Ginbadbad Halin sa Ginrebisar nga 2013 nga Edisyon sang New World Translation of the Holy Scriptures

“Amo ini ang ginasiling sang Soberanong Ginuong Jehova [יהוה, YHWH]: ‘ . . . Tan-awa! Nagatuga ako sing bag-o nga langit kag bag-o nga duta; kag ang nagligad nga mga butang indi na pagdumdumon, ukon magpabilin sa tagipusuon.’”Isaias 65:​13, 17; tan-awa man ang 2 Pedro 3:​13.

 
 

Matigayon ang kompleto ukon ang bahin sini sa sobra 120 ka lenguahe. Para sa kompleto nga listahan sang mga lenguahe, kadtui ang www.jw.org/hil.

Kabug-usan nga Naimprinta sa Tanan nga Edisyon sang Bag-ong Kalibutan nga Badbad:

208,366,928 ka Kopya

2015 nga Imprinta

Ini nga publikasyon wala ginabaligya. Ginagamit ini subong bahin sang bug-os kalibutan nga hilikuton sang mga Saksi ni Jehova sa pagtudlo sang Biblia.

New World Translation of the Holy Scriptures

Hiligaynon (nwt-HV)

Made in Japan

Ginhimo sa Japan

4-7-1 Nakashinden,

Ebina City,

Kanagawa-Pref, 243-0496 Japan