Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Samuel 25:1-44

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Kamatayon ni Samuel (1)

  • Ginbalibaran ni Nabal ang tinawo ni David (2-13)

  • Si Abigail nangin maalamon (14-35)

    • ‘Si Jehova nagaamlig sang kabuhi’ (29)

  • Si Nabal ginpatay ni Jehova (36-38)

  • Si Abigail ginpangasawa ni David (39-44)

25  Sang ulihi, napatay si Samuel.+ Nagtipon kag naghaya sa iya ang bug-os nga Israel kag ginlubong nila sia sa iya balay sa Rama.+ Dayon nagkadto si David sa kamingawan sang Paran.  May isa ka tawo sa Maon+ nga nagaobra sa Carmel.*+ Manggaranon gid sia kag may 3,000 sia ka karnero kag 1,000 ka kanding. Nagapang-alot* sia sadto sang iya mga karnero sa Carmel.  Sia amo si Nabal+ kag ang iya asawa amo si Abigail.+ Maalam kag matahom si Abigail, apang ang iya bana nga halin sa pamilya ni Caleb,+ mapintas kag malain sing batasan.+  Nabalitaan ni David sa kamingawan nga si Nabal nagapang-alot sang iya mga karnero.  Gani ginsugo ni David ang napulo niya ka tinawo nga magkadto kay Nabal: “Magtaklad kamo sa Carmel kag magkadto kamo kay Nabal kag ipangamusta ninyo ako sa iya.  Amo ini ang isiling ninyo kay Nabal, ‘Kabay pa nga magkabuhi ka sing malawig kag kabay pa nga maayo ang imo kahimtangan* kag ang imo panimalay kag ang tanan nga yara sa imo.  Nabalitaan ko nga nagapang-alot ka sing mga karnero. Sang makaupod namon ang imo mga manugbantay sang karnero, wala namon sila ginhalitan,+ kag wala sing nadula sa ila samtang yara sila sa Carmel.  Pamangkuta ang imo mga tinawo kag sugiran ka nila sini. Kabay pa nga pakitaan mo sing kaayo ang akon mga tinawo bangod nagkadto kami sa imo sa maayo nga adlaw.* Palihug hatagi ang imo mga alagad kag ang imo anak nga si David sang bisan ano nga mahatag mo.’ ”+  Gani nagkadto ang mga tinawo ni David kay Nabal kag ginhambal nila sa iya ang tanan nga ginsiling ni David. Pagkatapos nila hambal, 10  nagsabat si Nabal sa mga alagad ni David: “Sin-o gid bala si David, kag sin-o gid bala ang anak ni Jesse? Madamo na subong sing mga alagad nga nagabiya sa ila agalon.+ 11  Ihatag ko bala ang akon tinapay kag ang akon tubig kag ang karne sang sapat nga ginpaihaw ko para sa akon mga manug-alot sa mga tawo nga wala ko gani mahibal-an kon diin sila naghalin?” 12  Gani nagbalik ang mga tinawo ni David kag ginsugid nila sa iya ang tanan nga ginsiling sa ila. 13  Ginsugo dayon ni David ang iya mga tinawo: “Itaklus ninyo ang inyo espada!”+ Gani gintaklus sang kada isa ang iya espada pati na si David. Mga 400 ka lalaki ang nag-upod kay David, samtang 200 ang nagpabilin sa pagbantay sa mga dala. 14  Ang isa sa mga alagad nagsugid kay Abigail nga asawa ni Nabal: “Nagpadala si David sing mga mensahero halin sa kamingawan agod kamustahon ang amon agalon, apang gin-insulto niya sila.+ 15  Maayo ang ginpakita sini nga mga tawo sa amon. Wala gid nila kami ginhalitan, kag wala gid kami madulaan sing bisan ano samtang kaupod namon sila sa latagon.+ 16  Daw mga pader sila sa palibot namon sa adlaw kag gab-i, sa tanan nga tion nga kaupod namon sila samtang nagabantay kami sa panong. 