Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Santiago 1:1-27

1  Halin kay Santiago, nga ulipon sang Dios kag ni Ginuong Jesucristo, para sa napulog-duha ka tribo nga nagalinapta: Mga panamyaw!  Kabiga ninyo nga bug-os nga kalipay, mga kauturan ko, kon nagaatubang kamo sang nanuhaytuhay nga pagtilaw,  kay nahibaluan ninyo nga ining natilawan nga kinaiya sang inyo pagtuo nagapatubas sang pagbatas.  Apang tuguti nga tapuson sang pagbatas ang hilikuton sini, agod mangin bug-os kamo kag maayo sa tanan nga bahin, nga wala ginakulang sing bisan ano.  Gani, kon may isa sa inyo nga kulang sang kaalam, padayon sia nga magpangayo sa Dios, kay maalwan Sia nga nagahatag sa tanan kag wala nagapangita sang sayop; kag ihatag ini sa iya.  Apang padayon sia nga magpangayo nga may pagtuo, nga wala gid nagaduhaduha, kay sia nga nagaduhaduha kaangay sang balod sa dagat nga ginatulod sang hangin kag ginapalidpalid.  Sa katunayan, indi maghunahuna ina nga tawo nga magabaton sia sang bisan ano gikan kay Jehova;  isa sia ka tawo nga indi makapamat-od, indi malig-on sa tanan niya nga dalanon.  Apang maghugyaw ang kubos nga utod bangod sa pagbayaw sa iya, 10  kag ang manggaranon bangod sa pagpaubos sa iya, bangod kaangay sa bulak sang tanom magataliwan sia. 11  Kay ang adlaw nagabutlak nga may nagatagiti nga init kag nagalaya sa tanom, kag ang bulak sini nagakapulak kag ang katahom sang dagway sini nagakadula. Gani, ang manggaranon nga tawo madula man sa iya mga dalanon sang kabuhi. 12  Malipayon ang tawo nga padayon nga nagabatas sang pagtilaw, kay bangod nahamut-an sia batunon niya ang purongpurong sang kabuhi, nga ginsaad ni Jehova sa ila nga padayon nga nagahigugma sa iya. 13  Kon yara sa pagtilaw, wala sing isa nga magsiling: “Ginatilawan ako sang Dios.” Kay ang Dios indi matilawan sa malaut nga mga butang kag wala man sia nagatilaw kay bisan sin-o. 14  Apang ang kada isa ginatilawan kon ginaganyat sia kag ginahaylo sang iya kaugalingon nga kailigbon. 15  Nian ang kailigbon, kon nakapanamkon na, nagabun-ag sang sala; ang sala naman, kon nahimo na, nagaresulta sa kamatayon. 16  Indi pagtuguti nga mapatalang kamo, mga kauturan ko nga hinigugma. 17  Ang tagsa ka maayong dulot kag tagsa ka himpit nga regalo gikan sa hitaas, kay nagagikan ini sa Amay sang langitnon nga mga kapawa, kag sa iya wala sing pagbag-o subong sang pagbag-obag-o sang landong. 18  Bangod ginbuot niya ini, ginbun-ag niya kita paagi sa pulong sang kamatuoran, agod kita mangin isa ka sahi sang una nga mga bunga sa iya mga tinuga. 19  Hibalua ninyo ini, mga kauturan ko nga hinigugma. Ang tagsa ka tawo dapat mangin maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal, mahinay sa pagpangakig; 20  kay ang kaakig sang tawo wala nagapatubas sang pagkamatarong sang Dios. 21  Gani isikway ang tanan nga kahigkuan kag ang wala pulos nga butang, ang kalainan, kag batuna nga may kalulo ang pagpatudok sing pulong nga makaluwas sang inyo kalag. 22  Apang, mangin mga manugtuman sing pulong, kag indi mga manugpamati lamang, nga nagadaya sang inyo kaugalingon paagi sa butig nga pangatarungan. 23  Kay kon ang bisan sin-o manugpamati sing pulong, kag indi manugtuman, kaangay sia sang isa ka tawo nga nagatan-aw sang iya kinaugali nga nawong sa espiho. 24  Kay ginatan-aw niya ang iya kaugalingon, kag nagahalin sia kag sa gilayon nagakalipat kon ano sia nga sahi sang tawo. 25  Apang sia nga nagatulok sing maayo sa himpit nga kasuguan nga nagadala sang kahilwayan kag nagapabilin sa sini, ini nga tawo, bangod sia nangin indi malipaton nga manugpamati, kundi manugtuman sing hilikuton, mangin malipayon sa paghimo niya sini. 26  Kon ang bisan sin-o nga tawo nagahunahuna nga isa sia ka debotado nga sumilimba apang wala nagarenda sang iya dila, kundi padayon nga nagadaya sang iya kaugalingon nga tagipusuon, ang porma sang pagsimba sini nga tawo wala sing pulos. 27  Ang porma sang pagsimba nga matinlo kag wala sing dagta sa pagtamod sang aton Dios kag Amay amo ini: ang pag-atipan sa mga ilo kag sa mga balo nga babayi sa ila kapipit-an, kag ang pagtipig sa kaugalingon nga wala sing higko gikan sa kalibutan.

Footnote