Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ambahanon ni Solomon

Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8

Balayan sang Kaundan

 • ANG SULAMITA SA KAMPO NI HARI SOLOMON (1:1–3:5)

  • 1

   • Ambahanon sang mga ambahanon (1)

   • Ang pamatan-on nga babayi (2-7)

   • Mga anak nga babayi sang Jerusalem (8)

   • Ang hari (9-11)

    • “Himuan ka namon sing bulawan nga alahas” (11)

   • Ang pamatan-on nga babayi (12-14)

    • ‘Ang akon hinigugma daw mahamot nga puyopuyo sang mira’ (13)

   • Ang manugbantay (15)

    • ‘Hinigugma ko, katahom sa imo’

   • Ang pamatan-on nga babayi (16, 17)

    • ‘Hinigugma ko, maambong ka’ (16)

  • 2

   • Ang pamatan-on nga babayi (1)

    • “Isa lamang ako ka bulak sa talon”

   • Ang manugbantay (2)

    • ‘Hinigugma ko kaangay sang liryo’

   • Ang pamatan-on nga babayi (3-14)

    • ‘Indi pagpukawa ang gugma’ (7)

    • Manugbantay ginkutlo (10b-14)

     • “Matahom ko nga hinigugma, malakat na kita” (10b, 13)

   • Mga utod nga lalaki sang pamatan-on nga babayi (15)

    • ‘Dakpa ang mga ido nga talunon’

   • Ang pamatan-on nga babayi (16, 17)

    • “Akon lang ang akon hinigugma kag ako iya lang” (16)

  • 3

   • Ang pamatan-on nga babayi (1-5)

    • ‘Sa gab-i, ginpangita ko ang akon hinigugma’ (1)

 • ANG SULAMITA SA JERUSALEM (3:6–8:4)

  • 3

   • Mga anak nga babayi sang Sion (6-11)

    • Ginlaragway prosesyon ni Solomon

  • 4

   • Ang manugbantay (1-5)

    • ‘Hinigugma ko, katahom sa imo’ (1)

   • Ang pamatan-on nga babayi (6)

   • Ang manugbantay (7-16a)

    • ‘Palangasaw-on ko, ginbihag mo ang akon tagipusuon’ (9)

   • Ang pamatan-on nga babayi (16b)

  • 5

   • Ang manugbantay (1a)

   • Mga babayi sang Jerusalem (1b)

    • ‘Mahubog sa pagpalanggaanay!’

   • Ang pamatan-on nga babayi (2-8)

    • Ginsugid niya ang iya damgo

   • Mga anak nga babayi sang Jerusalem (9)

    • ‘Mas maayo bala ang imo hinigugma sangsa iban?’

   • Ang pamatan-on nga babayi (10-16)

    • Pinasahi sa tunga sang 10,000 (10)

  • 6

   • Mga anak nga babayi sang Jerusalem (1)

   • Ang pamatan-on nga babayi (2, 3)

    • “Ako iya lang sang akon hinigugma, kag sia akon lang” (3)

   • Ang hari (4-10)

    • “Matahom ka kaangay sang Tirza” (4)

    • Mga babayi ginkutlo (10)

   • Ang pamatan-on nga babayi (11, 12)

   • Ang hari (kag iban pa) (13a)

   • Ang pamatan-on nga babayi (13b)

   • Ang hari (kag iban pa) (13c)

  • 7

   • Ang hari (1-9a)

    • ‘Hinigugma ko, katahom sa imo’ (6)

   • Ang pamatan-on nga babayi (9b-13)

    • ‘Ako iya sang akon hinigugma kag ako ang iya ginahandum’ (10)

  • 8

   • Ang pamatan-on nga babayi (1-4)

    • “Kaangay ka lang kuntani sang utod ko nga lalaki” (1)

 • NAGBALIK ANG SULAMITA, KATUTOM NIYA NAPAMATUD-AN (8:5-14)

  • 8

   • Mga utod nga lalaki sang pamatan-on nga babayi (5a)

    • ‘Sin-o ining nagasipit sa iya hinigugma?’

   • Ang pamatan-on nga babayi (5b-7)

    • “Ang gugma makusog kaangay sang kamatayon” (6)

   • Mga utod nga lalaki sang pamatan-on nga babayi (8, 9)

    • “Kon sia isa ka pader, . . . apang kon sia isa ka ganhaan, . . .” (9)

   • Ang pamatan-on nga babayi (10-12)

    • “Isa ako ka pader” (10)

   • Ang manugbantay (13)

    • ‘Pabatia ako sang imo tingog’

   • Ang pamatan-on nga babayi (14)

    • “Madasig kaangay sang gasela”