Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Roma 14:1-23

14  Batuna ang tawo nga may kaluyahon sa iya pagtuo, apang indi agod magpamat-od sa iya personal nga mga pangduhaduha.  Ang isa ka tawo may pagtuo nga makakaon sang tanan nga butang, apang ang tawo nga maluya nagakaon sang mga utan.  Ang nagakaon indi magpakanubo sa wala nagakaon, kag ang wala nagakaon indi maghukom sa nagakaon, kay ginbaton sia sang Dios.  Sin-o ka nga maghukom sa alagad sa balay sang iban? Sa iya kaugalingon nga agalon nagatindog ukon nagakapukan sia. Sa pagkamatuod, patindugon sia, kay si Jehova makapatindog sa iya.  Ginatamod sang isa ka tawo ang isa ka adlaw nga labaw sa iban; ginatamod sang isa pa ka tawo ang isa ka adlaw subong pareho sa tanan nga iban pa; ang tagsa ka tawo mangin kumbinsido sing bug-os sa iya kaugalingon nga hunahuna.  Ang nagapakahamili sang adlaw, nagapakahamili sini sa kadungganan ni Jehova. Subong man, sia nga nagakaon, nagakaon sa kadungganan ni Jehova, kay nagapasalamat sia sa Dios; kag sia nga wala nagakaon, wala nagakaon sa kadungganan ni Jehova, apang nagapasalamat sa Dios.  Sa katunayan, wala sang isa sa aton nga nagakabuhi para sa iya kaugalingon lamang, kag wala sang isa nga nagakapatay para sa iya kaugalingon lamang;  kay kon kita nagakabuhi, nagakabuhi kita para kay Jehova, kag kon kita mapatay, mapatay kita para kay Jehova. Busa kon kita nagakabuhi kag kon kita mapatay, kita iya ni Jehova.  Kay sa sini nga katuyuan napatay si Cristo kag nabuhi liwat, agod mangin Ginuo sia sang mga patay kag sang mga buhi. 10  Apang ngaa ginahukman mo ang imo utod? Ukon ngaa ginapakanubo mo man ang imo utod? Kay kita tanan magatindog sa atubangan sang lingkuran nga hukmanan sang Dios; 11  kay nasulat na: “‘Samtang nagakabuhi ako,’ siling ni Jehova, ‘ang tagsa ka tuhod magaluhod sa akon, kag ang tagsa ka dila magakilala sing dayag sa Dios.’” 12  Gani, ang kada isa sa aton manabat sang iya kaugalingon sa Dios. 13  Gani indi na kita maghukom sa isa kag isa, kundi magpamat-od kamo nga indi magbutang sang kasandaran ukon sang kabangdanan sang pagkasandad sa atubangan sang isa ka utod. 14  Nakahibalo ako kag nagapati kay Ginuong Jesus nga wala sing bisan ano nga butang nga nadagtaan sa kaugalingon sini; kundi nadagtaan lamang ini para sa tawo nga nagahunahuna nga nadagtaan ini. 15  Kay kon bangod sa pagkaon nasaklaw ang imo utod, wala ka na nagagawi suno sa gugma. Indi mo paghalitan bangod sang imo pagkaon ang isa nga tungod sa iya napatay si Cristo. 16  Gani, indi pagtuguti nga pakalainon ang ginahimo ninyo nga maayo. 17  Kay ang ginharian sang Dios wala nagakahulugan sang pagkaon kag pag-inom, kundi nagakahulugan sang pagkamatarong kag paghidait kag kalipay paagi sa balaan nga espiritu. 18  Kay sia nga nagapaulipon kay Cristo sa sini nga kaangtanan ginakahamut-an sang Dios kag naluyagan sang mga tawo. 19  Gani, tinguhaan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sang paghidait kag ang mga butang nga makapabakod sa isa kag isa. 20  Untati ang pagguba sa buhat sang Dios tungod lamang sa pagkaon. Matuod, ang tanan nga butang matinlo, apang makahalalit ini kon ang isa ka tawo nagakaon kag nagapasandad. 21  Maayo nga indi magkaon sang karne ukon mag-inom sang alak ukon maghimo sang bisan ano nga butang nga nagapasandad sa imo utod. 22  Ang pagtuo nga yara sa imo, tipigi ini sa imo kaugalingon sa atubangan sang Dios. Malipayon ang tawo nga wala nagahukom sa iya kaugalingon sa naluyagan niya nga himuon. 23  Apang kon sia nagaduhaduha, ginpakamalaut na sia kon sia magkaon, bangod nagakaon sia indi suno sa pagtuo. Sa pagkamatuod, ang tanan nga indi suno sa pagtuo sala.

Footnote