Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

Binuhatan 13:1-52

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Bernabe kag si Saulo ginpadala subong mga misyonero (1-3)

  • Ministeryo sa Cipre (4-12)

  • Si Pablo nagpamulongpulong sa Antioquia sa Pisidia (13-41)

  • Tagna nga bantalaan ang mga indi Judiyo (42-52)

13  May mga manalagna kag mga manunudlo sa lokal nga kongregasyon+ sa Antioquia: Si Bernabe, si Simeon nga ginatawag Negro, si Lucio nga taga-Cirene, si Manaen nga gintudluan upod kay Herodes nga manugdumala sang distrito, kag si Saulo.  Samtang nagaalagad sila* kay Jehova* kag nagapuasa, nagsiling ang balaan nga espiritu: “Paina para sa akon si Bernabe kag si Saulo,+ kay may ipahimo ako sa ila.”+  Dayon pagkatapos nila magpuasa kag magpangamuyo, gintungtong nila ang ila mga kamot sa ila kag ginpalakat sila.  Gani ini nga mga lalaki, nga ginpadala sang balaan nga espiritu, nagdulhog sa Seleucia, kag halin didto nagpanakayon sila pakadto sa isla sang Cipre.  Pag-abot nila didto, sa siudad sang Salamis, ginbantala nila ang pulong sang Dios sa mga sinagoga sang mga Judiyo. Kaupod man nila si Juan agod magbulig sa ila.+  Halin sa Salamis, nagkadto sila sa Pafos sa pihak nga bahin sang isla kag nakita nila didto ang Judiyo nga si Bar-Jesus, nga isa ka babaylan kag butig nga manalagna.  Kaupod sia sang proconsul* nga si Sergio Paulo, nga isa ka maalam nga tawo. Ginpatawag niya si Bernabe kag si Saulo, kay luyag gid niya magpamati sa pulong sang Dios.  Apang si Elimas nga babaylan nagpamatok sa ila kag nagtinguha nga punggan ang proconsul nga magtuo sa Ginuo. (Ang ngalan nga Elimas ginabadbad nga babaylan.)  Dayon gintulok sia ni Saulo, nga ginatawag man Pablo, nga napuno sing balaan nga espiritu 10  kag nagsiling: “Ikaw nga madaya gid kag malaut nga tawo, ikaw nga anak sang Yawa,+ ikaw nga kaaway sang tanan nga butang nga matarong, indi ka bala mag-untat sa pagpatiko sa matadlong nga mga dalanon ni Jehova?* 11  Silutan ka ni Jehova.* Mabulag ka kag indi makakita sing kapawa sang adlaw sa sulod sang pila ka tion.” Sa gilayon, nagdulom ang iya panulok kag nabulag sia, kag nagpangapkap sia sa pagpangita sing magatuytoy sa iya. 12  Sang nakita sang gobernador ang natabo, nagtuo sia sa Ginuo, kay nahayanghag sia sa mga butang nga natun-an niya tuhoy kay Jehova.* 13  Dayon nagpanakayon si Pablo kag ang iya mga kaupod halin sa Pafos, kag nag-abot sila sa Perga sa Pamfilia. Apang ginbayaan sila ni Juan+ kag nagbalik sia sa Jerusalem.+ 14  Halin sa Perga, nagpadayon sila kag nag-abot sa Antioquia sa Pisidia. Nagsulod sila sa sinagoga+ sa Adlaw nga Inugpahuway kag nagpungko didto. 15  Sa tapos mabasa ang Kasuguan+ kag ang sinulatan sang mga Manalagna, ginpangabay sang nagadumala nga mga opisyal sang sinagoga si Pablo kag si Bernabe: “Mga kauturan, kon may pulong kamo nga makapalig-on sa katawhan, ihambal ninyo.” 16  Gani nagtindog si Pablo, nga nagasenyas sang iya kamot, kag nagsiling: “Mga Israelinhon kag kamo nga nagakahadlok sa Dios, magpamati kamo. 17  Ginpili sang Dios sining katawhan sang Israel ang aton mga katigulangan. Sang nagaistar sila subong dumuluong sa Egipto, ginbuligan niya sila kag gingamit niya ang iya daku nga gahom agod makagua sila sa sina nga lugar.