Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON)

1 Cronica 2:1-55

BALAYAN SANG KAUNDAN

  • Ang 12 ka anak ni Israel (1, 2)

  • Mga kaliwat ni Juda (3-55)

2  Amo ini ang mga anak ni Israel:+ si Ruben,+ si Simeon,+ si Levi,+ si Juda,+ si Isacar,+ si Zebulon,+  si Dan,+ si Jose,+ si Benjamin,+ si Neptali,+ si Gad,+ kag si Aser.+  Ang mga anak ni Juda amo si Er, si Onan, kag si Sela. Ining tatlo anak niya sa Canaanhon nga babayi nga anak ni Shua.+ Apang wala mahamuot si Jehova sa panganay ni Juda nga si Er, gani ginpatay Niya sia.+  Ang mga anak niya kay Tamar+ nga iya umagad nga babayi amo si Perez+ kag si Zera. Lima tanan ang mga anak ni Juda.  Ang mga anak ni Perez amo si Hezron kag si Hamul.+  Ang mga anak ni Zera amo si Zimri, si Etan, si Heman, si Calcol, kag si Dara. Lima sila tanan.  Ang anak* ni Carmi amo si Acar,* nga nagdala sing kahalitan* sa Israel+ kag nangin indi matutom may kaangtanan sa butang nga dapat laglagon.+  Ang anak* ni Etan amo si Azarias.  Ang mga anak ni Hezron amo si Jerameel,+ si Ram,+ kag si Kelubai.* 10  Si Ram amay ni Aminadab.+ Si Aminadab amay ni Nason+ nga pangulo sang mga kaliwat ni Juda. 11  Si Nason amay ni Salma.+ Si Salma amay ni Boaz.+ 12  Si Boaz amay ni Obed. Si Obed amay ni Jesse.+ 13  Ang panganay nga anak ni Jesse amo si Eliab, ang ikaduha amo si Abinadab,+ ang ikatlo amo si Simea,+ 14  ang ikap-at amo si Netanel, ang ikalima amo si Raddai, 15  ang ikan-om amo si Ozem, kag ang ikapito amo si David.+ 16  Ang ila mga utod nga babayi amo si Zeruias kag si Abigail.+ Ang tatlo ka anak ni Zeruias amo si Abisai,+ si Joab,+ kag si Asahel.+ 17  Ang anak ni Abigail amo si Amasa,+ kag ang amay ni Amasa amo si Jeter nga Ismaelnon. 18  Si Caleb* nga anak ni Hezron may mga anak sa iya asawa nga si Azuba kag kay Jeriot; kag amo ini ang iya mga anak: si Jeser, si Sobab, kag si Ardon. 19  Sang mapatay si Azuba, ginpangasawa ni Caleb si Efrat,+ kag ang ila anak amo si Hur.+ 20  Si Hur amay ni Uri. Si Uri amay ni Bezalel.+ 21  Sang ulihi, naghulid si Hezron sa anak nga babayi ni Maquir+ nga amay ni Gilead.+ Nagaedad sia sing 60 ka tuig sang ginpangasawa niya sia, kag nangin anak nila si Segub. 22  Si Segub amay ni Jair,+ nga may 23 ka siudad sa duta sang Gilead.+ 23  (Sang ulihi, ginkuha sang Gesur+ kag Siria+ halin sa sini nga katawhan ang Havot-jair,+ pati ang Kenat+ kag ang sakop* nga mga banwa sini, 60 tanan ka siudad.) Tanan sila mga kaliwat ni Maquir nga amay ni Gilead. 24  Sang mapatay si Hezron+ sa Caleb-efrata, ginbun-ag sang iya asawa nga si Abias ang ila anak nga si Ashur+ nga amay ni Tekoa.+ 25  Ang mga anak sang panganay ni Hezron nga si Jerameel amo si Ram, ang panganay, dason si Buna, si Oren, si Ozem, kag si Ahias. 26  May isa pa ka asawa si Jerameel nga si Atara. Sia ang iloy ni Onam. 27  Ang mga anak ni Ram nga panganay ni Jerameel amo si Maaz, si Jamin, kag si Eker. 28  Ang mga anak ni Onam amo si Samai kag si Jada. Ang mga anak ni Samai amo si Nadab kag si Abisur. 29  Ang asawa ni Abisur amo si Abihail, kag ang ila anak amo si Aban kag si Molid. 