Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Hari 18:1-46

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Si Elias nakigkita kay Obadias kag kay Ahab (1-18)

  • Elias kontra manalagna ni Baal (19-40)

    • “Indi makadesisyon” (21)

  • Tigpalamangag nag-untat (41-46)

18  Pagligad sang tion, sang ikatlo nga tuig,+ nagsiling si Jehova kay Elias: “Magkadto ka kay Ahab kay mapaulan na ako sa duta.”+  Gani nagkadto si Elias kay Ahab, samtang grabe gid ang tiggulutom+ sa Samaria.  Sina nga tion, gintawag ni Ahab si Obadias nga manugdumala sang iya panimalay. (May daku nga kahadlok si Obadias kay Jehova,  gani sang ginpamatay ni Jezebel+ ang mga manalagna ni Jehova, gintago ni Obadias ang 100 ka manalagna, tig-50 sa isa ka kueba, kag ginhatagan niya sila sing pagkaon kag tubig.)  Nagsiling si Ahab kay Obadias: “Kadtui ang tanan nga tuburan sang tubig kag ang tanan nga nalupyakan.* Basi makakita kita sing bastante nga hilamon para sa aton mga kabayo kag mga mula* agod indi maubos patay ang aton kasapatan.”  Gani gintunga nila ang lugar nga ila kadtuan. Nagkadto si Ahab sa isa ka direksion, kag si Obadias sa lain nga direksion.  Sang nagalakat si Obadias, nasugata niya si Elias sa dalan. Nakilala niya dayon si Elias, gani nagduko sia kag nagsiling: “Ikaw bala ina Elias, ginuo ko?”+  Nagsabat sia: “Huo. Lakat ka kag silinga ang imo ginuo: ‘Yari diri si Elias.’ ”  Apang nagsiling sia: “Ano nga sala ang nahimo ko nga itugyan mo ang imo alagad kay Ahab agod patyon ako? 10  Ginapanumpa ko sa ngalan ni Jehova nga buhi nga Dios, ginpapangita ka sang akon ginuo sa tanan nga pungsod kag ginharian. Kon magsiling sila, ‘Wala sia diri,’ ginapasumpa niya ang ginharian kag ang pungsod nga wala ka nila makita.+ 11  Kag karon nagasiling ka sa akon, ‘Lakat ka kag silinga ang imo ginuo: “Yari diri si Elias.” ’ 12  Kon maglakat ako agod sugiran si Ahab, dalhon ka sang espiritu ni Jehova+ sa lugar nga wala ko mahibaluan, kag kon indi ka niya makita diri, pat-od gid nga patyon niya ako. Apang, ako nga imo alagad may kahadlok kay Jehova halin sang pamatan-on pa ako. 13  Wala bala ginsugiran ang akon ginuo nga sang ginpamatay ni Jezebel ang mga manalagna ni Jehova, gintago ko ang 100 ka manalagna ni Jehova, tig-50 sa isa ka kueba, kag ginhatagan ko sila sing pagkaon kag tubig?+ 14  Kag karon nagasiling ka sa akon, ‘Lakat ka kag silinga ang imo ginuo: “Yari diri si Elias.” ’ Pat-od gid nga patyon niya ako.” 15  Apang nagsiling si Elias: “Ginapanumpa ko sa ngalan ni Jehova sang mga kasuldadusan, ang buhi nga Dios nga akon ginaalagad,* mapakita ako sa iya sini nga adlaw.” 16  Gani naglakat si Obadias kag ginsugiran niya si Ahab, kag naglakat si Ahab agod makigkita kay Elias. 17  Pagkakita ni Ahab kay Elias, nagsiling si Ahab sa iya: “Ikaw bala ina, ang isa nga nagadala sing daku nga kabudlayan* sa Israel?” 18  Nagsabat sia: “Indi ako ang nagdala sing kabudlayan sa Israel, kundi ikaw kag ang panimalay sang imo amay, kay ginsikway ninyo ang mga sugo ni Jehova kag nagsimba kamo sa mga Baal.