Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

1 Cronica 6:1-81

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga kaliwat ni Levi (1-30)

  • Mga manug-amba sa templo (31-47)

  • Mga kaliwat ni Aaron (48-53)

  • Ilistaran sang mga Levinhon (54-81)

6  Ang mga anak ni Levi+ amo si Gerson, si Kohat,+ kag si Merari.+  Ang mga anak ni Kohat amo si Amram, si Izhar,+ si Hebron, kag si Uzziel.+  Ang mga anak* ni Amram+ amo si Aaron,+ si Moises,+ kag si Miriam.+ Ang mga anak ni Aaron amo si Nadab, si Abihu,+ si Eleazar,+ kag si Itamar.+  Si Eleazar amay ni Finehas;+ si Finehas amay ni Abisua.  Si Abisua amay ni Buki; si Buki amay ni Uzzi.  Si Uzzi amay ni Zerahias; si Zerahias amay ni Meraiot.  Si Meraiot amay ni Amarias; si Amarias amay ni Ahitub.+  Si Ahitub amay ni Zadok;+ si Zadok amay ni Ahimaaz.+  Si Ahimaaz amay ni Azarias; si Azarias amay ni Johanan. 10  Si Johanan amay ni Azarias. Nag-alagad sia bilang saserdote sa templo nga ginpatindog ni Solomon sa Jerusalem. 11  Si Azarias amay ni Amarias; si Amarias amay ni Ahitub. 12  Si Ahitub amay ni Zadok;+ si Zadok amay ni Sallum. 13  Si Sallum amay ni Hilkias;+ si Hilkias amay ni Azarias. 14  Si Azarias amay ni Seraya;+ si Seraya amay ni Jehozadak.+ 15  Nalakip si Jehozadak sang ginbihag ni Jehova ang mga taga-Juda kag taga-Jerusalem paagi kay Nabocodonosor. 16  Ang mga anak ni Levi amo si Gersom,* si Kohat, kag si Merari. 17  Amo ini ang mga anak ni Gersom: si Libni kag si Simei.+ 18  Ang mga anak ni Kohat amo si Amram, si Izhar, si Hebron, kag si Uzziel.+ 19  Ang mga anak ni Merari amo si Mali kag si Musi. Amo ini ang mga pamilya sang mga Levinhon suno sa mga ngalan sang ila mga katigulangan:+ 20  Ang anak ni Gersom+ amo si Libni, ang iya anak amo si Jahat, ang iya anak amo si Zimma, 21  ang iya anak amo si Joa, ang iya anak amo si Iddo, ang iya anak amo si Zera, ang iya anak amo si Jeaterai. 22  Ang mga anak* ni Kohat amo si Aminadab nga iya anak, ang iya anak amo si Kora,+ ang iya anak amo si Asir, 23  ang iya anak amo si Elkana, ang iya anak amo si Ebiasaf,+ ang iya anak amo si Asir, 24  ang iya anak amo si Tahat, ang iya anak amo si Uriel, ang iya anak amo si Uzias, ang iya anak amo si Shaul. 25  Ang mga anak ni Elkana amo si Amasai kag si Ahimot. 26  Ang mga anak ni Elkana amo si Zofai nga iya anak, ang iya anak amo si Nahat, 27  ang iya anak amo si Eliab, ang iya anak amo si Jeroham, ang iya anak amo si Elkana.+ 28  Ang panganay ni Samuel+ amo si Joel kag ang ikaduha amo si Abias.+ 29  Ang mga anak* ni Merari amo si Mali,+ ang iya anak amo si Libni, ang iya anak amo si Simei, ang iya anak amo si Uzah, 30  ang iya anak amo si Simea, ang iya anak amo si Hagias, kag ang iya anak amo si Asaias. 31  Amo ini ang mga ginpadumala ni David sa mga nagaamba sa balay ni Jehova sang mabutang na didto ang Kaban.+ 32  Sila ang may responsibilidad sa pag-amba sa tabernakulo sang tolda nga tilipunan tubtob napatindog ni Solomon ang balay ni Jehova sa Jerusalem,+ kag ginhimo nila ang katungdanan nga ginpatuman sa ila.