17  Magdesisyon ka kon ano ang imo himuon, kay yara sa katalagman ang amon agalon kag ang iya bug-os nga panimalay,+ kay wala gid sia sing pulos hambalon.”+ 18  Gani dalidali nga nagkuha si Abigail+ sing 200 ka tinapay, duha ka daku nga tibod sang alak, lima ka naihaw na nga karnero, lima ka seah* sang sinanlag nga uyas, 100 ka tinapay nga pasas, kag 200 ka tinapay nga pinipi nga igos* kag ginkarga ini tanan sa mga asno.+ 19  Dayon nagsiling sia sa iya mga alagad: “Mag-una kamo sa akon; masunod lang ako sa inyo.” Apang wala niya ginsugiran si Nabal nga iya bana. 20  Samtang nagasakay sia sa asno kag nagadulhog sia nga nalipdan sang bukid, nasugata niya si David kag ang iya mga tinawo. 21  Antes sini, nagsiling si David: “Wala gid sing pulos ang pagbantay ko sa tanan nga pagkabutang sini nga tawo sa kamingawan. Wala gid sing bisan isa sa iya pagkabutang ang nadula,+ apang ginbalusan niya sing malain ang akon kaayo.+ 22  Kabay pa nga silutan sing mabug-at sang Dios ang mga kaaway ni David* kon indi ko maubos pamatay tubtob sa aga ang tanan nga lalaki* nga tinawo niya.” 23  Sang makita ni Abigail si David, nanaug sia dayon sa asno. Dayon nagluhod sia kag nagduko sa atubangan ni David. 24  Nagluhod sia sa iya tiilan kag nagsiling: “O ginuo ko, ako na lang ang basula. Pahambala palihug ang imo alagad nga babayi, kag pamatii ang isiling sang imo alagad nga babayi. 25  Palihug, ginuo ko, indi pagsapaka ining wala sing pulos nga tawo nga si Nabal.+ Bagay gid ang iya ngalan nga Nabal,* kay buangbuang sia. Apang, ginuo ko, wala makita sang imo alagad nga babayi ang mga tinawo nga ginpadala mo. 26  Ginuo ko, ginapanumpa ko sa buhi nga Dios nga si Jehova kag sa atubangan mo, nga si Jehova ang nagpugong sa imo+ sa pagpatay*+ kag sa pagtimalos.* Ginuo ko, kabay pa nga ang imo mga kaaway kag ang mga nagatinguha sa paghalit sa imo mangin pareho ni Nabal. 27  Ginuo ko, ining mga regalo*+ nga gindala sang imo alagad nga babayi, ihatag ini sa imo mga tinawo.+ 28  Palihug, pasayluha ang paglapas sang imo alagad nga babayi, kay pat-od nga palawigon ni Jehova ang paggahom sang imo mga kaliwat,+ ginuo ko, bangod nagapakig-away ka para kay Jehova,+ kag wala sing kalainan nga makita sa imo sa bug-os mo nga kabuhi.+ 29  Kon may maglagas sa imo, ginuo ko, agod patyon ka,* amligan ni Jehova nga imo Dios ang imo kabuhi* pareho sang pag-amlig sang isa ka tawo sa malahalon nga butang sa isa ka suludlan, apang ang kabuhi* sang imo mga kaaway ilabyog niya pareho sang paglabyog sa isa ka bato. 30  Kag kon nahimo na ni Jehova para sa imo, ginuo ko, ang tanan nga maayo nga ginsaad niya, kag nahimo ka na niya nga lider sang Israel,+ 31  wala ka sing dapat ikasubo ukon hinulsulan* nga nagtimalos ka*+ ukon nagpaagay ka sing dugo nga wala sing kabangdanan. Kon makahimo na si Jehova sing maayo sa imo, ginuo ko, dumduma ang imo alagad nga babayi.” 32  Bangod sini, nagsiling si David kay Abigail: “Dayawon si Jehova nga Dios sang Israel nga nagpadala sa imo subong nga adlaw sa pagpakigkita sa akon! 33  Kag kabay pa nga pakamaayuhon ang imo pagkamaalamon! Kabay pa nga pakamaayuhon ka nga nagpugong sa akon subong nga adlaw sa pagtimalos* kag sa pagpatay.