Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Roma 12:1-21

12  Busa mga kauturan, ginahingyo ko sa inyo tungod sa kaawa sang Dios, nga ipresentar ninyo ang inyo lawas nga isa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios, isa ka sagrado nga pag-alagad lakip ang inyo ikasarang sa pagpangatarungan.  Kag untati ninyo ang pagpauyon sa sining sistema sang mga butang, kundi magbalhin kamo paagi sa pagbag-o sang inyo hunahuna, agod mapamatud-an ninyo sa inyo kaugalingon ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.  Kay paagi sa wala tupong nga kaayo nga ginhatag sa akon ginasilingan ko ang tagsatagsa sa inyo dira nga indi maghunahuna sing labaw tuhoy sa iya kaugalingon sangsa dapat niya hunahunaon; kundi maghunahuna agod matigayon ang maligdong nga hunahuna, ang kada isa suno sa pagtuo nga ginhatag sa iya sang Dios.  Kay subong nga may madamo kita nga bahin sa isa lang ka lawas, apang ang mga bahin indi tanan pareho sing hilikuton,  gani bisan pa madamo kita, isa lang kita ka lawas nga nahiusa kay Cristo, apang mga bahin nga ang kada isa natungod sa isa kag isa.  Nian, sanglit may mga dulot kita nga nanuhaytuhay suno sa wala tupong nga kaayo nga ginhatag sa aton, kon ini man pagpanagna, magpanagna kita suno sa pagtuo nga ginhatag sa aton;  ukon ministeryo, magpadayon kita sa sini nga ministeryo; ukon sia nga nagapanudlo, magpadayon sia sa iya pagpanudlo;  ukon sia nga nagalaygay, magpadayon sia sa iya paglaygay; sia nga nagahatag, himuon niya ini sing maalwan; sia nga nagadumala, himuon niya ini sing hanuot gid; sia nga nagapakita sang kaluoy, himuon niya ini sing malipayon.  Ang inyo gugma mangin indi salimpapaw. Kangil-ari ang malaut, magpanguyapot sing malig-on sa maayo. 10  Sa utudnon nga gugma magpakita kamo sang mapinalanggaon nga balatyagon sa isa kag isa. Sa pagpadungog sa isa kag isa manguna kamo. 11  Indi kamo magtinamad sa inyo hilikuton. Magmainit sa espiritu. Magpaulipon kay Jehova. 12  Magkasadya sa paglaum. Magbatas sa idalom sang kapipit-an. Magpadayon sa pagpangamuyo. 13  Magpaambit sa mga balaan suno sa ila mga kinahanglanon. Sunda ang dalanon sang pagkamaabiabihon. 14  Padayon nga pakamaayuha ang mga nagahingabot sa inyo; magpakamaayo kag indi magpakamalaut. 15  Magkasadya upod sa mga tawo nga nagakasadya; maghibi upod sa mga tawo nga nagahibi. 16  Hunahunaa ang iban subong sang paghunahuna ninyo sa inyo kaugalingon; indi maghunahuna sang matinaastaason nga mga butang, kundi magpatuytoy sa kubos nga mga butang. Indi magpakaalam sa inyo kaugalingon nga mga mata. 17  Indi magbalos sang malaut sa malaut kay bisan sin-o. Maghimo sang maayo nga mga butang sa itululok sang tanan nga tawo. 18  Kon mahimo, tubtob sa masarangan ninyo, magpakighidait sa tanan nga tawo. 19  Indi kamo magtimalos, mga hinigugma, kundi pabay-i ini sa kasingkal sang Dios; kay nasulat na: “Akon ang pagtimalos; ako ang magabalos, siling ni Jehova.” 20  Apang, “kon ang imo kaaway ginagutom, pakauna sia; kon ginauhaw sia, hatagi sia sang mainom; kay sa paghimo sini mapahumok mo ang katig-a sang iya tagipusuon, subong bala nga nagatumpi ka sang masingkal nga mga baga sa iya ulo.” 21  Indi ka magpadaug sa malaut, kundi padayon nga dauga ang malaut paagi sa maayo.

Footnote