Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Hari 2:1-46

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Instruksion ni David kay Solomon (1-9)

  • Si David napatay; si Solomon nagbulos nga hari (10-12)

  • Buko ni Adonias nagdul-ong sa iya kamatayon (13-25)

  • Si Abiatar ginpahalin; si Joab ginpatay (26-35)

  • Si Simei ginpatay (36-46)

2  Sang malapit na mapatay si David, nagsiling sia sa iya anak nga si Solomon:  “Malapit na ako mapatay,* gani magpakabakod+ ka kag magpakaisog.+  Tumanon mo si Jehova nga imo Dios paagi sa paglakat sa iya mga dalanon kag paagi sa pagtuman sang iya mga pagsulundan, sang iya mga sugo, sang iya mga desisyon, kag sang iya mga pahanumdom, suno sa nasulat sa Kasuguan ni Moises,+ agod magmadinalag-on* ka sa tanan nga ginahimo mo kag bisan diin ka magkadto.  Kag tumanon ni Jehova ang iya ginsaad sa akon, ‘Kon ang imo mga anak maghalong sa ila pagkabuhi paagi sa pagsunod sa akon sing matutom sa bug-os nila nga tagipusuon kag kalag,*+ may kaliwat ka pirme* nga magapungko sa trono sang Israel.’+  “Nahibaluan mo gid ang ginhimo sa akon ni Joab nga anak ni Zeruias sang ginpatay niya ang duha ka pangulo sang mga soldado sang Israel nga si Abner+ nga anak ni Ner kag si Amasa+ nga anak ni Jeter. Ginpatay niya sila sa tion nga wala sing inaway,+ kag ginbulit niya sing dugo ang paha sa iya balikawang kag ang iya mga sandalyas.  Mangin maalamon ka kag indi pagtuguti nga ining tigulang mapatay tungod sa katigulangon kag manaug sia sa Lulubngan.*+  “Apang magpakita ka sing mainunungon nga gugma sa mga anak ni Barzilai+ nga Gileadnon, kag pakan-a sila sa imo lamesa, kay ginbuligan nila ako+ sang malagyo ako anay sa imo utod nga si Absalom.+  “Dumduma man si Simei nga anak ni Gera nga Benjaminhon nga taga-Bahurim. Ginpakamalaut niya ako+ sang nagkadto ako sa Mahanaim;+ apang sang nakigkita sia sa akon sa Jordan, nagpanumpa ako sa iya sa ngalan ni Jehova: ‘Indi ko ikaw pagpatyon paagi sa espada.’+  Ikaw ang magsilot sa iya,+ kay maalam ka nga tawo kag nahibaluan mo kon ano ang dapat himuon sa iya. Indi pagtuguti nga mapatay sia tungod sa iya katigulangon.”*+ 10  Sang ulihi, napatay si David pareho sang iya mga katigulangan kag ginlubong sia sa Siudad ni David.+ 11  Ang kalawigon* sang paghari ni David sa Israel 40 ka tuig. Naghari sia sa Hebron+ sing 7 ka tuig, kag sa Jerusalem sing 33 ka tuig.+ 12  Dayon nagpungko si Solomon sa trono ni David nga iya amay, kag ang iya ginharian nagbakod gid.+ 13  Sang ulihi, si Adonias nga anak ni Hagit nagkadto kay Bat-seba nga iloy ni Solomon. Ginpamangkot sia ni Bat-seba: “Maayo bala ang imo tuyo sa pagkadto diri?” Nagsabat sia: “Huo.” 14  Dayon nagsiling sia: “May ihambal ako sa imo.” Nagsabat si Bat-seba: “Maghambal ka.” 15  Nagpadayon si Adonias: “Nakahibalo ka nga ako kuntani ang naghari, kag ako ang ginpaabot sang bug-os nga Israel nga mangin hari;+ apang ang akon utod ang naghari kay ginhatag ini ni Jehova sa iya.