Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Cronica 23:1-32

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Mga Levinhon gin-organisar ni David (1-32)

    • Si Aaron kag iya mga anak ginpain (13)

23  Sang si David tigulang na kag malapit na mapatay,* ginhimo niya nga hari sang Israel ang iya anak nga si Solomon.+  Dayon gintipon niya ang tanan nga pangulo sang Israel, ang mga saserdote,+ kag ang mga Levinhon.+  Gin-isip ang tanan nga lalaki nga Levinhon nga nagaedad sing 30 ka tuig pataas;+ 38,000 ang ila kadamuon.  Ang 24,000 sa ila nag-alagad bilang mga manugdumala sang hilikuton sa balay ni Jehova, kag 6,000 ang mga opisyal kag mga hukom,+  kag 4,000 ang mga manugbantay sang gawang,+ kag 4,000 ang nagadayaw+ kay Jehova paagi sa mga instrumento nga siling ni David ginhimo niya para sa pagtokar sing mga pagdayaw.  Dayon gin-organisar* sila ni David+ suno sa mga anak ni Levi nga si Gerson, si Kohat, kag si Merari.+  Sa mga Gersonhon, si Ladan kag si Simei.  Ang tatlo ka anak ni Ladan amo si Jehiel nga pangulo, si Zetam, kag si Joel.+  Ang tatlo ka anak ni Simei* amo si Selomot, si Haziel, kag si Haran. Amo ini ang mga pangulo sang mga panimalay ni Ladan. 10  Ang mga anak ni Simei* amo si Jahat, si Zina,* si Jeus, kag si Berias. Amo ini ang apat ka anak ni Simei. 11  Si Jahat ang nagapanguna kag si Zizah ang ikaduha. Apang diutay lang ang mga anak ni Jeus kag ni Berias, gani gin-isip sila nga isa lang ka panimalay kag may isa lang sila ka katungdanan. 12  Ang apat ka anak ni Kohat amo si Amram, si Izhar,+ si Hebron, kag si Uzziel.+ 13  Ang mga anak ni Amram amo si Aaron+ kag si Moises.+ Apang permanente nga ginpain si Aaron kag ang iya mga anak+ agod pakabalaanon ang Labing Balaan nga hulot, agod maghalad sa atubangan ni Jehova, agod mag-alagad sa iya, kag agod pakamaayuhon pirme ang katawhan sa iya ngalan.+ 14  Ang mga anak ni Moises, nga alagad sang matuod nga Dios, ginlakip sa tribo sang mga Levinhon. 15  Ang mga anak ni Moises amo si Gersom+ kag si Eliezer.+ 16  Sa mga anak ni Gersom, ang pangulo amo si Sebuel.*+ 17  Sa mga kaliwat* ni Eliezer, ang pangulo amo si Rehabias.+ Wala na sing iban nga anak nga lalaki si Eliezer, apang madamo gid ang mga anak ni Rehabias. 18  Sa mga anak ni Izhar,+ ang pangulo amo si Selomit.+ 19  Ang mga anak ni Hebron amo si Jeria nga amo ang nagapanguna, si Amarias ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatlo, kag si Jekameam+ ang ikap-at. 20  Ang mga anak ni Uzziel+ amo si Miqueas nga amo ang nagapanguna kag si Isias ang ikaduha. 21  Ang mga anak ni Merari amo si Mali kag si Musi.+ Ang mga anak ni Mali amo si Eleazar kag si Kis. 22  Napatay si Eleazar, apang wala sia sing mga anak nga lalaki kundi mga babayi lang. Gani ginpangasawa sila sang ila mga paryente* nga mga anak ni Kis. 23  Ang tatlo ka anak ni Musi amo si Mali, si Eder, kag si Jeremot. 24  Amo ini ang mga anak ni Levi suno sa ila mga panimalay, ang mga pangulo sang mga panimalay, sang mga ginrehisto nga gin-isip kag ginlista ang ila ngalan kag nagahimo sang hilikuton sa balay ni Jehova, halin sa edad nga 20 ka tuig pataas. 25  Kay nagsiling si David: “Ginhatagan sing kalinong ni Jehova nga Dios sang Israel ang iya katawhan,+ kag magapuyo sia sa Jerusalem sing dayon.+ 26  Kag indi na kinahanglan nga dalhon sang mga Levinhon ang tabernakulo ukon ang mga kagamitan sini agod gamiton para sa pagsimba.”+ 27  Kay suno sa katapusan nga sugo ni David, gin-isip ang mga Levinhon nga nagaedad sing 20 ka tuig pataas. 28  Ang ila katungdanan amo ang pagbulig sa mga anak ni Aaron+ sa pag-alagad sa balay ni Jehova, sa pag-atipan sa mga luwang,+ sa mga kalan-an, sa pagpaputli sa tanan nga balaan nga butang, kag sa bisan ano nga hilikuton nga dapat himuon sa balay sang matuod nga Dios. 29  Nagabulig man sila sa paghanda sing nagatangkas nga mga tinapay,*+ sing pino nga harina para sa dulot nga uyas, sing manipis nga mga tinapay nga wala sing lebadura,+ sing mga tinapay nga ginluto sa matapan nga lulutuan, kag sing mga linamas nga may lana.+ Nagabulig man sila sa pagtakus sang kadamuon kag kadakuon sini tanan. 30  Nagatindog sila didto kada aga+ kag gab-i sa pagpasalamat kag sa pagdayaw kay Jehova.+ 31  Nagabulig sila sa mga saserdote sa paghalad sing mga halad nga sinunog kay Jehova kon Adlaw nga Inugpahuway,+ kon lati,+ kag kon may mga kapiestahan+ suno sa nasulat sa kasuguan, kag ginahimo nila ini pirme sa atubangan ni Jehova. 32  Ginahimo man nila ang ila mga obligasyon sa tolda nga tilipunan, sa balaan nga duog, kag sa pagbulig sa mga anak ni Aaron nga ila utod sa pag-alagad sa balay ni Jehova.

Footnote

Sa literal, “tigulang kag puno sang mga adlaw.”
Ukon “ginbahinbahin.”
Indi sia si Simei sa bersikulo 7.
Sia si Simei sa bersikulo 7.
“Zizah” sa bersikulo 11.
“Subael” sa 24:20.
Sa literal, “mga anak nga lalaki.”
Sa literal, “mga utod nga lalaki.”
Dulot nga tinapay.