Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Cronica 3:1-24

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga kaliwat ni David (1-9)

  • Harianon nga kaliwat ni David (10-24)

3  Amo ini ang mga anak ni David nga natawo sa Hebron:+ ang panganay amo si Amnon+ nga anak niya kay Ahinoam+ nga taga-Jezreel; ang ikaduha amo si Daniel nga anak niya kay Abigail+ nga taga-Carmel;  ang ikatlo amo si Absalom+ nga anak niya kay Maaca nga anak ni Talmai nga hari sang Gesur; ang ikap-at amo si Adonias+ nga anak niya kay Hagit;  ang ikalima amo si Sepatias nga anak niya kay Abital; kag ang ikan-om amo si Itream nga anak ni David sa iya asawa nga si Egla.  Ining anom niya ka anak natawo sa Hebron. Naghari sia didto sing 7 ka tuig kag 6 ka bulan, kag naghari sia sa Jerusalem sing 33 ka tuig.+  Amo ini ang iya mga anak nga natawo sa Jerusalem:+ si Simea, si Sobab, si Natan,+ kag si Solomon;+ ang iloy sining apat amo si Bat-seba+ nga anak ni Amiel.  Kag ang siam pa niya ka anak amo si Ibhar, si Elisama,* si Elifelet,  si Noga, si Nefeg, si Jafia,  si Elisama, si Eliada, kag si Elifelet.  Amo ini tanan ang mga anak ni David luwas pa sa mga anak niya sa iya mga babayi, kag si Tamar+ ang utod nila nga babayi. 10  Ang anak ni Solomon amo si Rehoboam;+ ang iya anak amo si Abias,+ ang iya anak amo si Asa,+ ang iya anak amo si Jehosapat,+ 11  ang iya anak amo si Jehoram,+ ang iya anak amo si Ahazias,+ ang iya anak amo si Jehoas,+ 12  ang iya anak amo si Amazias,+ ang iya anak amo si Azarias,+ ang iya anak amo si Jotam,+ 13  ang iya anak amo si Ahaz,+ ang iya anak amo si Ezequias,+ ang iya anak amo si Manases,+ 14  ang iya anak amo si Amon,+ ang iya anak amo si Josias.+ 15  Amo ini ang mga anak ni Josias: ang panganay amo si Johanan, ang ikaduha amo si Jehoiakim,+ ang ikatlo amo si Sedequias,+ kag ang ikap-at amo si Sallum. 16  Ang mga anak ni Jehoiakim amo si Jeconias+ kag ang iya anak amo si Sedequias. 17  Ang mga anak ni Jeconias nga bilanggo amo si Sealtiel, 18  si Malquiram, si Pedaya, si Senazar, si Jekamias, si Hosama, kag si Nedabias. 19  Ang mga anak ni Pedaya amo si Zorobabel+ kag si Simei; ang mga anak ni Zorobabel amo si Mesulam kag si Hananias (kag si Selomit amo ang ila utod nga babayi); 20  kag ang lima pa niya ka anak amo si Hasuba, si Ohel, si Berequias, si Hasadias, kag si Jusab-hesed. 21  Ang mga anak ni Hananias amo si Pelatias kag si Jesaias; ang anak* ni Jesaias amo si Refaias; ang anak* ni Refaias amo si Arnan; ang anak* ni Arnan amo si Obadias; ang anak* ni Obadias amo si Secanias; 22  kag may mga kaliwat si Secanias: ang iya anak amo si Semaias, kag ang mga anak ni Semaias amo si Hatus, si Igal, si Barias, si Nearias, kag si Safat, anom sila tanan. 23  Ang tatlo ka anak ni Nearias amo si Elioenai, si Hizkias, kag si Azrikam. 24  Ang pito ka anak ni Elioenai amo si Hodabias, si Eliasib, si Pelaya, si Akub, si Johanan, si Delaias, kag si Anani.

Footnote

Si “Elisua” sa 14:5 kag sa 2Sa 5:15.
Sa literal, “mga anak.”
Sa literal, “mga anak.”
Sa literal, “mga anak.”
Sa literal, “mga anak.”