+ 33  Amo ini ang mga nag-alagad upod sa ila mga anak: Halin sa mga Kohatnon amo si Heman+ nga manug-amba, nga anak ni Joel+ nga anak ni Samuel 34  nga anak ni Elkana+ nga anak ni Jeroham nga anak ni Eliel nga anak ni Toah 35  nga anak ni Zuf nga anak ni Elkana nga anak ni Mahat nga anak ni Amasai 36  nga anak ni Elkana nga anak ni Joel nga anak ni Azarias nga anak ni Sofonias 37  nga anak ni Tahat nga anak ni Asir nga anak ni Ebiasaf nga anak ni Kora 38  nga anak ni Izhar nga anak ni Kohat nga anak ni Levi nga anak ni Israel. 39  Ang iya utod nga si Asaf nagtindog sa iya tuo; si Asaf anak ni Berequias nga anak ni Simea 40  nga anak ni Miguel nga anak ni Baaseias nga anak ni Malquias 41  nga anak ni Etni nga anak ni Zera nga anak ni Adaya 42  nga anak ni Etan nga anak ni Zimma nga anak ni Simei 43  nga anak ni Jahat nga anak ni Gersom nga anak ni Levi. 44  Ang mga kaliwat ni Merari+ nga ila mga utod nagtindog sa wala ni Heman; si Etan+ nga anak ni Kishi nga anak ni Abdi nga anak ni Malluc 45  nga anak ni Hasabias nga anak ni Amazias nga anak ni Hilkias 46  nga anak ni Amzi nga anak ni Bani nga anak ni Semer 47  nga anak ni Mali nga anak ni Musi nga anak ni Merari nga anak ni Levi. 48  Ang ila mga utod nga mga Levinhon gintangdo* para sa tanan nga pag-alagad sa tabernakulo nga amo ang balay sang matuod nga Dios.+ 49  Si Aaron kag ang iya mga anak+ ang nagapaaso sing mga halad sa halaran sang dulot nga sinunog+ kag sa halaran sang incienso.+ Sila ang nagahimo sing mga buluhaton may kaangtanan sa labing balaan nga mga butang, sa pagtumbas para sa sala sang Israel,+ suno sa tanan nga ginsugo ni Moises nga alagad sang matuod nga Dios. 50  Amo ini ang mga kaliwat ni Aaron:+ ang iya anak amo si Eleazar,+ ang iya anak amo si Finehas, ang iya anak amo si Abisua, 51  ang iya anak amo si Buki, ang iya anak amo si Uzzi, ang iya anak amo si Zerahias, 52  ang iya anak amo si Meraiot, ang iya anak amo si Amarias, ang iya anak amo si Ahitub,+ 53  ang iya anak amo si Zadok,+ kag ang iya anak amo si Ahimaaz. 54  Amo ini ang ila gin-istaran sa napaderan nga mga kampo sa ila teritoryo. Bangod ang una nga nagabutan amo ang mga kaliwat ni Aaron sa pamilya sang mga Kohatnon, 55  ginhatag sa ila ang Hebron+ sa duta sang Juda, kag ang mga halalban sa palibot sini. 56  Apang ang kaumhan kag ang mga baryo sang siudad ginhatag nila kay Caleb+ nga anak ni Jefone. 57  Ginhatag sa mga anak ni Aaron ang mga siudad* nga dalangpan,+ ang Hebron,+ ang Libna+ man kag ang mga halalban sa sini, ang Jatir,+ ang Estemoa kag ang mga halalban sa sini,+ 58  ang Hilen kag ang mga halalban sa sini, ang Debir+ kag ang mga halalban sa sini, 59  ang Asan+ kag ang mga halalban sa sini, kag ang Bet-semes+ kag ang mga halalban sa sini; 60  kag halin sa tribo ni Benjamin, ang Geba+ kag ang mga halalban sa sini, ang Alemet kag ang mga halalban sa sini, kag ang Anatot+ kag ang mga halalban sa sini. Trese tanan ang ila siudad para sa ila mga pamilya.