Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

2 Hari 4:1-44

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Eliseo, ginpadamo lana sang balo (1-7)

  • Ang maabiabihon nga babayi sa Sunem (8-16)

  • Ang babayi ginpadyaan sing anak; ang anak napatay (17-31)

  • Ginbanhaw ni Eliseo ang anak (32-37)

  • Hilo sa linaga ginkuha ni Eliseo (38-41)

  • Tinapay ginpadamo ni Eliseo (42-44)

4  Ang asawa sang isa sa mga manalagna+ nagsiling kay Eliseo: “Ang akon bana nga imo alagad patay na, kag nakahibalo gid ikaw nga ang imo alagad nagakahadlok kay Jehova.+ Ang tawo nga gin-utangan niya nag-abot agod kuhaon kag himuon ang akon duha ka anak nga iya mga ulipon.”  Nagpamangkot si Eliseo: “Ano ang mabulig ko sa imo? Sugiri ako, ano ang yara sa imo balay?” Nagsabat sia: “Ang imo alagad wala gid sing bisan ano sa balay kundi isa lang ka tibod sang lana.”+  Dayon nagsiling si Eliseo: “Lakat ka, kag magpangayo ka sa tanan mo nga kaingod sing madamo nga suludlan nga wala sing unod.  Dayon magsulod ka kag isira ninyo sang imo mga anak nga lalaki ang puertahan. Sudlan mo sing lana ini tanan nga suludlan kag painon mo ang mga napuno na.”  Gani naglakat ang babayi. Sang yara na sia kag ang iya mga anak sa sulod sang ila balay, ginsira nila ang puertahan. Dayon, gindala nila sa iya ang mga suludlan kag ginsudlan niya ini sing lana.+  Sang mapuno na ang mga suludlan, nagsiling sia sa isa sa iya mga anak: “Hatagi pa ako sing suludlan.”+ Apang nagsiling ang iya anak: “Wala na sing suludlan.” Kag nag-untat sa pagtubod ang lana.+  Dayon naglakat sia kag ginsugid sa tawo sang matuod nga Dios ang natabo. Ginsilingan sia: “Ibaligya ang lana kag bayari ang tanan mo nga utang. Mabuhi na kamo sang imo mga anak sa mabilin nga kuarta.”  Isa ka adlaw, nagkadto si Eliseo sa Sunem,+ diin may isa ka kilala nga babayi didto nga nagpilit sa iya nga magkaon.+ Kag kada maglabay sia, nagahapit sia didto agod magkaon.  Gani nagsiling sia sa iya bana: “Nahibaluan ko nga ang nagalabay pirme sa aton isa ka balaan nga tawo sang Dios. 10  Palihug, pahimuan naton sia sa atop sing isa ka gamay nga kuarto+ kag butangan naton ini sing katre, lamesa, pulungkuan, kag kandelero. Dayon, sa kada tion nga maghapit sia sa aton, makatener sia diri.”+ 11  Isa ka adlaw, naghapit sia didto kag nagsaka sia sa kuarto sa atop kag naghigda didto. 12  Dayon nagsiling sia kay Gehazi+ nga iya alagad: “Tawga ang babayi nga Sunemnon.”+ Gani gintawag niya ang babayi, kag nagtindog sia sa atubangan niya. 13  Nagsiling sia kay Gehazi: “Palihug, silinga sia, ‘Nagpagamo ka pa sa pag-atipan sa amon.+ Ano ang mabulig namon sa imo?+ May ipahambal ka bala sa hari+ ukon sa pangulo sang mga soldado?’ ” Apang, nagsabat ang babayi: “Wala, kay maayo ang akon kahimtangan upod sa akon katawhan.” 14  Gani nagpamangkot si Eliseo: “Ano ang mabulig naton sa iya?” Nagsabat si Gehazi: “Wala sia sing anak nga lalaki+ kag tigulang na ang iya bana.” 15  Nagsiling dayon si Eliseo: “Tawga sia.” Gani gintawag niya ang babayi, kag nagtindog sia sa puertahan. 16  Nagsiling si Eliseo: “Sa amo sini nga tion sa masunod nga tuig magabun-ag ka sing isa ka anak nga lalaki.”+ Apang nagsabat ang babayi: “Isa ikaw ka tawo sang matuod nga Dios, agalon ko. Indi ka magbinutig sa imo alagad.” 17  Apang, nagbusong ang babayi kag nagbun-ag sing isa ka anak nga lalaki pagkadason nga tuig, sa tion nga ginsiling ni Eliseo sa iya. 18  Nagdaku na ang bata, kag isa ka adlaw, nagkadto sia sa iya amay nga upod sa mga mangangani. 19  Nagsiling sia sa iya amay: “Masakit ang ulo ko, masakit ang ulo ko!” Dayon ginsugo sang iya amay ang isa ka alagad: “Dalha sia sa iya iloy.” 20  Gani gindala sia sang alagad sa iya iloy. Ginsabak sia sang iya iloy tubtob nga napatay sia+ pagkaudto. 21  Dayon nagsaka ang iya iloy kag ginbutang niya sia sa katre sang tawo sang matuod nga Dios,+ kag ginsirhan niya ang puertahan kag naglakat sia. 22  Gintawag niya ang iya bana kag nagsiling sia: “Palihug, pakadtua sa akon ang isa ka alagad kag padalha sia sing isa ka asno, kay makadto ako sa tawo sang matuod nga Dios kag mabalik ako dayon.” 23  Apang nagsiling sia: “Ngaa makadto ka sa iya subong? Indi pa man lati+ ukon adlaw nga inugpahuway.” Nagsiling sia: “Indi ka magkabalaka, maayo man ang tanan.” 