+ 16  May isa lang ako ka pangabay sa imo. Indi ako pagbalibari.” Nagsiling si Bat-seba: “Maghambal ka.” 17  Nagsiling sia: “Palihug hambala si Solomon nga hari nga ipaasawa niya sa akon si Abisag+ nga Sunemnon. Nahibaluan ko nga indi ka niya pagbalibaran.” 18  Nagsiling si Bat-seba: “Sige, hambalon ko ang hari.” 19  Gani nagkadto si Bat-seba kay Hari Solomon agod hambalon sia tuhoy kay Adonias. Nagtindog ang hari sa pagsugata sa iya kag nagduko sa iya. Dayon nagpungko sia sa iya trono kag nagpakuha sia sing isa pa ka trono para sa iloy sang hari agod magpungko sia sa iya tuo. 20  Dayon nagsiling sia sa hari: “May ipangabay ako sa imo nga gamay lang nga butang. Indi ako pagbalibari.” Nagsiling ang hari sa iya: “Ihambal ina, iloy ko; indi ko ikaw pagbalibaran.” 21  Nagsiling ang iloy sang hari: “Ipaasawa si Abisag nga Sunemnon kay Adonias nga utod mo.” 22  Nagsiling si Hari Solomon sa iya iloy: “Ngaa si Abisag lang nga Sunemnon ang ginapangabay mo nga ipaasawa kay Adonias? Pangabaya man ang ginharian para sa iya+ bangod mas magulang sia sa akon,+ kag ginadampigan sia ni Abiatar nga saserdote kag ni Joab+ nga anak ni Zeruias.”+ 23  Dayon nagpanumpa si Hari Solomon sa ngalan ni Jehova: “Kabay pa nga silutan ako sang Dios sing mabug-at kon indi magbayad sang iya kabuhi si Adonias tungod sang iya ginpangabay.* 24  Nagapanumpa ako sa buhi nga Dios nga si Jehova, nga nagpabakod sa akon+ kag nagpapungko sa akon sa trono ni David nga akon amay kag naghimo sing dinastiya* para sa akon,+ suno gid sa ginsaad niya, patyon si Adonias+ subong gid nga adlaw.” 25  Ginsugo dayon ni Hari Solomon si Benaias+ nga anak ni Jehoiada, kag ginpatay niya si Adonias. 26  Nagsiling ang hari kay Abiatar+ nga saserdote: “Magkadto ka sa imo uma sa Anatot!+ Dapat ka kuntani patyon, apang indi ko ikaw pagpatyon subong nga adlaw bangod ikaw ang nagdala sang Kaban sang Soberanong Ginuong Jehova sang kaupod ka pa sang akon amay nga si David,+ kag bangod nag-antos ka man upod sa akon amay sa tanan niya nga kabudlayan.”+ 27  Ginpahalin ni Solomon si Abiatar sa pag-alagad kay Jehova bilang saserdote, agod matuman ang ginsiling ni Jehova batok sa panimalay ni Eli+ sa Shilo.+ 28  Sang mabalitaan ini ni Joab, nagpalagyo sia pakadto sa tolda ni Jehova+ kag nag-uyat sia sa mga sungay sang halaran, kay nagdampig si Joab kay Adonias,+ apang wala sia magdampig kay Absalom.+ 29  Dayon may nagsugid kay Hari Solomon: “Nagpalagyo si Joab pakadto sa tolda ni Jehova, kag didto sia sa halaran.” Gani ginsugo ni Solomon si Benaias nga anak ni Jehoiada: “Kadtui sia kag patya!” 30  Gani nagkadto si Benaias sa tolda ni Jehova kag nagsiling sia kay Joab: “Amo ini ang ginsiling sang hari, ‘Maggua ka dira!’ ” Apang nagsabat sia: “Indi! Diri ako mapatay.” Gani nagbalik si Benaias sa hari kag nagsiling sia: “Amo ini ang ginsiling ni Joab, kag amo ini ang iya ginsabat sa akon.” 31  Nagsiling ang hari: “Himua ang iya ginsiling. Patya sia kag ilubong, agod ako kag ang panimalay sang akon amay indi manabat sa wala sing sala nga dugo nga ginpaagay ni Joab.