+ 18  Sa sulod sang mga 40 ka tuig, ginbatas niya sila sa kamingawan.+ 19  Sa tapos malaglag ang katawhan sang pito ka pungsod sa duta sang Canaan, ginpartida niya ini nga kadutaan kag ginhatag ini sa mga tribo sang Israel subong palanublion.+ 20  Natabo ini tanan sa sulod sang mga 450 ka tuig. “Sa tapos sini ginhatagan niya sila sing mga hukom tubtob sa tion ni Samuel nga manalagna.+ 21  Apang halin sadto nagpangayo sila sing hari,+ kag ginhatag sa ila sang Dios si Saul nga anak ni Kis sa tribo ni Benjamin,+ agod maggahom sa ila sa sulod sang 40 ka tuig. 22  Sa tapos sia mapahalin sang Dios sa trono, ginpili niya si David subong hari+ para sa ila. Tuhoy sa iya nagpamatuod ang Dios kag nagsiling: ‘Nakita ko si David nga anak ni Jesse,+ isa ka tawo nga kalahamut-an sa akon tagipusuon;+ himuon niya ang tanan nga butang nga ipahimo ko sa iya.’ 23  Suno sa iya saad, nagpadala ang Dios sa Israel halin sa kaliwat* sini nga tawo sing isa ka manluluwas, nga amo si Jesus.+ 24  Sa wala pa sia mag-abot, nagbantala si Juan agod magpabawtismo ang tanan nga katawhan sang Israel subong tanda sang ila paghinulsol.+ 25  Sang malapit na matapos ni Juan ang iya hilikuton, nagasiling sia sa mga tawo: ‘Sin-o ako sa banta ninyo? Indi ako ang isa nga inyo ginahunahuna. Apang may isa nga magaabot sunod sa akon kag indi ako takus sa paghubad sang iya mga sandalyas.’+ 26  “Mga kauturan, kamo nga mga kaliwat sang pamilya ni Abraham kag ang iban pa sa tunga ninyo nga nagakahadlok sa Dios, ginpadala sa aton ining mensahe tuhoy sa aton kaluwasan.+ 27  Kay wala ginkilala sang mga pumuluyo sang Jerusalem kag sang ila mga manugdumala ang tawo nga ginapatuhuyan sini nga mensahe. Sang ginhukman nila sia, gintuman nila ang ginsiling sang mga Manalagna,+ nga amo ang mga butang nga ginabasa nila sa tagsa ka adlaw nga inugpahuway. 28  Bisan pa wala sila sing makita nga kabangdanan nga dapat sia patyon,+ ginpangayo nila kay Pilato nga patyon sia.+ 29  Kag sang nahimo na nila ang tanan nga butang nga nasulat tuhoy sa iya, ginkuha nila sia sa usok* kag ginhamyang sa lulubngan.*+ 30  Apang ginbanhaw sia sang Dios,+ 31  kag sa sulod sang madamo nga adlaw nagpakita sia sa iya mga disipulo nga nag-upod sa iya sa Jerusalem halin sa Galilea. Karon ini sila ang nangin mga saksi niya sa katawhan.+ 32  “Ginabantala namon sa inyo ang maayong balita nga ginsaad sa aton mga katigulangan. 33  Gintuman gid ini sang Dios sa aton, nga ila mga anak, paagi sa pagbanhaw kay Jesus;+ subong sang nasulat sa ikaduha nga salmo: ‘Ikaw ang akon anak; ako nangin imo amay+ sa sini nga adlaw.’ 34  Ginbanhaw sia sang Dios kag indi na mangin tawo liwat nga may lawas nga mapatay kag madunot. Ginpamatud-an sang Dios nga matuod ini sang nagsiling sia: ‘Ipakita ko sa inyo ang ekspresyon sang mainunungon nga gugma nga ginsaad ko kay David; ini masaligan gid.’+ 35  Nagsiling man sia sa isa pa ka salmo: ‘Indi ka magtugot nga madunot ang lawas sang imo mainunungon nga alagad.’