Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Lucas 4:1-44

4  Si Jesus, nga puno sang balaan nga espiritu, nagbalik gikan sa Jordan, kag gintuytuyan sia sang espiritu sa kahanayakan  sa sulod sang kap-atan ka adlaw, samtang ginasulay sang Yawa. Kag wala sia magkaon sang bisan ano sa amo nga mga adlaw, amo nga pagkatapos sini, gingutom sia.  Gani ang Yawa nagsiling sa iya: “Kon ikaw anak sang Dios, sugua ining bato nga mangin tinapay.”  Apang si Jesus nagsabat sa iya: “Nasulat na, ‘Ang tawo indi mabuhi sa tinapay lamang.’”  Gani gindala niya sia sa mataas nga duog kag ginpakita sa iya sing makadali ang tanan nga ginharian sang napuy-an nga duta;  kag ang Yawa nagsiling sa iya: “Ihatag ko sa imo ini tanan nga awtoridad kag ang ila himaya, bangod natugyan ini sa akon, kag ihatag ko ini bisan kay sin-o nga luyag ko.  Busa, kon maghimo ka sang isa ka buhat sang pagsimba sa akon, mangin imo ini tanan.”  Bilang sabat nagsiling si Jesus sa iya: “Nasulat na, ‘Si Jehova nga imo Dios ang dapat mo simbahon, kag sa iya ka lamang dapat maghimo sang sagrado nga pag-alagad.’”  Kag gindala niya sia sa Jerusalem kag ginpahamtang sia sa ibabaw sang pamakod sang templo kag nagsiling sa iya: “Kon ikaw anak sang Dios, maglukso ka halin diri; 10  kay nasulat na, ‘Magasugo sia sang iya mga anghel may kaangtanan sa imo, sa pag-amlig sa imo,’ 11  kag, ‘Sal-on ka nila sa ila mga kamot, agod indi gid masumpo ang imo tiil sa bato.’” 12  Bilang sabat nagsiling si Jesus sa iya: “Nasiling na, ‘Indi mo pag-ibutang sa pagtilaw si Jehova nga imo Dios.’” 13  Kag sang natapos sang Yawa ang tanan nga pagsulay, ginbiyaan niya sia tubtob nga may kahigayunan sia liwat. 14  Kag si Jesus nagbalik sa Galilea nga may gahom sang espiritu. Kag ang maayo nga mga butang nga ginsiling nahanungod sa iya naglapnag sa tanan nga duog sa palibot. 15  Nagpanudlo man sia sa ila mga sinagoga,* kag ginpadunggan sia sang tanan. 16  Kag nag-abot sia sa Nazaret, diin nagdaku sia; kag nagsulod sia sa sinagoga suno sa iya kinabatasan sa adlaw nga inugpahuway, kag nagtindog sia sa pagbasa. 17  Gani gindaho sa iya ang linukot nga sinulatan ni manalagna Isaias, kag ginbukad niya ang linukot kag nakita ang bahin diin nasulat: 18  “Ang espiritu ni Jehova yari sa akon, bangod ginhaplas niya ako sa pagpahayag sing maayong balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbantala sing kahilwayan sa mga bihag kag pagpasag-uli sing panan-aw sa mga bulag, sa paghilway sa mga ginapigos, 19  sa pagbantala sing tuig nga nahamut-an ni Jehova.” 20  Pagkatapos sini, ginlukot niya ang tulun-an, gin-uli ini sa alagad kag naglingkod; kag ang mga mata sang tanan sa sinagoga nagtulok gid sa iya. 21  Nian nagsiling sia sa ila: “Karon ining kasulatan nga bag-o lang ninyo nabatian natuman.” 22  Kag sila tanan naghatag sang dalayawon nga panaksi tuhoy sa iya kag natingala sa maayo nga mga pulong nga naggua sa iya baba, kag nagsiling sila: “Ini ang anak ni Jose, indi bala?” 23  Gani nagsabat sia sa ila: “Wala sing duhaduha nga ipatuhoy ninyo sa akon ini nga pinamulong, ‘Manugbulong, ayuha ang imo kaugalingon; ang amon nabatian nga natabo sa Capernaum himua man diri sa imo kaugalingon nga lugar.’” 