Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

2 Hari 9:1-37

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Jehu ginhaplas nga hari sa Israel (1-13)

  • Ginpatay ni Jehu si Jehoram kag si Ahazias (14-29)

  • Si Jezebel ginpatay; ginkaon sia sang mga ido (30-37)

9  Dayon gintawag ni Eliseo nga manalagna ang isa sa mga anak sang mga manalagna kag ginsugo sia: “Maghanda ka* kag dalha ini nga tibod sang lana sa Ramot-gilead.+  Pag-abot mo didto, pangitaon mo si Jehu+ nga anak ni Jehosapat nga anak ni Nimsi. Kuhaon mo sia sa iya mga utod kag dalhon mo sia sa tago nga kuarto.  Dayon ibubo mo sa iya ulo ang lana sa tibod kag magsiling ka, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Ginahaplasan ko ikaw bilang hari sang Israel.” ’+ Dayon maggua ka sa kuarto kag magdalidali palagyo.”  Gani nagkadto ang alagad sang manalagna sa Ramot-gilead.  Pag-abot niya, nakita niya ang mga pangulo sang mga soldado nga nagapungko didto. Nagsiling sia: “May mensahe ako para sa imo, pangulo.” Nagpamangkot si Jehu: “Para kay sin-o sa amon?” Nagsabat sia: “Para sa imo, pangulo.”  Gani nagtindog sia kag nagsulod sia sa balay. Dayon ginbubo sang alagad ang lana sa iya ulo kag nagsiling sia: “Amo ini ang ginasiling ni Jehova nga Dios sang Israel: ‘Ginahaplasan ko ikaw bilang hari sang katawhan ni Jehova nga Israel.+  Pamatyon mo ang panimalay ni Ahab nga imo ginuo, kag itimalos ko ang dugo sang akon mga alagad nga mga manalagna kag sang tanan nga alagad ni Jehova nga napatay sa mga kamot ni Jezebel.+  Mapapas ang bug-os nga panimalay ni Ahab; kag laglagon ko ang tanan nga lalaki* sa panimalay ni Ahab, pati ang wala sing mahimo kag maluya sa Israel.+  Himuon ko sa panimalay ni Ahab ang ginhimo ko sa panimalay ni Jeroboam+ nga anak ni Nebat kag sa panimalay ni Baasa+ nga anak ni Ahias. 10  Kag si Jezebel kaunon sang mga ido sa latagon sang Jezreel,+ kag wala sing magalubong sa iya.’ ” Dayon naggua sia sa kuarto kag nagpalagyo.+ 11  Sang magbalik si Jehu sa iban nga pangulo sang mga soldado, ginpamangkot nila sia: “May problema bala? Ngaa nagkadto sa imo ining buangbuang nga tawo?” Nagsabat sia: “Nahibaluan gid ninyo nga buangbuang sia kag wala sing pulos ang iya ginahambal.” 12  Apang nagsiling sila: “Indi ina matuod! Sugiri kami, palihug.” Dayon nagsiling sia: “Amo ini ang ginsiling niya sa akon, kag nagdugang pa sia, ‘Amo ini ang ginasiling ni Jehova: “Ginahaplasan ko ikaw bilang hari sang Israel.” ’ ”+ 13  Ginkuha nila dayon ang ila mga kunop kag ginhumlad ini sa idalom niya sa hagdanan.+ Ginpatunog nila ang budyong kag nagsiling: “Hari na si Jehu!”+ 14  Dayon si Jehu+ nga anak ni Jehosapat nga anak ni Nimsi naghimbon batok kay Jehoram. Nagabantay sadto si Jehoram sa Ramot-gilead+ upod ang bug-os nga Israel, tungod kay Hari Hazael+ sang Siria. 15  Sang ulihi, nagbalik sa Jezreel+ si Hari Jehoram agod magpaayo kay napilasan sia sang mga Sirianhon sang nagpakig-away sia kay Hari Hazael sang Siria.+ Nagsiling si Jehu: “Kon magsugot kamo,* indi ninyo pagtuguti nga may makapalagyo halin sa siudad kag manugid sini sa Jezreel.” 16  Dayon nagsakay si Jehu sa kangga kag nagkadto sia sa Jezreel, kay nagapahuway didto si Jehoram bangod sang iya mga pilas, kag naglakat si Hari Ahazias sang Juda agod duawon si Jehoram. 17  Nakita sang bantay sa torre sang Jezreel ang guban sang mga tinawo ni Jehu samtang nagapadulong sia. Nagsiling sia dayon: “May nakita ako nga guban sang mga tawo.” Nagsiling si Jehoram: “Sugua ang isa ka manugkabayo sa pagsugata sa ila kag magsiling sia, ‘Maayo bala ang imo tuyo?’ ” 18  Gani ginsugata sia sang manugkabayo kag nagsiling sia: “Amo ini ang ginsiling sang hari, ‘Maayo bala ang imo tuyo?’ ” Nagsabat si Jehu: “Wala ka sing labot. Magkadto ka sa likuran ko kag magsunod sa akon!” Dayon nagsiling ang bantay: “Nakaabot sa ila ang mensahero, apang wala sia magbalik.” 