30  Ang mga anak ni Nadab amo si Seled kag si Apaim. Apang napatay si Seled nga wala sing anak. 31  Ang anak* ni Apaim amo si Isi. Ang anak* ni Isi amo si Sesan, kag ang anak* ni Sesan amo si Alai. 32  Ang mga anak ni Jada nga utod ni Samai amo si Jeter kag si Jonatan. Apang napatay si Jeter nga wala sing anak. 33  Ang mga anak ni Jonatan amo si Peleth kag si Zaza. Amo ini ang mga kaliwat ni Jerameel. 34  Wala sing anak nga lalaki si Sesan, kundi mga babayi lang. May Egiptohanon nga alagad si Sesan nga si Jarha. 35  Ginpaasawa ni Sesan ang iya anak nga babayi kay Jarha nga iya alagad kag ang ila anak amo si Atai. 36  Si Atai amay ni Natan. Si Natan amay ni Zabad. 37  Si Zabad amay ni Eflal. Si Eflal amay ni Obed. 38  Si Obed amay ni Jehu. Si Jehu amay ni Azarias. 39  Si Azarias amay ni Helez. Si Helez amay ni Eleasa. 40  Si Eleasa amay ni Sismai. Si Sismai amay ni Sallum. 41  Si Sallum amay ni Jekamias. Si Jekamias amay ni Elisama. 42  Ang mga anak ni Caleb*+ nga utod ni Jerameel amo si Mesa nga iya panganay, nga amo ang amay ni Zif. Kag may mga anak si Maresa nga amay ni Hebron. 43  Ang mga anak ni Hebron amo si Kora, si Tapua, si Rekem, kag si Sema. 44  Si Sema amay ni Raham nga amay ni Jorkeam. Si Rekem amay ni Samai. 45  Ang anak ni Samai amo si Maon. Si Maon amay ni Bet-zur.+ 46  Ang babayi ni Caleb nga si Efa amo ang iloy ni Haran, ni Moza, kag ni Gazez. Si Haran amay ni Gazez. 47  Ang mga anak ni Jahdai amo si Regem, si Jotam, si Gesan, si Pelet, si Efa, kag si Saaf. 48  Ang isa pa ka babayi ni Caleb nga si Maaca amo ang iloy ni Seber kag ni Tirhana. 49  Ginbun-ag niya si Saaf nga amay ni Madmana,+ kag si Seva nga amay ni Macbena kag ni Gibea.+ Ang anak nga babayi ni Caleb+ amo si Acsa.+ 50  Amo ini ang mga kaliwat ni Caleb. Ang mga anak ni Hur+ nga panganay ni Efrata+ amo si Sobal nga nagtukod sang Kiryat-jearim,*+ 51  si Salma nga nagtukod sang Betlehem,+ kag si Haref nga nagtukod sang Bet-gader. 52  Ang mga anak ni Sobal nga nagtukod sang Kiryat-jearim amo si Haroe kag ang katunga sang katawhan sang Menuhot. 53  Ang mga pamilya sang Kiryat-jearim amo ang mga Itrinhon,+ ang mga Puthanon, ang mga Sumatnon, kag ang mga Misranhon. Sa ila naghalin ang mga Zoranhon+ kag ang mga Estaolnon.+ 54  Ang mga kaliwat ni Salma amo ang mga tawo nga nagaistar sa Betlehem,+ sa Netopa, kag sa Atrot-bet-joab, kag ang katunga sang katawhan nga nagaistar sa Manahat, kag ang mga nagaistar sa Zora. 55  Ang mga pamilya sang mga manugkopya nga nagaistar sa Jabez amo ang mga Tirahanon, ang mga Simeatnon, kag ang mga Sucatnon. Amo ini ang mga Kenhanon+ nga naghalin kay Hamat nga amay sang panimalay ni Recab.+

Footnote

Sa literal, “mga anak.”
Buot silingon, “Nagadala sing Kahalitan; Nagadala sing Pagsikway.” Ginatawag man nga Acan sa Jos 7:1.
Ukon “kagamo; pagsikway.”
Sa literal, “mga anak.”
Ginatawag man nga Caleb sa bersikulo 18, 19, 42.
Ginatawag man nga Kelubai sa bersikulo 9.
Ukon “sa palibot.”
Sa literal, “mga anak.”
Sa literal, “mga anak.”
Sa literal, “mga anak.”
Ginatawag man nga Kelubai sa bersikulo 9.
Ukon “nga amay sang katawhan sang Kiryat-jearim.”