Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Marcos 5:1-43

5  Bueno, nakalab-ot sila sa tabok sang dagat sa duta sang mga taga-Gerasa.  Kag sa gilayon sang nakapanaug sia sa sakayan, nagsugata sa iya gikan sa patyo ang isa ka tawo nga gingamhan sang di-matinlo nga espiritu.  Nagapuyo sia sa patyo; kag tubtob sa sina nga tion wala gid sing tawo nga makagapos sing hugot sa iya bisan sing kadena,  bangod masami nga gingapos sia sing kadena sa tiil kag kamot, apang ginpamugras niya ang mga kadena kag ang mga gapos sa iya tiil nagkalabugto; kag wala sing tawo nga makasarang sa iya.  Kag sa adlaw kag gab-i padayon sia nga nagasinggitan sa patyo kag sa kabukiran kag nagapilas sa iya kaugalingon sang mga bato.  Apang sang makita niya si Jesus sa malayo nagdalagan sia kag nagyaub sa iya,  kag sang nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog, nagsiling sia: “Ano ang labot ko sa imo, Jesus, nga Anak sang Labing Mataas nga Dios? Ginapasumpa ko ikaw sa Dios nga indi mo ako pagpaantuson.”  Kay ginsilingan niya ini: “Gua ka sa tawo, ikaw nga di-matinlo nga espiritu.”  Apang ginpamangkot niya sia: “Ano ang ngalan mo?” Kag nagsiling sia sa iya: “Ako si Lehiyon,* bangod madamo kami.” 10  Kag madamong beses nga naghingyo sia sa iya nga indi pagtabugon ang mga espiritu pagua sa amo nga duog. 11  Karon may daku nga panong sang mga baboy didto sa bukid nga nagapanginaon. 12  Gani naghingyo sila sa iya, nga nagasiling: “Ipadala kami sa mga baboy, agod nga makasulod kami sa ila.” 13  Kag gintugutan niya sila. Sa amo naggua ang di-matinlo nga mga espiritu kag nagsulod sa mga baboy; kag ang panong sang mga duha ka libo nagdinaguso sa pil-as kag nahulog sa dagat, kag nagkalalumos. 14  Apang ang mga manugbantay sini nagpalagyo kag nagpamalita sa siudad kag sa kaumhan; kag ang mga tawo nagkadto agod tan-awon kon ano ang natabo. 15  Gani nagkadto sila kay Jesus, kag nakita nila ang ginsudlan sang mga demonyo nga tawo nga nagapungko kag napanaptan na kag yara sa iya husto nga panghunahuna, ang tawo nga ginsudlan anay sang lehiyon sang mga demonyo; kag hinadlukan sila. 16  Ginsugid man sa ila sang mga nakakita sini ang natabo sa tawo nga ginsudlan sang mga demonyo kag sa panong sang mga baboy. 17  Kag ginhingyo nila sia nga maghalin sa ila mga distrito. 18  Sang nagsakay sia sa sakayan, ang tawo nga ginsudlan anay sang mga demonyo naghingyo nga mag-upod sa iya. 19  Apang, wala niya sia gintugutan, kundi nagsiling sa iya: “Pauli ka sa imo mga paryente, kag isugid sa ila ang tanan nga butang nga ginhimo ni Jehova sa imo kag ang kaluoy niya sa imo.” 20  Kag naglakat sia kag nagbalita sa Decapolis* sang tanan nga butang nga ginhimo ni Jesus sa iya, kag natingala ang tanan nga tawo. 21  Sang nagtabok liwat si Jesus sakay sa sakayan sa pihak sang baybayon nagtipon sa iya ang daku nga kadam-an; kag yara sia sa higad sang dagat. 22  Nian isa sa nagadumala nga mga opisyal sang sinagoga, nga si Jairo, ang nag-abot kag sang nakita sia, naghapa sia sa iya tiilan 23  kag nagpakiluoy sa iya sing madamo nga beses, nga nagasiling: “Malubha gid ang kahimtangan sang akon anak nga babayi. Kari ka palihug kag itungtong ang imo mga kamot sa iya agod mag-ayo sia kag mabuhi.” 