+ 36  Ginhimo ni David ang kabubut-on sang Dios sa iya bug-os nga kabuhi, nagtulog sia sa kamatayon,* ginlubong pareho sang iya mga katigulangan, kag nadunot ang iya lawas.+ 37  Apang, ang isa nga ginbanhaw sang Dios wala madunot ang lawas.+ 38  “Gani, mga kauturan, ginabantala ko sa inyo nga patawaron sang Dios ang inyo mga sala paagi sa kamatayon sining isa.+ 39  Ang Kasuguan ni Moises+ indi makahimo sa inyo nga matarong, apang bangod sang kamatayon sining isa, tawgon sang Dios nga matarong ang tanan nga nagatuo.+ 40  Gani, maghalong kamo nga indi mahanabo sa inyo ang ginsiling sa mga sinulatan sang mga Manalagna. 41  Ini nagasiling: ‘Kamo nga nagayaguta sang mga butang nga ginahimo ko, makita ninyo ini kag makibot kamo. Dayon madula kamo, bangod indi gid kamo magpati sa mga butang nga himuon ko sa panahon ninyo, bisan pa may magsugid sini sa inyo sing detalyado.’”+ 42  Sang naggua sila sa sinagoga, nagpangabay ang mga tawo nga ihambal ini sa ila sa madason nga Adlaw nga Inugpahuway. 43  Sang natapos na ang pagtinipon sa sinagoga, madamo nga Judiyo kag mga proselita* nga nagasimba sa Dios ang nagsunod kay Pablo kag kay Bernabe. Samtang nagapakighambal sila sa sini nga mga tawo, ginpalig-on nila sila nga magpabilin nga takus sa wala tupong nga kaayo sang Dios.+ 44  Sang madason nga Adlaw nga Inugpahuway halos bug-os nga siudad ang nagtipon agod magpamati sa pulong ni Jehova.* 45  Sang makita sang mga Judiyo ang mga kadam-an, nahisa gid sila kag mapasipalahon nga naghambal sila batok sa ginsiling ni Pablo.+ 46  Gani, may kaisog nga nagsiling si Pablo kag si Bernabe sa ila: “Kinahanglan nga sa inyo una nga ihambal ang pulong sang Dios.+ Apang, bangod ginasikway ninyo ini kag ginakabig ang inyo kaugalingon nga indi takus sa kabuhi nga wala sing katapusan, ibantala namon ini sa mga indi Judiyo.+ 47  Kay si Jehova* nagsugo sa amon: ‘Ginhimo ko ikaw subong kapawa sa mga pungsod, agod mangin kaluwasan ka tubtob sa pinakamalayo nga bahin sang duta.’”+ 48  Sang mabatian ini sang mga tawo nga indi Judiyo, nagkasadya sila kag ginhimaya nila ang pulong ni Jehova,* kag nagtuo ang tanan nga may husto nga panimuot sa pagtigayon sing kabuhi nga wala sing katapusan. 49  Dugang pa, ginpalapnag ang pulong ni Jehova* sa bug-os nga lugar. 50  Apang ginsugyot sang mga Judiyo ang kilala nga mga babayi nga nagakahadlok sa Dios kag ang nagadumala nga mga lalaki sang siudad, kag ginhingabot+ nila si Pablo kag si Bernabe kag gintabog sila pagua sa mga dulunan sang siudad. 51  Gani gintaktak nila ang yab-ok sa ila mga tiil batok sa ila kag nagkadto sila sa Iconio.+ 52  Kag padayon nga napuno sing kalipay+ kag balaan nga espiritu ang mga disipulo.

Footnote

Ukon “nagaalagad sila sa publiko para.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Romano nga gobernador sang probinsia. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “binhi.”
Ukon “kahoy.”
Ukon “handumanan nga lulubngan.”
Ukon “napatay sia.”
Ukon “nakumbertir nga mangin Judiyo.” Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.