Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Mateo 11:1-30

11  Pagkatapos mahatagan ni Jesus sing instruksion ang iya napulog-duha ka disipulo, nagbiya sia didto agod magpanudlo kag magbantala sa ila mga siudad.  Apang sang mabatian ni Juan sa bilangguan ang mga buhat sang Cristo, nagpadala sia sang iya mga disipulo  kag nagsiling sa iya: “Ikaw bala ang Isa nga Magakari, ukon magapaabot kami sang iban pa?”  Bilang sabat nagsiling si Jesus sa ila: “Lakat kamo kag isugid kay Juan ang inyo nabatian kag nakita:  Ang mga bulag nakakita, kag ang mga piang nakalakat, ang mga aruon nag-ayo kag ang mga bungol nakabati, kag ang mga patay nabanhaw, kag ginpahayag ang maayong balita sa mga imol;  kag malipayon sia nga wala masandad sa akon.”  Sang makalakat na sila, si Jesus nagsiling sa kadam-an tuhoy kay Juan: “Ano ang luyag ninyo makita sa kahanayakan amo nga naggua kamo? Isa ka tabun-ak nga ginahapayhapay sang hangin?  Kon amo, ano ang luyag ninyo makita amo nga naggua kamo? Isa ka tawo nga nagasuksok sang malum-ok nga mga panapton? Ang mga nagasuksok sang malum-ok nga mga panapton yara sa mga balay sang mga hari.  Gani, ngaa naggua kamo? Agod makakita sang manalagna? Huo, nagasiling ako sa inyo, kag labaw pa sa isa ka manalagna. 10  Sia amo ang ginapatuhuyan sang nasulat, ‘Yari karon! Ginapadala ko mismo sing una sa imo ang akon mensahero, nga magahanda sang imo dalan!’ 11  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sa mga nabun-ag sa mga babayi wala sing ginpadala nga daku pa kay Juan Bautista; apang ang tawo nga kubos sa ginharian sang langit daku pa sa iya. 12  Apang kutob sang mga adlaw ni Juan Bautista tubtob karon, ang ginharian sang langit amo ang tulumuron nga ginapanikasugan sang mga tawo, kag ang mga nagapanikasog nagakuha sini. 13  Kay ang tanan, ang mga Manalagna kag ang Kasuguan, nagpanagna tubtob kay Juan; 14  kag kon luyag ninyo batunon ini, Sia ‘si Elias nga gintalana nga magakari.’ 15  Sia nga may dulunggan magpamati. 16  “Kay sin-o ko ipaanggid ini nga kaliwatan? Kaangay ini sa mga bata nga nagapinungko sa mga tiendahan nga nagapanawag sa ila mga kahampang, 17  nga nagasiling, ‘Ginpatokar namon ang plawta para sa inyo, apang wala kamo magsaot; naghaya kami, apang wala ninyo ginpukpok ang inyo kaugalingon sa kasubo.’ 18  Subong man, si Juan nag-abot nga wala nagakaon ukon nagainom, apang ang mga tawo nagsiling, ‘May demonyo sia’; 19  ang Anak sang tawo nag-abot nga nagakaon kag nagainom, apang ang mga tawo nagsiling, ‘Yari karon! Ang tawo nga hakugan kag palainom sing alak, abyan sang mga manugsukot sing buhis kag sang mga makasasala.’ Apang, ang kaalam ginapamatud-an nga matarong paagi sa mga buhat sini.” 20  Nian ginpakamalaut niya ang mga siudad diin ginhimo ang kalabanan sang iya gamhanan nga mga buhat, bangod wala sila maghinulsol: 21  “Kailo ka, Corazin! Kailo ka, Betsaida! bangod kon ang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo sa inyo ginhimo sa Tiro kag Sidon, madugay na kuntani sila naghinulsol paagi sa abo kag sa pagpanapot sing sako. 22  Busa nagasiling ako sa inyo, mahaganhagan pa sa Tiro kag Sidon ang Adlaw sang Paghukom sangsa inyo. 23  Kag ikaw, Capernaum, bayawon ka ayhan sa langit? Sa Lulubngan* ka makadto; bangod kon ang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo sa imo ginhimo sa Sodoma, nagaluntad pa kuntani ini tubtob sini nga adlaw. 24  Gani nagasiling ako sa inyo, Mahaganhagan pa sa duta sang Sodoma ang Adlaw sang Paghukom sangsa imo.” 25  Sadto nga tion si Jesus nagsiling: “Nagadayaw ako sing dayag sa imo, Amay, Ginuo sang langit kag duta, bangod gintago mo ini nga mga butang gikan sa mga maalam kag mga intelihente kag ginpahayag ini sa mga bata. 26  Huo, O Amay, bangod ang paghimo sini kalahamut-an sa imo. 27  Ang tanan nga butang gintugyan sa akon sang akon Amay, kag wala sang nakakilala sing bug-os sa Anak kundi ang Amay, wala man sang nakakilala sing bug-os sa Amay kundi ang Anak kag ang bisan sin-o nga sa iya luyag sang Anak nga ipahayag sia. 28  Kari sa akon, kamo tanan nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag paumpawan ko kamo. 29  Itakod ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon, kag makakita kamo sang kaumpawan sa inyo kaugalingon.* 30  Kay ang akon gota mahapos pas-anon kag ang akon lulan mamag-an.”

Footnote

Mat 11:23 * Sa literal, “Hades.” Tan-awa ang Apendise 8.
Mat 11:29 * Ukon, “kalag.”