+ 19  Pakadtua sa akon sa Bukid Carmel+ ang bug-os nga Israel, pati ang 450 ka manalagna ni Baal kag ang 400 ka manalagna sang sagrado nga poste,*+ nga nagakaon sa lamesa ni Jezebel.” 20  Gani ginpakadto ni Ahab sa Bukid Carmel ang tanan nga katawhan sang Israel kag ang mga manalagna. 21  Dayon nagpalapit si Elias sa tanan nga katawhan kag nagsiling sia: “Tubtob san-o pa kamo nga indi makadesisyon?*+ Kon si Jehova ang matuod nga Dios, simbaha ninyo sia;+ apang kon si Baal, simbaha ninyo sia!” Apang wala magsabat sa iya ang katawhan. 22  Nagsiling si Elias sa katawhan: “Ako na lang ang nabilin nga manalagna ni Jehova,+ samtang 450 ang mga manalagna ni Baal. 23  Dalhi ninyo kami sing duha ka torite nga baka. Papilia sila sing isa ka torite nga baka. Hiwahiwaon nila ini kag itungtong sa kahoy, apang indi nila ini pagsindihan. Amo man sini ang himuon ko sa isa pa ka torite nga baka. Itungtong ko ini sa kahoy, apang indi ko ini pagsindihan. 24  Dayon magpanawag kamo sa inyo dios+ kag magpanawag man ako kay Jehova. Ang Dios nga magasabat paagi sa pagpadala sing kalayo amo ang matuod nga Dios.”+ Nagsabat ang tanan nga katawhan: “Sige, maayo ina.” 25  Nagsiling si Elias sa mga manalagna ni Baal: “Bangod mas madamo kamo, mag-una kamo pili sing isa ka torite nga baka kag ihanda ninyo ini. Magpanawag kamo sa inyo dios, apang indi ninyo ini pagsindihan.” 26  Gani ginkuha nila ang torite nga baka nga ginhatag sa ila. Dayon ginhanda nila ini kag nagpanawag sila kay Baal halin sa aga tubtob sa udto: “O Baal, sabta kami!” Apang wala sing nagsabat.+ Nagsaotsaot sila nga nagatumbotumbo sa palibot sang halaran nga ginhimo nila. 27  Pagkaudto, ginyaguta sila ni Elias: “Tuduhi pa ninyo ang pagpanawag! Dios man bala sia!+ Basi may ginapamensar sia ukon nagkadto sia sa kasilyas.* Ukon basi nagakatulog sia kag kinahanglan nga pukawon!” 28  Gintuduhan pa nila ang pagpanawag kag suno sa ila kinabatasan, ginpilasan nila ang ila kaugalingon sing sundang kag bangkaw tubtob nag-agay ang ila dugo. 29  Nagligad ang udto kag padayon sila gihapon sa ila ginahimo nga daw mga buang* tubtob sa tion nga ginahalad ang dulot nga uyas sa gab-i. Apang wala sing nagsapak kag nagsabat sa ila.+ 30  Sang ulihi, nagsiling si Elias sa tanan nga katawhan: “Magpalapit kamo sa akon.” Gani nagpalapit sa iya ang tanan nga katawhan. Dayon ginkay-o niya ang halaran ni Jehova nga naguba.+ 31  Nagkuha si Elias sing 12 ka bato, suno sa kadamuon sang tribo sang mga anak ni Jacob. Si Jacob amo ang ginsilingan sadto ni Jehova: “Israel na ang mangin ngalan mo.”+ 32  Ginhimo niya ang mga bato nga halaran+ para sa kadungganan sang ngalan ni Jehova. Dayon ginkanalan niya ang duta sa palibot sang halaran, nga may kalaparon nga masab-ugan sing duha ka seah* nga binhi. 33  Ginplastar niya ang mga kahoy kag ginhiwahiwa niya ang torite nga baka kag gintungtong niya ini sa mga kahoy.+ Nagsiling sia: “Pun-a ninyo sing tubig ang apat ka daku nga banga kag ibubo ninyo ini sa dulot nga sinunog kag sa mga kahoy.” 