Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Binuhatan 11:1-30

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Pedro nagbalita sa mga apostoles (1-18)

  • Si Bernabe kag si Saulo sa Antioquia sa Siria (19-26)

    • Disipulo gintawag nga Cristiano (26)

  • Gintagna ni Agabo ang gutom (27-30)

11  Nabalitaan sang mga apostoles kag sang mga kauturan sa Judea nga ginbaton man sang mga tawo sang mga pungsod ang pulong sang Dios.  Gani sang nag-abot si Pedro sa Jerusalem, ang mga nagasakdag sa pagtuli+ nagsaway* sa iya,  nga nagasiling: “Nagkadto ka sa balay sang mga tawo nga wala matuli kag nagkaon upod sa ila.”  Gani ginpaathag ni Pedro sa ila ang mga detalye, nga nagasiling:  “Didto ako sa siudad sang Joppe nga nagapangamuyo, kag nakakita ako sing palanan-awon, nga nagapaubos halin sa langit ang daw malapad nga habol nga ginauyatan sa apat ka pamusod sini, kag nagdulog ini sa atubangan ko.+  Sang gintulok ko ini, nakita ko ang mga sapat nga apat sing tiil, mga sapat nga talunon, mga reptilya,* kag mga pispis.  Nabatian ko man ang isa ka tingog nga nagsiling sa akon, ‘Tindog ka, Pedro. Mag-ihaw ka kag magkaon!’  Apang nagsiling ako, ‘Indi, Ginuo, bangod wala pa gid ako makakaon sing butang nga nadagtaan ukon indi matinlo.’  Sa ikaduha nga tion, ang tingog halin sa langit nagsabat: ‘Indi na pagtawga nga nadagtaan ang mga butang nga natinluan na sang Dios.’ 10  Natabo pa ini sa ikatlo nga tion, dayon ginbatak ini tanan pabalik sa langit. 11  Sa amo man nga tion, may tatlo ka tawo nga nag-abot sa balay nga amon gindayunan. Halin sila sa Cesarea kag ginsugo sila sang isa ka tawo nga kadtuan ako.+ 12  Dayon ginsilingan ako sang espiritu nga mag-upod sa ila kag indi gid magduhaduha. Nag-upod man sa akon ining anom ka kauturan, kag nagsulod kami sa balay sadto nga tawo. 13  “Ginsugid niya sa amon nga may nakita sia nga anghel nga nagtindog sa iya balay kag nagsiling: ‘Magpadala ka sing mga tawo sa Joppe kag ipatawag si Simon nga ginatawag Pedro,+ 14  kag isugid niya sa imo kon paano ka maluwas pati ang imo bug-os nga panimalay.’ 15  Apang sang nagsugod ako sa paghambal, nabaton man nila ang balaan nga espiritu subong nga nabaton naton ini sang una.+ 16  Kag nadumduman ko ang makapila nga ginsiling anay sang Ginuo: ‘Si Juan nagbawtismo sa tubig,+ apang bawtismuhan kamo sa balaan nga espiritu.’+ 17  Gani, kon ang Dios naghatag man sa ila sang wala sing bayad nga dulot nga ginhatag niya sa aton nga nagapati kay Ginuong Jesucristo, sin-o ako nga magbalabag sa Dios?”+ 18  Sang mabatian nila ini, nag-ugyon* sila, kag ginhimaya nila ang Dios. Nagsiling sila: “Kon amo, ginhatagan man sang Dios ang mga indi Judiyo sing kahigayunan sa paghinulsol agod makatigayon sila sang kabuhi.”+ 19  Karon ang mga nag-alaplaag+ bangod sa paghingabot nga natabo may kaangtanan kay Esteban nakalab-ot tubtob sa Fenicia, Cipre, kag Antioquia. Nagbantala sila sa mga Judiyo lang.+ 20  Apang, ang pila sa ila nga halin sa Cipre kag Cirene nga nagkadto sa Antioquia nagbantala sing maayong balita tuhoy kay Ginuong Jesus sa mga tawo nga nagahambal sing Griego. 21  Dugang pa, kaupod nila si Jehova,* kag madamo ang nangin tumuluo kag nagsunod sa Ginuo.+ 22  Sang mabalitaan sang kongregasyon sa Jerusalem ang tuhoy sa ila, ginpadala nila si Bernabe+ tubtob sa Antioquia. 23  Sang mag-abot sia kag nakita niya ang wala tupong nga kaayo nga ginpakita sang Dios sa mga disipulo, nagkasadya sia kag ginpalig-on niya sila tanan nga magpabilin nga matutom sa Ginuo upod ang malig-on nga tagipusuon;+ 24  kay si Bernabe maayo nga tawo, puno sing balaan nga espiritu, kag may daku gid nga pagtuo. Bangod sini, madamo nga tawo ang nagtuo sa Ginuo.+ 25  Gani nagkadto sia sa Tarso agod pangitaon si Saulo.+ 26  Sang makita niya sia, gin-upod niya sia sa Antioquia. Sa sulod sang isa ka tuig, nagtipon sila upod sa ila sa kongregasyon kag nagpanudlo sa madamo nga tawo, kag didto sa Antioquia una nga gintawag nga mga Cristiano ang mga disipulo paagi sa pagtuytoy sang Dios.+ 27  Sadto nga mga adlaw, ang mga manalagna+ nagdulhog sa Antioquia halin sa Jerusalem. 28  Ang isa sa ila nga si Agabo+ nagpahibalo paagi sa espiritu nga malapit na mag-abot ang daku nga tiggulutom sa bug-os nga duta,+ nga natabo gid man sa tion ni Claudio. 29  Gani namat-od ang mga disipulo nga magpadala sing bulig*+ sa mga kauturan sa Judea. Naghatag ang kada isa sa ila suno sa ila masarangan.+ 30  Ginpahatag nila ini sa mga gulang didto paagi kay Bernabe kag kay Saulo.+

Footnote

Ukon “nakigbais.”
Ukon “nagakamang nga mga sapat.”
Sa literal, “naghipos.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “ministeryo sang pagbulig.”