+ 32  Balusan sia ni Jehova tungod sa dugo nga ginpaagay niya, kay ginpatay niya ang duha ka lalaki nga mas matarong kag mas maayo sangsa iya, si Abner+ nga anak ni Ner kag pangulo sang mga soldado sang Israel,+ kag si Amasa+ nga anak ni Jeter kag pangulo sang mga soldado sang Juda.+ Ginpatay niya sila paagi sa espada nga wala mahibaluan sang akon amay nga si David. 33  Si Joab kag ang iya kaliwat amo ang manabat tubtob san-o sa ila dugo;+ apang hatagan ni Jehova sing paghidait tubtob san-o si David, ang iya kaliwat, ang iya panimalay, kag ang iya trono.” 34  Gani ginkadtuan ni Benaias nga anak ni Jehoiada si Joab kag ginpatay sia, kag ginlubong sia sa iya balay sa kamingawan. 35  Dayon ginbulos sang hari si Benaias+ nga anak ni Jehoiada bilang pangulo sang mga soldado. Si Zadok+ nga saserdote amo ang ginbulos sang hari kay Abiatar. 36  Dayon ginpatawag sang hari si Simei+ kag nagsiling sia sa iya: “Magpatindog ka sing balay sa Jerusalem, kag mag-istar ka didto. Indi ka maghalin didto kag magkadto sa iban nga lugar. 37  Sa adlaw nga maghalin ka didto kag magtabok ka sa Nalupyakan sang Kidron,+ pat-od gid nga patyon ka. Ikaw mismo ang may salabton sa imo dugo.” 38  Nagsiling si Simei sa hari: “Maayo ang imo ginsiling. Himuon sang imo alagad ang ginsiling sang akon ginuo nga hari.” Kag nag-istar si Simei sa Jerusalem sa malawig nga tion. 39  Apang pagligad sang tatlo ka tuig, naglayas ang duha ka ulipon ni Simei kag nagkadto sila sa hari sang Gat nga si Akis+ nga anak ni Maaca. Sang ginsugiran si Simei: “Ang imo mga ulipon yadto didto sa Gat,” 40  ginhanda dayon ni Simei ang iya asno kag nagkadto sia kay Akis sa Gat agod pangitaon ang iya mga ulipon. Sang magbalik si Simei halin sa Gat upod ang iya mga ulipon, 41  may nagsugid kay Solomon: “Naghalin si Simei sa Jerusalem kag nagkadto sia sa Gat kag nakabalik na sia.” 42  Gani ginpatawag sang hari si Simei kag nagsiling sia sa iya: “Indi bala nga ginpasumpa ko ikaw sa ngalan ni Jehova kag ginpaandaman ka, ‘Sa adlaw nga maghalin ka diri kag magkadto ka sa iban nga lugar, pat-od gid nga patyon ka?’ Kag indi bala nga nagsiling ka sa akon, ‘Maayo ang imo ginsiling; tumanon ko ini’?+ 43  Kon amo, ngaa wala mo gintuman ang ginpanumpa mo kay Jehova kag ang ginsugo ko sa imo?” 44  Dayon nagsiling ang hari kay Simei: “Nahibaluan mo gid sa imo tagipusuon ang tanan nga kahalitan nga ginhimo mo sa akon amay nga si David,+ kag balusan ka ni Jehova sa kahalitan nga ginhimo mo.+ 45  Apang pakamaayuhon si Hari Solomon,+ kag mangin mabakod gid ang trono ni David sa atubangan ni Jehova sing dayon.” 46  Dayon ginsugo sang hari si Benaias nga anak ni Jehoiada, kag naggua sia kag ginpatay niya si Simei.+ Gani nagbakod gid ang ginharian sa idalom sang paggahom ni Solomon.+

Footnote

Sa literal, “Magalakat ako sa dalanon sang bug-os nga duta.”
Ukon “mangin maalamon.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “wala sing lalaki halin sa imo nga pahalinon.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “Papanaugon mo sia nga ubanon sa Sheol nga may dugo.”
Sa literal, “mga adlaw.”
Ukon “kon indi batok sa iya kalag nga ginpangabay ini ni Adonias.”
Ukon “balay.”