• Panamyaw kag pangamuyo (1-4)

  • Komendasyon kay Gayo (5-8)

  • Ang ambisyuso nga si Diotrefes (9, 10)

  • Maayo ang ginasugid tuhoy kay Demetrio (11, 12)

  • Mga plano sa pagduaw kag mga panamyaw (13, 14)