ 38  Apang indi luyag ni Pablo nga paupdon sia sa ila, kay ginbayaan sila ni Marcos sa Pamfilia kag wala na sia mag-upod sa ila.+ 39  Bangod sini akig sila nga nagbaisay, gani nagbulagay sila. Gin-upod ni Bernabe+ si Marcos kag nagpanakayon sila pakadto sa Cipre. 40  Gin-upod ni Pablo si Silas kag naglakat sia sa tapos sia matugyan sang mga kauturan kay Jehova* agod pakitaan sia sing wala tupong nga kaayo.+ 41  Nagkadto sia sa Siria kag sa Cilicia, kag ginpabakod niya ang mga kongregasyon.

Footnote

Ukon “pagbinaisay.”
Ukon “pagbinaisay.”
Ukon “payagpayag; balay.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “opinyon.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “napatay nga sapat nga wala mapatulo ang dugo.”
Ukon “inyo kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “napatay nga sapat nga wala mapatulo ang dugo.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Paalam.”
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.