34  Dayon nagsiling sia: “Bubui ninyo ini liwat.” Gani ginbubuan nila ini liwat. Nagsiling pa sia: “Bubui ninyo ini sa ikatlo nga beses.” Gani ginbubuan nila ini sa ikatlo nga beses. 35  Kag nag-ilig ang tubig sa palibot sang halaran, kag ginpuno man niya sing tubig ang kanal. 36  Sang tion na sa paghalad sing dulot nga uyas sa gab-i,+ nagpalapit sa halaran si Elias nga manalagna kag nagsiling sia: “O Jehova nga Dios ni Abraham,+ ni Isaac,+ kag ni Israel, ipakilala mo sa sini nga adlaw nga ikaw ang Dios sa Israel, kag ako ang imo alagad, kag ginhimo ko ini tanan suno sa imo ginsiling.+ 37  Sabta ako, O Jehova! Sabta ako, agod makilala sining katawhan nga ikaw, Jehova, ang matuod nga Dios kag ginapabalik mo sila sa imo.”+ 38  Dayon nag-abot ang kalayo halin kay Jehova kag ginsunog sini ang dulot nga sinunog,+ ang mga kahoy, ang mga bato, kag ang yab-ok, kag ginpamala sini ang tubig sa kanal.+ 39  Sang makita ini sang tanan nga katawhan, nagluhod sila dayon kag nagduko kag nagsiling sila: “Si Jehova ang matuod nga Dios! Si Jehova ang matuod nga Dios!” 40  Dayon nagsiling si Elias sa ila: “Dakpa ninyo ang mga manalagna ni Baal! Dapat wala sing bisan isa sa ila nga makapalagyo!” Gindakop dayon nila sila kag gindala sila ni Elias sa sapa* sang Kison+ kag ginpamatay sila didto.+ 41  Nagsiling si Elias kay Ahab: “Magtaklad ka kag magkaon kag mag-inom, kay mabatian na ang gahod sang nagapadulong nga mabaskog nga ulan.”+ 42  Gani nagtaklad si Ahab kag nagkaon kag nag-inom, samtang si Elias nagtaklad sa Carmel kag nagluhod sia kag nagduko, nga nagadapat ang iya nawong sa tunga sang iya duha ka tuhod.+ 43  Dayon nagsiling sia sa iya alagad: “Palihug, magtaklad ka kag magtan-aw ka sa dagat.” Gani nagtaklad sia kag nagtan-aw sa dagat kag nagsiling sia: “Wala ako sing nakita.” Pito ka beses nga nagsiling si Elias, “Magbalik ka.” 44  Pagbalik sang alagad sa ikapito nga beses, nagsiling sia: “May nakita ako nga isa ka gamay nga panganod nga daw pareho kadaku sa kamot sang tawo nga nagapaibabaw halin sa dagat.” Nagsiling si Elias: “Taklad ka kag silinga si Ahab, ‘Ihanda ang imo kangga! Maglakat ka dayon kay basi maabtan ka sang mabaskog nga ulan!’ ” 45  Wala magdugay, nagdulom ang langit tungod sa mga gal-um, kag naghangin, kag nag-ulan sing mabaskog.+ Si Ahab nagasakay sa kangga pakadto sa Jezreel.+ 46  Apang ginhatagan ni Jehova si Elias sing gahom. Ginwagkus niya ang iya bayo sa iya balikawang kag nagdalagan sia, kag naunahan pa niya si Ahab sa Jezreel.

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa tinday sang asno nga lalaki kag sang kabayo nga babayi.
Sa literal, “nga sa atubangan niya nagatindog ako.”
Ukon “sing kagamo.”
Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “nga magpiniang sa duha ka magkatuhay nga opinyon.”
Ukon mahimo, “ukon naglakat sia.”
Ukon “daw mga manalagna.”
Ang isa ka seah katumbas sang 7.33 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “nalupyakan.” Tan-awa ang Glossary.