Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Marcos 16:1-20

16  Gani pagligad sang adlaw nga inugpahuway, nagbakal sang mga pahumot si Maria Magdalena, kag si Maria nga iloy ni Santiago, kag si Salome agod magkadto didto kag haplasan sia.  Kag temprano pa katama sang nahaunang adlaw sang semana nagkadto sila sa lulubngan, sang nagbutlak ang adlaw.  Kag nagsiling sila: “Sin-o ang magapaligid sang bato gikan sa ganhaan sang lulubngan?”  Apang sang gintan-aw nila, nakita nila nga napaligid na ang bato, bisan pa tama ini kadaku.  Sang nagsulod sila sa lulubngan, nakita nila ang isa ka pamatan-on nga lalaki nga nagalingkod sa tuo nayon nga napanaptan sing puti kag malaba nga panapton, kag hinadlukan sila.  Nagsiling sia sa ila: “Indi na kamo magkahadlok. Ginapangita ninyo si Jesus nga Nazaretnon, nga ginlansang sa usok. Ginbanhaw sia, gani wala sia diri. Tan-awa! Yari ang duog diin ginhamyang nila sia.  Apang lakat kamo, sugiri ang iya mga disipulo kag si Pedro, ‘Mauna sia sa inyo sa Galilea; didto makita ninyo sia, subong sang ginsiling niya sa inyo.’”  Gani naggua sila kag nagpalagyo gikan sa lulubngan, kay nagkurog kag hinadlukan sila. Kag wala sila sang ginsugiran sing bisan ano, kay nahadlok sila.* MALIP-OT NGA KONKLUSION Ang pila ka manuskrito kag mga bersion sang ulihi may malip-ot nga konklusion pagkatapos sang Marcos 16:8, subong sang masunod: Apang ang tanan nga butang nga ginsugo ginsugid nila sing malip-ot sa mga kaupod ni Pedro. Kag pagkatapos sini, ginpadala ni Jesus paagi sa ila ang balaan kag dayon nga pagpahayag tuhoy sa wala katapusan nga kaluwasan halin sa sidlangan tubtob sa katundan. MALAWIG NGA KONKLUSION Gindugang sang pila ka dumaan nga manuskrito (Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi, Codex Bezae) kag mga bersion (Latin Vulgate, Curetonian Syriac, Syriac Peshitta) ang masunod nga malawig nga konklusion, apang indi makita sa Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Sinaitic Syriac codex, kag sa Armenian Version:  Sa tapos nga nabanhaw sia, sang aga pa sa nahauna nga adlaw sang semana, nagpakita sia una kay Maria Magdalena, nga gikan sa iya gintabog niya anay ang pito ka demonyo. 10  Naglakat sia kag nagsugid sa mga kaupod anay ni Jesus, samtang nagakalisod sila kag nagahibi. 11  Apang sang nabatian nila nga nabuhi sia kag nakita niya, wala sila magpati. 12  Sa tapos sini nagpakita man sia sa lain nga dagway sa duha sa ila nga nagalakat, samtang nagapakadto sila sa kaumhan; 13  kag nagbalik sila kag nagpanugid sa iban. Wala man sila magpati sa ila. 14  Sang ulihi nagpakita sia sa napulog-isa sang nagasaliay sila sa lamesa, kag ginsabdong niya sila bangod wala sila sing pagtuo kag matig-a ang ila tagipusuon, kay wala sila magpati sa mga nakakita sa iya nga nabanhaw sia. 15  Kag nagsiling sia sa ila: “Lakat kamo sa bug-os nga kalibutan kag ibantala ang maayong balita sa tanan nga tinuga. 16  Sia nga nagapati kag mabawtismuhan maluwas, apang sia nga wala nagapati pakamalauton. 17  Kag ini nga mga tanda makita sa mga nagapati: Paagi sa akon ngalan magatabog sila sang mga demonyo, magahambal sila sang lainlain nga hambal, 18  kag magauyat sila sang mga man-ug, kag kon mag-inom sila sang bisan ano nga makahililo indi gid ini magahalit sa ila. Itungtong nila ang ila mga kamot sa mga masakiton, kag magaayo sila.” 19  Gani, sa tapos nga naghambal si Ginuong Jesus sa ila, gindala sia sa langit kag naglingkod sa tuo sang Dios. 20  Kag naglakat sila kag nagbantala bisan diin, samtang ang Ginuo nagpanghikot kaupod nila kag nagpamatuod sang mensahe paagi sa mga tanda.

Footnote

Mar 16:8 * Ang mga iskolar sang ikap-at nga siglo nga sanday Jerome kag Eusebius nag-ugyon nga ang matuod nga rekord nagahingapos sa sini nga mga pulong, “kay nahadlok sila.” Gindugang sang pila ka manuskrito ang malawig kag malip-ot nga mga konklusion, apang indi pat-od nga bahin ini sang Kasulatan nga ang pagsulat gintuytuyan sang Dios.