Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

1 Samuel 17:1-58

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ginpierde ni David si Goliat (1-58)

    • Si Goliat nagyaguta sa Israel (8-10)

    • Ginbaton ni David ang hangkat (32-37)

    • Nakig-away si David sa ngalan ni Jehova (45-47)

17  Gintipon sang mga Filistinhon+ ang ila mga soldado* agod magpakig-away. Nagtipon sila sa Soco+ nga sakop sang Juda, kag nagkampo sila sa ulot sang Soco kag Azeka,+ sa Efes-damim.+  Si Saul kag ang mga soldado sang Israel nagtipon man kag nagkampo sa Nalupyakan* sang Elah,+ kag nagpuesto sila agod magpakig-away sa mga Filistinhon.  Nagtipon ang mga Filistinhon sa isa ka bahin sang bukid, kag ang mga Israelinhon nagtipon sa pihak nga bahin sang bukid, kag may nalupyakan sa tunga nila.  Dayon naggua sa kampo sang mga Filistinhon ang soldado nga tiglawas nila. Sia si Goliat+ nga taga-Gat+ kag ang iya kataason anom ka maniko kag isa ka dangaw.*  Nagasuksok sia sing helmet nga saway kag sing panagang sa lawas nga daw himbis. Ang kabug-aton sang saway nga panagang sa lawas+ 5,000 ka siklo.*  Ang iya mga batiis may hapin nga saway kag may ginauribay sia nga isa ka saway nga bangkaw+ sa iya likod.  Ang kahoy nga uluyatan sang iya bangkaw pareho sa teral sang mga manughabol,+ kag ang salsalon nga punta sang iya bangkaw may kabug-aton nga 600 ka siklo;* kag nagauna sa iya ang manugdala sang iya taming.  Dayon nagtindog si Goliat kag nagsinggit sa mga soldado sang Israel:+ “Ngaa nagapuesto kamo sa pagpakig-away? Indi bala nga Filistinhon ako, kag kamo naman mga alagad ni Saul? Magpili kamo sing isa ka tawo nga magpakig-away sa akon.  Kon makig-away sia sa akon kag mapatay niya ako, mangin alagad ninyo kami. Apang kon ako ang magdaug kag mapatay ko sia, mangin alagad namon kamo.” 10  Nagsiling dayon ang Filistinhon: “Ginahangkat* ko subong ang mga soldado sang Israel.+ Paatubanga ninyo sa akon ang inyo napili nga tawo, kag maaway kami!” 11  Sang mabatian ni Saul kag sang bug-os nga Israel ang ginsiling sang Filistinhon, hinadlukan gid sila. 12  Si David anak ni Jesse nga Efratanhon+ nga taga-Betlehem+ nga sakop sang Juda. May walo ka anak nga lalaki si Jesse+ kag tigulang na sia sang nagahari si Saul. 13  Ang tatlo ka magulang nga anak ni Jesse nag-upod kay Saul sa inaway.+ Ang kamagulangan amo si Eliab,+ ang ikaduha amo si Abinadab+ kag ang ikatlo amo si Shamah.+ 14  Si David amo ang kamanghuran,+ kag ang iya tatlo ka magulang nag-upod kay Saul. 15  Samtang nagaalagad si David kay Saul, nagapulupauli sia agod tatapon ang mga karnero+ sang iya amay sa Betlehem. 16  Sa sulod sang 40 ka adlaw ginakadtuan sila kag ginaatubang sang Filistinhon agod hangkaton sila kada aga kag gab-i. 17  Dayon nagsiling si Jesse kay David nga iya anak: “Palihug, magdalidali ka kadto sa imo mga utod sa kampo kag dalha sa ila ining isa ka efa* sang sinanlag nga uyas kag ining napulo ka tinapay. 18  Dalha man ining napulo ka keso* sa pangulo sang ila tropa. Kamustaha man kon ano ang kahimtangan sang imo mga utod, kag magdala ka sing pamatuod nga maayo ang ila kahimtangan.” 19  Kaupod sila ni Saul kag sang tanan nga soldado sang Israel nga nagapakig-away sa mga Filistinhon+ sa Nalupyakan* sang Elah.+ 20  Gani pagkadason nga adlaw, gintuman ni David ang ginsugo sa iya ni Jesse. Aga pa sia nagbangon kag ginbilin niya ang mga karnero sa isa ka manugbantay. Dayon ginkuha niya ang iya mga dalal-on kag naglakat sia. Pag-abot niya sa kampo, nagapakadto na sa patag-awayan ang mga soldado nga nagasinggit para sa inaway. 21  Nagpuesto ang mga Israelinhon kag ang mga Filistinhon nga nagaatubangay sa patag-awayan. 