Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Marcos 15:1-47

15  Kag gilayon sang kaagahon nagsinapol ang puno nga mga saserdote upod ang mga tigulang nga lalaki kag mga escriba, nga amo ang bug-os nga Sanhedrin,* kag gingapos nila si Jesus kag gindala kag gintugyan kay Pilato.  Gani si Pilato nagpamangkot sa iya: “Ikaw bala ang hari sang mga Judiyo?” Bilang sabat sa iya sia nagsiling: “Ikaw mismo ang nagsiling sini.”  Apang madamo nga butang ang ginsumbong sang puno nga mga saserdote batok sa iya.  Karon ginpamangkot sia liwat ni Pilato, nga nagasiling: “Wala ka bala sing isabat? Tan-awa kon daw ano kadamo ang sumbong nila batok sa imo.”  Apang wala na magsabat si Jesus, amo nga natingala si Pilato.  Bueno, sa tion sini nga kapiestahan kinabatasan na niya nga buy-an ang isa ka bilanggo, nga ila pangayuon.  Sa amo nga tion may tawo nga ginatawag Barabas nga nabilanggo upod sa mga nagribok batok sa panguluhan, nga nakapatay bangod sa ila pagribok.  Gani nagpalapit ang kadam-an kag nagpangayo suno sa kinabatasan niya nga ginahimo para sa ila.  Si Pilato nagsabat sa ila, nga nagasiling: “Luyag bala ninyo nga buy-an ko ang hari sang mga Judiyo?” 10  Kay nahibaluan niya nga gintugyan sia sang puno nga mga saserdote bangod sa kahisa. 11  Apang ginsugyot sang puno nga mga saserdote ang kadam-an agod si Barabas na lang ang buy-an niya. 12  Bilang sabat nagsiling liwat si Pilato sa ila: “Kon amo, ano ang himuon ko sa iya nga ginatawag ninyo nga hari sang mga Judiyo?” 13  Sa liwat nagsinggit sila: “Ilansang sia sa usok!” 14  Apang si Pilato nagsiling pa gid sa ila: “Ngaa, ano nga malain nga butang ang iya nahimo?” Apang nagsinggit pa gid sila: “Ilansang sia sa usok!” 15  Gani tungod luyag ni Pilato nga pahamut-an ang kadam-an, ginbuy-an niya si Barabas, kag ginpalatigo si Jesus kag gintugyan sia agod ilansang sa usok. 16  Gindala sia sang mga soldado sa luwang sa palasyo sang gobernador; kag gintipon nila ang bug-os nga hubon sang mga soldado, 17  kag ginsul-uban nila sia sang purpura kag nagsalapid sila sang purongpurong nga tunukon kag ginbutang ini sa iya. 18  Kag gintamyaw nila sia: “Maayong adlaw, ikaw nga Hari sang mga Judiyo!” 19  Ginhanot man nila sia sang tabun-ak sa ulo kag ginduplaan sia kag nagluhod sila kag nagyaub sa iya. 20  Sang ulihi, sa tapos nila sia mauligyat, gin-uba nila sa iya ang purpura kag ginsul-uban sia sang iya sampaw nga mga panapton. Kag gindala nila sia sa gua agod ilansang sa usok. 21  Ginpilit man nila sa pag-alagad ang isa nga naglabay, si Simon nga taga-Cirene, nga gikan sa kaumhan kag amay ni Alejandro kag ni Rufo, nga pas-anon ang usok sang pag-antos* ni Jesus. 22  Gani gindala nila sia sa duog nga Golgota, nga kon badbaron nagakahulugan, Duog sang Bagol. 23  Diri ginhatagan nila sia sang alak nga ginsimbugan sang droga nga mira, apang wala niya ini gin-inom. 24  Kag ginlansang nila sia sa usok kag ginpartida ang iya sampaw nga mga panapton paagi sa pagabutgabot* agod mahibaluan nila kon ano ang makuha sang kada isa. 25  Ikatlo nga oras* na, kag ginlansang nila sia sa usok. 26  Kag ang sumbong batok sa iya nasulat sa ibabaw, “Ang Hari sang mga Judiyo.” 27  Dugang pa, duha ka kawatan ang ginbutang nila sa mga usok kaupod niya, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala. 28*  —— 29  Kag ang mga nagalabay naglungolungo sang ila ulo kag nagpasipala sa iya kag nagsiling: “Gali ha! Ikaw nga kuno magaguba sang templo kag magapatindog sini sa tatlo ka adlaw, 30  luwasa ang imo kaugalingon paagi sa pagpanaug sa usok sang pag-antos.” 