24  Gani ginhanda niya ang asno kag nagsiling sia sa iya alagad: “Dasiga! Indi pagpahinaya ang asno kon indi ako magsiling.” 25  Gani nagkadto sia sa tawo sang matuod nga Dios sa Bukid Carmel. Pagkakita sa iya sang tawo sang matuod nga Dios sa unhan, nagsiling sia dayon kay Gehazi nga iya alagad: “Nagapadulong ang babayi nga Sunemnon. 26  Palihug, magdalagan ka kag sugataa sia. Pamangkuta sia kon kamusta sia, ang iya bana kag ang iya bata.” Nagsabat ang babayi: “Maayo ang amon kahimtangan.” 27  Pag-abot niya sa tawo sang matuod nga Dios sa bukid, nag-uyat sia dayon sa iya tiil.+ Nagpalapit si Gehazi agod pahalinon sia, apang nagsiling ang tawo sang matuod nga Dios: “Pabay-i lang sia, kay nagakalisod gid sia.* Gintago ini ni Jehova sa akon kag wala niya ako pagsugiri.” 28  Dayon nagsiling ang babayi: “Nagpangayo bala ako sa akon ginuo sing anak nga lalaki? Indi bala nga nagsiling ako, ‘Indi ako pagpalauma sa wala’?”+ 29  Nagsiling dayon si Eliseo kay Gehazi: “Maghanda ka*+ kag dalha ang akon sungkod kag maglakat ka. Kon may masugata ka gani, indi sia pagtamyawa;* kag kon may magtamyaw sa imo, indi sia pagsabta. Lakat ka kag ibutang mo ang akon sungkod sa nawong sang bata nga lalaki.” 30  Nagsiling ang iloy sang bata: “Ginapanumpa ko sa buhi nga Dios nga si Jehova kag sa imo atubangan, indi ako magpauli kon indi ka mag-upod.”+ Gani nagtindog si Eliseo kag nag-upod sa iya. 31  Nag-una sa ila si Gehazi kag ginbutang niya ang sungkod sa nawong sang bata, apang wala sia magtingog ukon maghulag.+ Gani nagbalik sia agod sugataon si Eliseo kag nagsiling sia: “Wala magbugtaw ang bata.” 32  Pag-abot ni Eliseo sa balay, nagahamyang ang patay nga bata sa katre ni Eliseo.+ 33  Dayon nagsulod sia kag ginsiraduhan niya ang puertahan kag nagpangamuyo sia kay Jehova.+ 34  Nagsaka sia sa katre kag ginhap-an niya ang bata. Gintuon niya ang iya baba sa baba sang bata, kag ang iya mga mata sa iya mga mata, kag ang iya mga palad sa iya mga palad, kag nagpabilin sia nga nagahapa sa iya, kag amat-amat nga nag-init ang lawas sang bata.+ 35  Nagpakadto-pakari sia sa sulod sang balay, dayon nagsaka sia sa katre kag ginhap-an liwat ang bata. Nagpangatsi ang bata sing pito ka beses, dayon ginmuklat niya ang iya mga mata.+ 36  Gintawag ni Eliseo si Gehazi kag ginsugo: “Tawga ang babayi nga Sunemnon.” Gani gintawag niya ang babayi kag nagpalapit sia sa iya. Dayon nagsiling si Eliseo: “Hakwata na ang imo anak.”+ 37  Nagpalapit sia kag nagluhod kag nagduko sa tiilan ni Eliseo. Dayon ginhakwat niya ang iya anak kag naggua sia. 38  May tiggulutom sa Gilgal sang nagbalik didto si Eliseo.+ Nagapungko ang mga anak sang mga manalagna+ sa atubangan niya, kag ginsugo niya ang iya alagad:+ “Isun-ad ang daku nga kolon kag magluto kamo sing linaga para sa mga anak sang mga manalagna.” 39  Gani nagkadto sa latagon ang isa sa ila agod manguha sing utan, kag may nakita sia nga ilahas nga balagon kag nanguha sia sing mga bunga sini tubtob napuno ang iya bayo. Dayon nagbalik sia kag ginkihadkihad niya ini kag ginlunod sa kolon, apang wala sia makahibalo kon ano ini. 40  Sang ulihi, ginhatag nila ini sa mga manalagna agod makakaon sila. Apang sang matilawan nila ang linaga, nagsiling sila: “Tawo sang matuod nga Dios, may hilo ang kolon.” Gani wala sila magkaon. 41  Gani nagsiling si Eliseo: “Magkuha kamo sing harina.” Pagkatapos niya ini malunod sa kolon, nagsiling sia: “Ipakaon ini sa ila.” Wala na sing butang nga makahalalit sa sulod sang kolon.+ 42  May isa ka tawo nga nag-abot halin sa Baal-salisa,+ kag gindalhan niya ang tawo sang matuod nga Dios sing 20 ka tinapay nga hinimo halin sa una nga patubas sang sebada,+ kag sing bag-o nga uyas.+ Dayon nagsiling si Eliseo: “Ihatag ini sa katawhan agod makakaon sila.” 43  Apang nagsiling ang iya alagad: “Paano ko ini mapaigo sa 100 ka lalaki?”+ Nagsabat sia: “Ihatag ini sa katawhan agod makakaon sila, kay amo ini ang ginsiling ni Jehova, ‘Magakaon sila kag may mabilin pa.’ ”+ 44  Gani ginbutang niya ini sa atubangan nila, kag nagkaon sila kag may nabilin pa,+ suno sa ginsiling ni Jehova.

Footnote

Ukon “kay ang iya kalag mapait sa sulod niya.”
Sa literal, “Wagkusi ang imo balikawang.”
Ini nga pagtamyawanay mahimo nga nagalakip sing paghalok, paghaksanay, kag pag-istoryahanay sing malawig.