22  Dalidali nga ginbilin ni David ang iya mga dala sa manugbantay sang mga dala kag nagdalagan sia sa patag-awayan. Pag-abot niya didto, namangkot sia kon kamusta na ang iya mga utod.+ 23  Samtang nagapakighambal sia sa ila, naggua ang tiglawas nga soldado sang mga Filistinhon. Sia si Goliat+ nga Filistinhon nga taga-Gat kag nagapanghangkat sia gihapon,+ kag nabatian sia ni David. 24  Sang makita sang tanan nga soldado sang Israel si Goliat, hinadlukan gid sila kag nagpinalagyo.+ 25  Nagsiling ang mga soldado sang Israel: “Nakita bala ninyo ang lalaki nga naggua? Naggua sia agod hangkaton* ang Israel.+ Ang lalaki nga makapatay sa iya hatagan sang hari sing daku nga manggad, kag ipaasawa sa iya ang iya anak nga babayi,+ kag ang panimalay sang iya amay indi na pagpabayaron sing buhis sa Israel.” 26  Nagsiling si David sa mga lalaki nga nagatindog malapit sa iya: “Ano ang himuon sa lalaki nga makapatay sa sina nga Filistinhon agod mauntat na ang iya pagpakahuya sa Israel? Kay sin-o bala ining wala matuli nga Filistinhon nga ginahangkat* niya ang kasuldadusan sang buhi nga Dios?”+ 27  Amo gihapon ang ginsabat sa iya sang katawhan: “Amo sini ang himuon sa lalaki nga makapatay sa iya.” 28  Sang mabatian ni Eliab+ nga magulang niya nga nagapakighambal sia sa mga lalaki, naakig gid si Eliab kay David kag nagsiling sia: “Ngaa nagkadto ka diri? Kay sin-o mo ginbilin ang aton pila na lang ka karnero sa kamingawan?+ Nahibaluan ko nga makahas ka kag malain ang mga tuyo sang imo tagipusuon; nagkadto ka diri agod magtan-aw lang sang inaway.” 29  Nagsabat si David: “Ano ang akon ginhimo? Nagapamangkot man lang ako!” 30  Gani naghalin si David kag nagkadto sa iban kag amo gihapon ang iya pamangkot,+ kag amo gihapon ang ila sabat sa iya.+ 31  May nakabati sang ginsiling ni David kag ginsugid ini kay Saul. Gani ginpatawag niya si David. 32  Nagsiling si David kay Saul: “Wala sing isa nga dapat madulaan sing kaisog* bangod sa iya. Ang imo alagad amo ang magapakig-away sa sining Filistinhon.”+ 33  Apang nagsiling si Saul kay David: “Indi ka makasarang sa pagpakig-away sa sining Filistinhon, kay bata ka pa,+ kag soldado* na sia halin sang pamatan-on sia.” 34  Nagsiling si David kay Saul: “Ginuo ko, nangin manugbantay ako sing panong sang akon amay. May nag-abot sadto nga isa ka leon,+ kag isa ka oso, kag ang kada isa may gintaban nga karnero halin sa panong. 35  Ginlagas ko ini kag ginlampusan, kag ginluwas ko ang gintaban sini nga karnero. Sang nagbato ini sa akon, gindakop ko ang bungot* sini kag ginlampos ini kag ginpatay. 36  Ginpatay ko ang leon kag ang oso, kag pareho man sini ang matabo sa sining wala matuli nga Filistinhon, kay ginahangkat* niya ang kasuldadusan sang buhi nga Dios.”+ 37  Dayon nagsiling pa si David: “Si Jehova, nga nagluwas sa akon sa leon kag sa oso, amo man ang magaluwas sa akon batok sa sining Filistinhon.”+ Bangod sini, nagsiling si Saul kay David: “Lakat ka, kag kabay pa nga si Jehova magaupod sa imo.” 38  Ginpasuksok ni Saul kay David ang iya mga panapton para sa inaway. Ginpasuksok man niya sa iya ang helmet nga saway, kag ang panagang sa lawas. 39  Dayon gintaklus ni David ang iya espada sa iya mga panapton kag malakat na kuntani sia apang nabudlayan sia, kay wala sia maanad sa sini. Nagsiling si David kay Saul: “Indi ako makalakat kon amo sini ang ginasuksok ko, kay wala ako maanad sa sini.” Gani gin-uba ini ni David. 40  Dayon ginkuha niya ang iya sungkod kag nagpili sia sing lima ka mahining nga bato halin sa suba.* Ginsulod niya ini sa iya suludlan, kag dala niya ang iya labyog.+ Dayon nagpalapit sia sa Filistinhon. 41  Nagpalapit man ang Filistinhon kay David, kag nagauna sa iya ang lalaki nga nagadala sang iya taming. 42  Sang makita sang Filistinhon si David, ginyaguta niya sia kay isa lang sia ka bata nga mapulapula kag guapo.