*+ 34  Kay nagpanumpa ako sa ngalan ni Jehova nga buhi nga Dios sang Israel, nga amo ang nagpugong sa akon sa paghalit sa imo,+ nga kon wala ka magdalidali sa pagpakigkita sa akon,+ wala kuntani sing nabilin nga buhi sa tanan nga lalaki* nga tinawo ni Nabal pagkaaga.”+ 35  Ginbaton ni David ang iya gindala kag nagsiling sia: “Magpauli ka kag maayo lang nga paglakat. Ginpamatian ko ikaw kag himuon ko ang imo ginpangabay.” 36  Pag-abot ni Abigail sa ila balay, naabtan niya nga nagapapunsion si Nabal nga daw punsion sang hari. Malipayon gid si Nabal* kag grabe gid ang iya kahubog, gani wala gid sing ginsugid sa iya si Abigail tubtob mag-aga. 37  Pagkaaga, sang naumpawan na si Nabal sa iya kahulugbon, ginsugiran sia sang iya asawa sang natabo. Kag ang iya tagipusuon nangin pareho sang tagipusuon sang patay nga tawo, kag naparalisar sia nga daw bato. 38  Pagligad sang mga napulo ka adlaw, ginpahanabo ni Jehova nga mapatay si Nabal. 39  Sang mabalitaan ni David nga napatay si Nabal, nagsiling sia: “Dayawon si Jehova, nga nagpangapin sang akon kaso+ batok sa pagpakahuya sa akon ni Nabal+ kag nagpugong sa iya alagad sa paghimo sing malain.+ Ginbalik ni Jehova kay Nabal ang iya kalainan!” Dayon nagpadala sing mensahe si David kay Abigail nga nagapangabay nga pangasaw-on niya sia. 40  Gani nagkadto ang mga alagad ni David kay Abigail sa Carmel kag nagsiling sila sa iya: “Ginpakadto kami ni David sa imo agod kuhaon ka nga mangin asawa niya.” 41  Nagtindog sia dayon kag nagduko kag nagsiling sia: “Handa ako nga mangin alagad sa paghinaw sa mga tiil+ sang mga alagad sang akon ginuo.” 42  Dayon dalidali nga nanghimos si Abigail+ kag nagsakay sa asno kag gin-upod niya ang iya lima ka alagad nga babayi. Nag-upod sia sa mga mensahero kag nangin asawa sia ni David. 43  Ginpangasawa man ni David si Ahinoam+ nga taga-Jezreel,+ kag nangin asawa niya ining duha ka babayi.+ 44  Apang ang asawa ni David nga si Mical+ nga anak ni Saul, ginpaasawa ni Saul kay Palti+ nga anak ni Lais nga taga-Gallim.

Footnote

Isa ka siudad sa Juda; indi ang Bukid Carmel.
Ang “pag-alot” nagapatuhoy sa suop nga paggunting sang balahibo sang karnero.
Ukon “kabay pa nga may paghidait ka.”
Ukon “sa makalilipay nga tion.”
Ang isa ka seah katumbas sang 7.33 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Bunga sang kahoy nga higuera.
Ukon mahimo, “si David.”
Sa literal, “bisan sin-o nga nagapangihi sa pader.” Sa Hebreo, pagtamay ini sa mga lalaki.
Buot silingon, “Buangbuang.”
Ukon “paghimo sing kasal-anan sa dugo.”
Ukon “pagdala sing kaluwasan.”
Sa literal, “pagpakamaayo.”
Ukon “ang imo kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “indi ka magdulingduling ukon masandad.”
Ukon “nagdala ka sing kaluwasan.”
Ukon “pagdala sing kaluwasan.”
Ukon “paghimo sing kasal-anan sa dugo.”
Sa literal, “bisan sin-o nga nagapangihi sa pader.” Sa Hebreo, pagtamay ini sa mga lalaki.
Sa literal, “ang tagipusuon ni Nabal.”