Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Marcos 2:1-28

2  Apang, pagligad sang pila ka adlaw nagkadto sia liwat sa Capernaum kag nabalita nga didto sia sa balay.  Gani madamo ang nagtipon, amo nga wala na sing lugar, bisan sa ganhaan nayon, kag ginsugid niya ang pulong sa ila.  Kag nag-abot ang mga tawo nga nagdala sa iya sang paralitiko nga ginyayungan sang apat ka tawo.  Apang bangod sang kadam-an indi nila sia madala malapit kay Jesus, gani ginhukas nila ang atop sa nahamtangan niya, kag sang naguhaban ini gintunton nila ang teheras nga ginahigdaan sang paralitiko.  Kag sang makita ni Jesus ang ila pagtuo nagsiling sia sa paralitiko: “Anak, ang imo mga sala ginapatawad.”  Karon may pila ka escriba didto, nga nagalingkod kag nagapangatarungan sa ila tagipusuon:  “Ngaa nagahambal ini nga tawo sing subong sini? Nagapasipala sia. Sin-o ang makapatawad sang mga sala luwas lamang sa Dios?”  Apang sang nahantop gilayon ni Jesus sa iya kaugalingon nga nagapangatarungan sila sing subong sini, nagsiling sia sa ila: “Ngaa nagapangatarungan kamo sini nga mga butang sa inyo tagipusuon?  Ano ang mas mahapos, ang magsiling sa paralitiko, ‘Ang imo mga sala ginapatawad,’ ukon ang magsiling, ‘Bangon ka kag hakwata ang imo teheras kag maglakat’? 10  Apang agod mahibaluan ninyo nga ang Anak sang tawo may awtoridad sa duta sa pagpatawad sing mga sala,”—nagsiling sia sa paralitiko: 11  “Nagasiling ako sa imo, Bangon ka, hakwata ang imo teheras, kag magpauli sa imo puluy-an.” 12  Kag nagbangon sia, kag gilayon nga ginhakwat ang iya teheras kag naglakat pagua sa atubangan nila tanan, amo nga natingala gid sila, kag ginhimaya nila ang Dios, nga nagasiling: “Wala pa gid kita makakita sing kaangay sini.” 13  Nagkadto sia liwat sa higad sang dagat; kag ang bug-os nga kadam-an nagkadto sa iya, kag gintudluan niya sila. 14  Apang sang nagalakat sia, nakita niya si Levi nga anak ni Alfeo nga nagalingkod sa talatapan sang buhis, kag nagsiling sia sa iya: “Mangin sumulunod ko.” Kag nagtindog sia kag nagsunod sa iya. 15  Sang ulihi sang nagasaliay si Jesus sa lamesa sa balay ni Levi, madamo nga manugsukot sing buhis kag mga makasasala ang nagsaliay upod sa iya kag sa iya mga disipulo, kag madamo sa ila ang nagsunod sa iya. 16  Apang sang nakita sang mga escriba sang mga Fariseo nga nagakaon sia upod sa mga makasasala kag mga manugsukot sing buhis, nagsiling sila sa iya mga disipulo: “Nagakaon bala sia upod sa mga manugsukot sing buhis kag mga makasasala?” 17  Sang mabatian ini nagsiling si Jesus sa ila: “Ang mga mapagros wala nagakinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga nagamasakit. Nagkari ako sa pagtawag, indi sa matarong nga mga tawo, kundi sa mga makasasala.” 18  Ang mga disipulo ni Juan kag ang mga Fariseo nagapuasa. Gani nagpalapit sila kag nagpamangkot sa iya: “Ngaa nagapuasa ang mga disipulo ni Juan kag ang mga disipulo sang mga Fariseo, apang ang imo mga disipulo wala nagapuasa?” 19  Kag si Jesus nagsiling sa ila: “Samtang kaupod nila ang nobyo, ang mga abyan sang nobyo indi makapuasa, indi bala? Samtang kaupod pa nila ang nobyo indi sila makapuasa. 20  Apang magaabot ang mga adlaw nga ang nobyo kuhaon sa ila, kag nian magapuasa sila sa amo nga adlaw. 21  Wala sing tawo nga nagatukap sang bag-o nga tela sa daan nga panapton; kon himuon niya ini, ang bag-o nga tela magakulo kag ang gisi sa daan nga panapton magadaku pa gid. 22  Subong man, wala sing tawo nga nagasulod sang bag-o nga alak sa daan nga mga suludlan nga panit; kon himuon niya ini, busdikon sang alak ang panit, kag ang alak mauyang kag ang panit maguba. Kundi ang mga tawo nagasulod sang bag-o nga alak sa bag-o nga mga suludlan nga panit.” 23  Sang adlaw nga inugpahuway, nag-agi sia sa tunga sang mga uma sang uyas, kag ang iya mga disipulo nagpangutol sang mga uhay sang uyas. 24  Gani ang mga Fariseo nagsiling sa iya: “Yari karon! Ngaa ginahimo nila ang indi tugot sa kasuguan sa adlaw nga inugpahuway?” 25  Apang nagsiling sia sa ila: “Wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David, sang nagkinahanglan sia kag gingutom, sia kag ang mga lalaki nga kaupod niya? 26  Indi bala nga nagsulod sia sa balay sang Dios, suno sa kasaysayan tuhoy kay Abiatar nga puno nga saserdote, kag nagkaon sang mga tinapay nga dulot sa Dios, nga wala ginatugot sang kasuguan nga kaunon ni bisan sin-o kundi sang mga saserdote lamang, kag ginhatagan man niya sini ang mga lalaki nga kaupod niya?” 27  Gani nagsiling pa sia sa ila: “Ang adlaw nga inugpahuway nagluntad tungod sa tawo, kag indi ang tawo tungod sa adlaw nga inugpahuway; 28  gani ang Anak sang tawo amo ang Ginuo bisan sang adlaw nga inugpahuway.”

Footnote