+ 61  Ang iban pa nga mga Kohatnon ginhatagan* sing napulo ka siudad halin sa pamilya sang isa ka tribo, kag halin sa katunga sang tribo ni Manases.+ 62  Ginhatag sa mga Gersomhon suno sa ila mga pamilya ang 13 ka siudad halin sa tribo ni Isacar, sa tribo ni Aser, sa tribo ni Neptali, kag sa tribo ni Manases sa Basan.+ 63  Paagi sa pagabutgabot, ginhatag sa mga Merarinhon suno sa ila mga pamilya ang 12 ka siudad halin sa tribo ni Ruben, sa tribo ni Gad, kag sa tribo ni Zebulon.+ 64  Gani ginhatag sang mga Israelinhon sa mga Levinhon ini nga mga siudad kag ang mga halalban sa sini.+ 65  Paagi sa pagabutgabot, ginhatag man nila ang ginsambit nga mga siudad halin sa tribo ni Juda, sa tribo ni Simeon, kag sa tribo ni Benjamin. 66  Ginhatagan ang iban pa nga mga pamilya sang mga Kohatnon sing mga siudad halin sa tribo ni Efraim.+ 67  Ginhatag nila sa ila ang mga siudad* nga dalangpan, ang Siquem+ kag ang mga halalban sa sini sa kabukiran sang Efraim, ang Gezer+ kag ang mga halalban sa sini, 68  ang Jokmeam kag ang mga halalban sa sini, ang Bet-horon+ kag ang mga halalban sa sini, 69  ang Aijalon+ kag ang mga halalban sa sini, kag ang Gat-rimon+ kag ang mga halalban sa sini; 70  kag halin sa katunga sang tribo ni Manases, ginhatag sa iban pa nga mga pamilya sang mga Kohatnon ang Aner kag ang mga halalban sa sini, kag ang Bileam kag ang mga halalban sa sini. 71  Halin sa pamilya sang katunga sang tribo ni Manases, ginhatag sa mga Gersomhon ang Golan+ sa Basan kag ang mga halalban sa sini, kag ang Astarot kag ang mga halalban sa sini;+ 72  kag halin sa tribo ni Isacar, ang Kedes kag ang mga halalban sa sini, ang Daberat+ kag ang mga halalban sa sini,+ 73  ang Ramot kag ang mga halalban sa sini, kag ang Anem kag ang mga halalban sa sini; 74  kag halin sa tribo ni Aser, ang Masal kag ang mga halalban sa sini, ang Abdon kag ang mga halalban sa sini,+ 75  ang Hukok kag ang mga halalban sa sini, kag ang Rehob+ kag ang mga halalban sa sini; 76  kag halin sa tribo ni Neptali, ang Kedes+ sa Galilea+ kag ang mga halalban sa sini, ang Hamon kag ang mga halalban sa sini, kag ang Kiryataim kag ang mga halalban sa sini. 77  Halin sa tribo ni Zebulon, ginhatag sa iban pa nga mga Merarinhon+ ang Rimono kag ang mga halalban sa sini, ang Tabor kag ang mga halalban sa sini; 78  kag halin sa tribo ni Ruben sa rehiyon sa sidlangan sang Jordan, sa Jerico, ginhatag sa ila ang Bezer sa kamingawan kag ang mga halalban sa sini, ang Jahaz+ kag ang mga halalban sa sini, 79  ang Kedemot+ kag ang mga halalban sa sini, kag ang Mefaat kag ang mga halalban sa sini; 80  kag halin sa tribo ni Gad, ang Ramot sa Gilead kag ang mga halalban sa sini, ang Mahanaim+ kag ang mga halalban sa sini, 81  ang Hesbon+ kag ang mga halalban sa sini, kag ang Jazer+ kag ang mga halalban sa sini.

Footnote

Sa literal, “mga anak nga lalaki.”
Ginatawag man nga Gerson sa bersikulo 1.
Ukon “mga kaliwat.”
Ukon “mga kaliwat.”
Sa literal, “amo ang ginhatag.”
Ukon mahimo, “siudad,” nahisanto sa Jos 21:13.
Ukon “ginhatagan paagi sa gabutgabot.”
Ukon mahimo, “siudad,” nahisanto sa Jos 21:21.