24  Gani nag-upod sia sa iya. Kag nagsunod sa iya ang daku nga kadam-an kag nagdinaguso sa iya. 25  Nian may isa ka babayi nga ginatagasan sang dugo sa sulod sang napulog-duha ka tuig, 26  kag nag-antos sia sang daku nga kasakit gikan sa madamo nga manugbulong kag nag-ubos sang tanan niya nga manggad kag wala gid nag-ayo kundi, sa baylo, naglubha pa gid. 27  Sang nabatian niya ang tuhoy kay Jesus, nagpanagil-ot sia sa kadam-an sa likod kag nagtandog sa iya panapton; 28  kay padayon sia nga nagasiling: “Kon matandog ko lamang ang iya mga panapton magaayo ako.” 29  Kag sa gilayon nag-untat ang pagtagas sang iya dugo, kag nabatyagan niya nga nag-ayo sia sa iya malubha nga balatian. 30  Sa gilayon, nahantop man ni Jesus nga may gahom nga naggua sa iya, kag nagbalikid sia sa kadam-an kag nagsiling: “Sin-o ang nagtandog sa akon mga panapton?” 31  Apang nagsiling ang iya mga disipulo sa iya: “Nakita mo nga ang kadam-an nagadinaguso sa imo, kag nagasiling ka, ‘Sin-o ang nagtandog sa akon?’” 32  Apang, nanghulonghulong sia sa pagpangita sa iya nga naghimo sini. 33  Apang ang babayi, nga nahadlok kag nagakurog kay nakahibalo sang natabo sa iya, nagpalapit kag naghapa sa atubangan niya kag ginsugid sa iya ang bug-os nga kamatuoran. 34  Nagsiling sia sa iya: “Anak, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag magaayo ka na sa imo malubha nga balatian.” 35  Samtang nagahambal pa sia, ang pila ka lalaki gikan sa puluy-an sang nagadumala nga opisyal sang sinagoga nag-abot kag nagsiling: “Ang imo anak nga babayi patay na! Ngaa tublagon mo pa ang manunudlo?” 36  Apang sang mabatian ni Jesus ang ila ginhambal, nagsiling sia sa nagadumala nga opisyal sang sinagoga: “Indi ka magkahadlok, magtuo ka lamang.” 37  Kag wala niya gintugutan nga may magsunod sa iya luwas kay Pedro kag kay Santiago kag kay Juan nga utod ni Santiago. 38  Gani nag-abot sila sa balay sang nagadumala nga opisyal sang sinagoga, kag nakita niya ang mga tawo nga nagakinagula kag nagahinibi kag nagahaya, 39  kag sang makasulod na, nagsiling sia sa ila: “Ngaa nagakinagula kamo kag nagahinibi? Ang dalagita wala mapatay, kundi nagakatulog.” 40  Bangod sini nagkadlaw sila nga nagayaguta sa iya. Apang, sang mapagua na sila tanan, gin-upod niya ang amay kag iloy sang dalagita kag ang mga kaupod niya, kag nagsulod sia sa nahamtangan sang dalagita. 41  Gin-uyatan niya sa kamot ang dalagita kag nagsiling sa iya: “Talitha cumi,” nga kon badbaron nagakahulugan: “Inday, ginasiling ko sa imo, Bangon ka!” 42  Kag sa gilayon ang dalagita, nga napulog-duha ka tuig ang edad, nagbangon kag naglakat. Kag sa gilayon nahayanghag sila kag nagkalipay sing daku. 43  Apang gintugunan gid niya sila nga indi ini pag-isugid kay bisan sin-o, kag nagsiling sia nga hatagan sing makaon ang dalagita.

Footnote

Mar 5:9 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:53.
Mar 5:20 * Ukon, “napulo ka siudad.”