Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 17:1-27

17  Pagligad sang anom ka adlaw gin-upod ni Jesus si Pedro kag si Santiago kag si Juan nga iya utod kag gindala sila sa isa ka mataas nga bukid nga sila lang.  Kag nagbaylo ang iya dagway sa atubangan nila, kag ang iya nawong nagsilak subong sang adlaw, kag ang iya sampaw nga mga panapton nagsanag subong sang kapawa.  Kag, yari karon! nakita nila si Moises kag si Elias nga nagapakighambal sa iya.  Gani si Pedro nagsiling kay Jesus: “Ginuo, maayo nga yari kami diri. Kon luyag mo, mahimo ako diri sang tatlo ka tolda, isa para sa imo kag isa para kay Moises kag isa para kay Elias.”  Sang nagahambal pa sia, yari karon! isa ka masanag nga panganod ang naglikop sa ila, kag, yari karon! may tingog gikan sa panganod, nga nagasiling: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko; magpamati kamo sa iya.”  Sang mabatian ini naghapa ang mga disipulo kag hinadlukan gid.  Nian nagpalapit si Jesus kag gintandog sila, nga nagasiling: “Tindog kamo kag indi magkahadlok.”  Sang nagtangla sila, wala sila sing iban nga nakita luwas kay Jesus.  Kag samtang nagadulhog sila gikan sa bukid, ginsugo sila ni Jesus, nga nagasiling: “Indi ninyo pag-isugid ang palanan-awon kay bisan sin-o tubtob nga ang Anak sang tawo banhawon gikan sa mga patay.” 10  Apang, ang mga disipulo nagpamangkot sa iya: “Nian, ngaa nagsiling ang mga escriba nga dapat magkari sing una si Elias?” 11  Bilang sabat nagsiling sia: “Sa pagkamatuod, magakari si Elias kag magapasag-uli sang tanan nga butang. 12  Apang, nagasiling ako sa inyo nga nagkari na si Elias kag wala nila sia makilala kundi ginhimo nila sa iya ang mga butang nga luyag nila. Sa amo man nga paagi ang Anak sang tawo gintalana nga magaantos sa ila mga kamot.” 13  Nian nahantop sang mga disipulo nga nagahambal sia sa ila tuhoy kay Juan Bautista. 14  Kag sang nag-abot sila sa kadam-an, nagpalapit ang isa ka tawo sa iya kag nagluhod nga nagasiling: 15  “Ginuo, kaluuyi ang akon anak nga lalaki, bangod kuyapon sia kag malubha gid, kay pirme sia nagakatumba sa kalayo kag sa tubig; 16  kag gindala ko sia sa imo mga disipulo, apang indi nila sia mapaayo.” 17  Bilang sabat nagsiling si Jesus: “O wala sing pagtuo kag balingag nga kaliwatan, tubtob san-o ako magaupod sa inyo? Tubtob san-o ako magabatas sa inyo? Dalha sia diri sa akon.” 18  Kag ginsaway ni Jesus ang demonyo kag naggua ini; kag ang bata nga lalaki nag-ayo sa amo nga tion. 19  Nian nagpalapit ang mga disipulo kay Jesus nga sila lang kag nagsiling: “Ngaa indi namon matabog ini?” 20  Nagsiling sia sa ila: “Bangod sang inyo diutay nga pagtuo. Kay sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon may pagtuo kamo kaangay sa kadakuon sang lamigas sang mustasa, makasiling kamo sa sini nga bukid, ‘Saylo didto,’ kag magasaylo ini, kag wala sing imposible sa inyo.” 21*  —— 22  Sang nagtipon sila sa Galilea nagsiling si Jesus sa ila: “Ang Anak sang tawo gintalana nga itugyan* sa mga kamot sang mga tawo, 23  kag patyon nila sia, kag sa ikatlo nga adlaw banhawon sia.” Gani ginsubuan gid sila. 24  Pag-abot nila sa Capernaum nagpalapit kay Pedro ang mga manugsukot sing duha ka drakma* nga buhis kag nagsiling: “Ang inyo bala manunudlo nagabayad sang duha ka drakma nga buhis?” 25  Nagsiling sia: “Huo.” Apang, sang nagsulod sia sa balay gin-unahan sia ni Jesus sa pagsiling: “Ano sa banta mo, Simon? Gikan kay sin-o ang mga hari sang duta nagabaton sang mga bayad ukon buhis?* Sa ila mga anak ukon sa mga dumuluong?” 26  Sang nagsiling sia: “Sa mga dumuluong,” nagsiling si Jesus sa iya: “Sa pagkamatuod, ang mga anak libre sa buhis. 27  Apang agod indi kita makapasandad sa ila, magkadto ka sa dagat kag magpamunit. Kuhaa ang una nga isda nga imo mahulik kag buksi ang baba sini, kag makakita ka sang isa ka sensilyo nga pilak.* Kuhaa ini kag ibayad sa ila para sa akon kag sa imo.”

Footnote

Mat 17:21 * Makita ini nga bersikulo sa iban nga mga badbad sang Biblia, apang indi ini makita sa Griegong teksto nanday Westcott kag Hort, nga nahisanto sa pinakadaan nga Griego nga mga manuskrito.
Mat 17:22 * Ukon, “luiban.”
Mat 17:24 * Isa ka sensilyo nga may balor nga duha ka drakma. Tan-awa ang Apendise 12.
Mat 17:25 * Amo ini ang buhis nga ginabayaran sang kada tawo.
Mat 17:27 * Sa literal, “isa ka sensilyo nga stater,” katumbas sang apat ka drakma. Tan-awa ang Apendise 12.