Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

2 Corinto 11:1-33

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Pablo kag ang pinakamaayo nga mga apostoles (1-15)

  • Kabudlayan subong apostol (16-33)

11  Kon sa banta ninyo indi ako makatarunganon, batasa ninyo ako. Ang matuod, ginabatas na ninyo ako!  Kay nagabatyag ako sing diosnon nga kaimon* tungod sa inyo, kay ginpangako ko nga ipakasal kamo sa isa ka bana, sa Cristo, kag luyag ko nga ipresentar kamo subong isa ka matinlo* nga birhen sa iya.+  Apang nahadlok ako nga kon paano ginlimbungan sang man-ug si Eva,+ malimbungan man ang inyo hunahuna kag madula ang inyo pagkasinsero kag pagkatinlo* nga dapat ninyo ipakita sa Cristo.+  Kay ang matuod, kahapos lang sa inyo magbaton sang mga nagaabot kag nagabantala sang Jesus nga tuhay sa isa nga amon ginbantala, ukon sang nagadala sang espiritu nga tuhay sa gindala namon sa inyo, ukon sang nagabantala sang maayong balita nga tuhay sa ginbantala namon sa inyo.+  Kay para sa akon, indi ako kubos bisan sa isa ka butang sa inyo pinakamaayo nga mga apostoles.+  Bisan indi ako lantip maghambal,+ lantip ako sa ihibalo. Ginpakita namon ina sa inyo sa tanan nga paagi kag sa tanan nga butang.  Malipayon ko nga ginpahayag sa inyo ang maayong balita sang Dios kag wala ako nanukot sa inyo.+ Ginpaubos ko ang akon kaugalingon agod mapadunggan kamo. Nakasala bala ako sa paghimo sini?  Daw gindingutan* ko ang iban nga kongregasyon paagi sa pagbaton sang ila bulig* agod makaalagad ako sa inyo.+  Kag sang kaupod ninyo ako kag nagakinahanglan, wala ako nagpabug-at kay bisan sin-o, kay ang mga kauturan halin sa Macedonia naghatag sang akon kinahanglanon.+ Wala gid ako magpabug-at sa inyo kag indi ko gid ina paghimuon.+ 10  Samtang sumulunod ako sang Cristo, wala sing makapugong sa akon sa pagpabugal+ tuhoy sa mga rehiyon sang Acaya. 11  Sa ano nga rason nga ginhimo ko ini? Bangod bala wala ko kamo ginahigugma? Nahibaluan sang Dios nga ginahigugma ko kamo. 12  May nagapabugal kag nagasiling nga mga apostoles man sila kaangay namon. Gani padayon ko nga himuon ang pirme ko ginahimo+ agod wala na sila sing rason sa pagpabugal. 13  Kay ina nga mga tawo butig nga mga apostoles, madaya nga mga manugpangabudlay, nga nagapakunokuno nga mga apostoles sang Cristo.+ 14  Kag indi ini katingalahan, kay si Satanas mismo nagapakunokuno nga anghel sang kapawa.+ 15  Gani indi katingalahan kon ang iya mga ministro nagapakunokuno man nga mga ministro sang pagkamatarong. Apang ang ila katapusan mangin suno sa ila mga binuhatan.+ 16  Nagasiling ako liwat: Wala sing maghunahuna nga indi ako makatarunganon. Apang, kon amo gid man sina ang inyo ginahunahuna, batuna na lang ninyo ako subong indi makatarunganon, agod makapabugal man ako bisan diutay lang. 17  Ang ginahambal ko karon indi pagsunod sa halimbawa sang Ginuo, kundi nagahambal ako subong sang indi makatarunganon nga tawo, nga nagapabugal tungod sa sobra nga pagsalig sa kaugalingon. 18  Sanglit madamo ang nagapabugal tungod sa mga butang sining kalibutan, magapabugal man ako. 19  Nagahunahuna kamo nga maalam gid kamo, apang ngaa ginabaton ninyo ang indi makatarunganon nga mga tawo? 20  Ang matuod, ginabaton ninyo ang bisan sin-o nga nagaulipon sa inyo, ang bisan sin-o nga nagapamentaha sa inyo, ang bisan sin-o nga nagaagaw sang inyo mga pagkabutang, ang bisan sin-o nga nagabayaw sang iya kaugalingon labaw sa inyo, kag ang bisan sin-o nga nagatampa sa inyo. 21  Makahuluya para sa amon nga isiling ini, kay basi hangpon ninyo nga mahuyang kami. Nagahambal ako kaangay sang indi makatarunganon nga tawo: Kon ang iban nagapanghikot sing maisugon, magapanghikot man ako sing maisugon. 22  Mga Hebreo bala sila? Ako amo man.+ Mga Israelinhon bala sila? Ako amo man. Mga kaliwat* bala sila ni Abraham? Ako amo man.+ 23  Mga ministro bala sila sang Cristo? Nagasabat ako kaangay sang buang nga tawo, labaw pa ako sa ila: mas madamo ako sing nahimo sangsa ila,+ ginbilanggo ako sing mas madamo nga beses,+ ginbunal sing madamo nga beses, kag madamo nga beses nga diutayan na lang ako mapatay.+ 24  Lima ka beses ako ginbunal sang mga Judiyo nga kulang na lang isa agod mangin 40 ka hanot,+ 25  tatlo ka beses ako ginbunal sang bilugon,+ makaisa nga ginbato,+ tatlo ka beses nga naeksperiensiahan ko nga naguba ang amon barko,+ isa ka gab-i kag isa ka adlaw nga nagpautaw-utaw ako sa lawod. 26  Sa akon pirme nga paglakbay, nakaatubang ako sing mga katalagman sa mga suba, sa mga kawatan, sa akon katawhan,+ sa iban nga mga pungsod,+ sa siudad,+ sa kamingawan, sa dagat, kag sa indi matuod nga mga kauturan. 27  Nakaagi man ako sing tuman nga pagpangabudlay kag sobra nga kakapoy, pirme ako wala sing tulog,+ ginagutom kag ginauhaw,+ pirme wala sing pagkaon,+ ginatugnawan kag kulang sing panapton. 28  Wala labot sini, adlaw-adlaw man ako nga nagakabalaka sa tanan nga kongregasyon.+ 29  Nagakalisod ako kon may isa nga maluya, kag nagakaakig ako kon may isa nga nagapasandad sa iban. 30  Kon kinahanglan nga magpabugal ako, ipabugal ko ang mga butang nga nagapakita sang akon kaluyahon. 31  Ang Dios kag Amay ni Ginuong Jesus, ang Isa nga dapat dayawon sing dayon, nakahibalo nga wala ako nagabutig. 32  Sang didto ako sa Damasco, ginpabantayan sang gobernador nga sakop ni Hari Aretas ang siudad sang mga taga-Damasco agod dakpon ako, 33  apang gintunton ako sa bintana sang pader paagi sa isa ka kaing,+ gani nakapalagyo ako.

Footnote

Sa literal, “kakugi sang Dios.”
Ukon “putli.”
Ukon “pagkaputli.”
Sa literal, “ginkawatan.”
Ukon “suporta.”
Sa literal, “binhi.”