31  Sa amo man nga paagi ang puno nga mga saserdote upod sa mga escriba nag-uligyat sa iya kag nagsiling: “Ginluwas niya ang iban; apang indi niya maluwas ang iya kaugalingon! 32  Magpanaug karon sa usok sang pag-antos ang Cristo nga Hari sang Israel, agod aton makita kag mapati kita.” Bisan ang mga ginbutang sa mga usok kaupod niya nag-uligyat sa iya. 33  Sang ikan-om nga oras* ang kadulom naglikop sa bug-os nga duta tubtob sa ikasiam nga oras.* 34  Kag sa ikasiam nga oras si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog: “Eli, Eli, lama sabachthani?” nga kon badbaron nagakahulugan: “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?” 35  Kag sang mabatian ini, ang pila sa mga nagatindog sa malapit nagsiling: “Tan-awa! Ginatawag niya si Elias.” 36  Apang ang isa nagdalagan kag gintusmog sa maaslom nga alak ang espongha, ginbutang niya ini sa tabun-ak, kag ginpainom sia nga nagasiling: “Pabay-i ninyo sia! Tan-awon naton kon magakari si Elias agod magpapanaug sa iya.” 37  Apang si Jesus nagsinggit sing mabaskog kag nabugtuan sang ginhawa. 38  Kag ang kurtina sang santuaryo napihak halin sa ibabaw paidalom. 39  Kag sang nakita sang opisyal sang hangaway nga nagatindog kag nagatan-aw sa iya ang natabo sang nabugtuan sia sang ginhawa, nagsiling sia: “Pat-od gid nga ini nga tawo Anak sang Dios.” 40  May mga babayi man nga nagalantaw gikan sa malayo, lakip sa ila amo si Maria Magdalena subong man si Maria nga iloy ni Santiago nga Kubos kag ni Joses, kag si Salome, 41  nga nag-upod sa iya kag nag-alagad sa iya sang didto pa sia sa Galilea, kag madamo nga iban pa nga babayi nga nagtaklad kaupod niya sa Jerusalem. 42  Sang kahapunanon na, kag bangod Adlaw sang Paghanda* sadto, nga amo ang bisperas sang adlaw nga inugpahuway, 43  nag-abot si Jose nga taga-Arimatea, isa ka talahuron nga katapo sang Konseho,* nga nagahulat man sang ginharian sang Dios. Nangisog sia sa pag-atubang kay Pilato kag ginpangayo ang bangkay ni Jesus. 44  Apang luyag mahibaluan ni Pilato kon bala patay na sia, amo nga ginpatawag niya kag ginpamangkot ang opisyal sang hangaway kon bala patay na sia. 45  Gani sang mapat-od niya sa opisyal sang hangaway, ginhatag niya ang bangkay kay Jose. 46  Busa nagbakal si Jose sang pino nga lino kag ginkuha niya sia, ginsamburan sia sing pino nga lino kag ginhamyang sia sa lulubngan nga ginguhab sa igang; kag ginpaligid niya ang bato sa ganhaan sang lulubngan. 47  Apang si Maria Magdalena kag si Maria nga iloy ni Joses nagpadayon sa paglantaw sa ginhamyangan sa iya.

Footnote

Mar 15:1 * Tan-awa ang nota sa Mat 26:59.
Mar 15:21 * Tan-awa ang Apendise 6.
Mar 15:24 * Tan-awa ang nota sa Mat 27:35.
Mar 15:25 * Mga alas 9 sa aga, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Mar 15:28 * Indi makita sa mas nauna kag mas masaligan nga mga manuskrito ini nga bersikulo. Apang, ginlakip sang pila ka manuskrito ini nga bersikulo nga mabasa, “Kag natuman ang kasulatan nga nagasiling, ‘Kag ginkabig sia nga isa sa mga malinapason.’”
Mar 15:33 * Mga alas 12 sa udto, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Mar 15:33 * Mga alas 3 sa hapon.
Mar 15:42 * Tan-awa ang nota sa Mat 27:62.
Mar 15:43 * Ukon, ang Sanhedrin.