+ 43  Gani nagsiling ang Filistinhon kay David: “Ido bala ako+ nga sugataon mo ako sing mga lipak?” Kag ginpakamalaut sang Filistinhon si David sa ngalan sang iya mga dios. 44  Nagsiling ang Filistinhon kay David: “Palapit ka lang sa akon, kag ipakaon ko ang imo unod sa mga pispis kag sa mga sapat.” 45  Nagsabat si David sa Filistinhon: “Magapakig-away ka sa akon nga may espada kag duha ka bangkaw,+ apang magapakig-away ako sa imo sa ngalan ni Jehova sang mga kasuldadusan,+ ang Dios sang mga soldado sang Israel, nga imo ginahangkat.*+ 46  Sa sini gid nga adlaw, itugyan ka ni Jehova sa akon,+ kag patyon ko ikaw kag utdon ko ang imo ulo. Sa sini nga adlaw, ipakaon ko sa mga pispis kag sa mabangis nga mga sapat ang mga bangkay sang mga Filistinhon; kag mahibaluan sang katawhan sa bug-os nga duta nga may Dios sa Israel.+ 47  Kag mahibaluan sang tanan nga nagtipon diri* nga si Jehova nagaluwas indi paagi sa espada ukon sa bangkaw,+ kay ang inaway iya ni Jehova,+ kag itugyan niya kamo tanan sa amon.”+ 48  Dayon nagpalapit ang Filistinhon agod sugataon si David, apang dalidali nga nagdalagan si David agod sugataon ang Filistinhon. 49  Nagkuot si David sing isa ka bato sa iya suludlan kag ginlabyog ini. Naigo niya ang Filistinhon sa agtang kag nagdulot gid ang bato sa iya agtang, kag natumba sia nga nagahapaon sa duta.+ 50  Gani nadaug ni David ang Filistinhon paagi lang sa labyog kag isa ka bato. Napatay ni David ang Filistinhon bisan wala sia sing espada.+ 51  Nagdalagan si David kag nagtindog sa tupad sang Filistinhon. Dayon gingabot niya ang espada sang Filistinhon,+ kag ginsiguro niya nga patay ang Filistinhon paagi sa pag-utod sang iya ulo. Sang makita sang mga Filistinhon nga napatay ang ila makusog nga tiglawas, nagpinalagyo sila.+ 52  Nagsinggit ang mga soldado sang Israel kag sang Juda kag ginlagas nila ang mga Filistinhon halin sa nalupyakan+ tubtob sa mga gawang sang Ekron.+ Madamo nga Filistinhon ang napatay nila sa dalan sang Saaraim,+ kag makita ang ila mga bangkay tubtob sa Gat kag sa Ekron. 53  Pagkatapos malagas sang mga Israelinhon ang mga Filistinhon, nagbalik sila kag ginpanguha nila ang mga butang sa mga kampo sang mga Filistinhon. 54  Dayon ginkuha ni David ang ulo sang Filistinhon kag gindala ini sa Jerusalem, apang ginbutang niya ang mga hinganiban sang Filistinhon sa iya tolda.+ 55  Sang makita ni Saul si David nga naggua agod makig-away sa Filistinhon, ginpamangkot niya si Abner+ nga pangulo sang hangaway: “Kay sin-o anak inang pamatan-on,+ Abner?” Nagsabat si Abner: “Ginapanumpa ko sa imo,* O hari, wala ako makahibalo!” 56  Nagsiling ang hari: “Hibalua kon kay sin-o anak inang pamatan-on.” 57  Gani pagbalik gid ni David sa tapos niya mapatay ang Filistinhon, gindala sia ni Abner kay Saul kag ginabitbit niya ang ulo sang Filistinhon.+ 58  Ginpamangkot sia ni Saul: “Kay sin-o ka anak?” Nagsabat si David: “Anak ako sang imo alagad nga si Jesse+ nga taga-Betlehem.”+

Footnote

Sa literal, “kampo.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ang iya kataason mga 2.9 ka metro (9 ka pie kag 5.75 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 57 ka kilo (125 ka libra). Tan-awa ang Apendise B14.
Mga 6.84 ka kilo (15 ka libra). Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “Ginayaguta.”
Mga 22 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “gatas.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ukon “yagutaon.”
Ukon “ginayaguta.”
Sa literal, “tagipusuon.”
Ukon “hangaway.”
Ukon “sag-ang; balahibo.”
Ukon “ginayaguta.”
Ukon “nalupyakan.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ginayaguta.”
Sa literal, “sining bug-os nga katilingban.”
Ukon “Sa nagakabuhi ang imo kalag.”