19  Gani nagpadala sia sa ila sing ikaduha nga manugkabayo nga nagsiling man sa ila: “Amo ini ang ginsiling sang hari, ‘Maayo bala ang imo tuyo?’ ” Apang nagsabat si Jehu: “Wala ka sing labot. Magkadto ka sa likuran ko kag masunod sa akon!” 20  Dayon nagsiling ang bantay: “Nakaabot sia sa ila, apang wala sia magbalik. Kag ang pagpadalagan sang kangga pareho sang pagpadalagan ni Jehu nga apo* ni Nimsi, kay nagahuyab sia sa pagpadalagan.” 21  Nagsiling si Jehoram: “Ihanda ang kangga!” Gani ginhanda nila ang iya kangga sa inaway. Dayon si Hari Jehoram sang Israel kag si Hari Ahazias+ sang Juda nagsakay sa ila tagsa ka kangga sa inaway agod sugataon si Jehu. Nasugata nila sia sa duta ni Nabot+ nga taga-Jezreel. 22  Sang makita ni Jehoram si Jehu, namangkot sia: “Maayo bala ang imo tuyo, Jehu?” Nagsabat sia: “Paano mangin maayo ang tuyo ko kon yara gihapon ang mga pagpakighilawas ni Jezebel+ nga imo iloy kag ang iya binabaylan?”+ 23  Ginliso dayon ni Jehoram ang iya kangga agod malagyo, kag nagsiling sia kay Ahazias: “Gintiplang kita, Ahazias!” 24  Ginkuha ni Jehu ang iya pana kag ginpana si Jehoram sa ulot sang iya mga abaga. Naglapos ang pana sa iya tagipusuon kag natumba sia sa iya kangga sa inaway. 25  Dayon ginsugo ni Jehu ang iya kabulig nga opisyal nga si Bidkar: “Hakwata sia kag ihaboy sa latagon ni Nabot nga taga-Jezreel.+ Dumduma, sang nagasakay kita nga duha* sadto sa kangga sa likod ni Ahab nga iya amay, amo ini ang ginsiling ni Jehova batok sa iya:+ 26  ‘ “Nakita ko kahapon kon paano ginpatay si Nabot+ kag ang iya mga anak,” siling ni Jehova, “kag ginapanumpa ko, balusan+ ko ikaw sa sini nga latagon,” siling ni Jehova.’ Gani hakwata na sia kag ihaboy sa latagon, suno sa ginsiling ni Jehova.”+ 27  Sang makita ni Hari Ahazias+ sang Juda ang natabo, nagpalagyo sia kag nag-agi sia sa dalan malapit sa malapad nga hardin.* (Sang ulihi, ginlagas sia ni Jehu kag nagsiling sia: “Patya man ninyo sia!” Napilasan nila sia samtang nagasakay sia sa kangga pakadto sa Gur, nga malapit sa Ibleam.+ Apang padayon sia nga nagpalagyo pakadto sa Megiddo kag didto sia napatay. 28  Dayon ginkarga sia sang iya mga alagad sa kangga pakadto sa Jerusalem, kag ginlubong nila sia sa iya lulubngan upod sa iya mga katigulangan sa Siudad ni David.+ 29  Nangin hari si Ahazias+ sa Juda sang ika-11 nga tuig sang paghari ni Jehoram nga anak ni Ahab.) 30  Sang mag-abot si Jehu sa Jezreel,+ nabalitaan ini ni Jezebel.+ Gani nagbutang sia sing itom nga kolorete sa iya mga mata kag ginpatahom niya ang iya buhok, dayon nagtamwa sia sa bintana. 31  Sang magsulod si Jehu sa gawang, ginpamangkot sia ni Jezebel: “Nadumduman mo bala kon ano ang natabo kay Zimri nga nagpatay sa iya ginuo?”+ 32  Nagtangla si Jehu sa bintana kag nagsiling sia: “Sin-o ang dampig sa akon? Sin-o?”+ May duha dayon ukon tatlo ka opisyal sang palasyo nga nagtamwa sa iya. 33  Nagsiling si Jehu: “Ihulog ninyo sia!” Gani ginhulog nila sia, kag nag-alasik ang iya dugo sa pader kag sa mga kabayo. Dayon ginlapak sia sang mga kabayo ni Jehu. 34  Pagkatapos sini, nagsulod si Jehu kag nagkaon kag nag-inom. Dayon nagsiling sia: “Palihug, kuhaa ninyo ining ginpakamalaut nga babayi kag ilubong sia, kay anak man sia sang hari.”+ 35  Apang sang kuhaon na nila sia agod ilubong, bagol na lang niya kag mga tiil kag mga kamot ang nabilin.+ 36  Sang nagbalik sila kag ginsugid ini kay Jehu, nagsiling sia: “Natuman ang ginsiling ni Jehova+ paagi sa iya alagad nga si Elias nga Tisbinhon, ‘Kaunon sang mga ido ang unod ni Jezebel sa latagon sang Jezreel.+ 37  Kag ang bangkay ni Jezebel mangin pareho sang ipot sa latagon sang Jezreel, agod indi sila magsiling: “Si Jezebel ini.” ’ ”

Footnote

Sa literal, “Wagkusi ang imo balikawang.”
Sa literal, “bisan sin-o nga nagapangihi sa pader.” Sa Hebreo, pagtamay ini sa mga lalaki.
Ukon “magsugot ang inyo kalag.”
Sa literal, “anak nga lalaki.”
Sa literal, “nagasakay nga magkaupod.”
Sa literal, “balay sa hardin.”