24  Apang nagsiling sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga wala sing manalagna nga ginabaton sa iya kaugalingon nga lugar. 25  Halimbawa, matuod nagasiling ako sa inyo, May madamo nga balo nga babayi sa Israel sang mga adlaw ni Elias, sang gintakpan ang langit sa tatlo ka tuig kag anom ka bulan, gani nag-abot ang daku nga tiggulutom sa bug-os nga duog, 26  apang si Elias wala ginpadala sa bisan sin-o sini nga mga babayi, kundi sa isa lamang ka balo nga babayi sa Sarepta sa duta sang Sidon. 27  Kag may madamo nga aruon sa Israel sang panahon ni Eliseo nga manalagna, apang wala gid sing gin-ayo sa ila, kundi si Naaman nga Sirianhon.” 28  Naakig ang tanan nga yara sa sinagoga nga nagapamati sa sini nga mga butang; 29  kag nagtindog sila kag ginpagua sia sa siudad, kag gindala nila sia sa bibi sang bukid diin natukod ang ila siudad, agod ihulog sia. 30  Apang nag-agi sia sa tunga nila kag nagpadayon sa paglakat. 31  Kag nagkadto sia sa Capernaum, nga siudad sang Galilea. Kag nagpanudlo sia sa ila sa adlaw nga inugpahuway; 32  kag nahayanghag sila sa iya paagi sang pagpanudlo, bangod nagahambal sia nga may awtoridad. 33  Kag sa sinagoga may isa ka tawo nga may di-matinlo nga espiritu, nga isa ka demonyo, kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog: 34  “Ah! Ano ang labot namon sa imo, Jesus nga Nazaretnon? Nagkari ka bala agod laglagon kami? Nakahibalo gid ako kon sin-o ka, ang Isa nga Balaan sang Dios.” 35  Apang ginsaway ini ni Jesus, nga nagasiling: “Maghipos ka, kag maggua sa iya!” Kag sang gintumba sang demonyo ang tawo sa ila atubangan, naggua ini sa iya nga wala sia mahalitan. 36  Bangod sini, ang tanan nga tawo nahalawhaw gid, kag naghambalanay sila, nga nagasiling: “Ano ini nga sahi sang panghambal, bangod may awtoridad kag gahom nga ginamanduan niya ang di-matinlo nga mga espiritu, kag nagagua sila?” 37  Gani ang balita tuhoy sa iya padayon nga naglapnag bisan diin sa bug-os nga palibot. 38  Sang naggua sia sa sinagoga, nagsulod sia sa balay ni Simon. Karon ang ugangan nga babayi ni Simon may mataas nga hilanat, kag ginpangabay nila sia tungod sa iya. 39  Gani nagtindog sia sa iya tupad kag ginpatahaw niya ang hilanat, kag nadula ini. Nagbangon sia gilayon kag nag-alagad sa ila. 40  Apang sang nagatunod ang adlaw, ang mga nagamasakit sang nagkalainlain nga balatian gindala nila sa iya. Gin-ayo niya sila paagi sa pagtungtong sang iya mga kamot sa tagsa sa ila. 41  Naggua man ang mga demonyo gikan sa madamo nga tawo, nga nagasinggit kag nagasiling: “Ikaw ang Anak sang Dios.” Apang ginsaway niya sila, kag wala niya sila gintugutan nga maghambal, bangod nakahibalo sila nga sia amo ang Cristo. 42  Sang adlaw na, naggua sia kag nagkadto sa baw-ing nga duog. Apang ang kadam-an nagpangita sa iya kag nakaabot sa nahamtangan niya, kag gintinguhaan nila nga hawiran sia nga indi sia magbiya sa ila. 43  Apang nagsiling sia sa ila: “Sa iban man nga mga siudad dapat ko ibantala ang maayong balita sang ginharian sang Dios, kay tungod sini ginpadala ako.” 44  Gani nagbantala sia sa mga sinagoga sa Judea.

Footnote

Lu 4:15 * Tan-awa ang nota sa Mat 4:23.