Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Lucas 21:1-38

21  Sang nagtan-aw sia nakita niya ang mga manggaranon nga nagahulog sang ila mga dulot sa mga bahandian.  Nian nakita niya ang isa ka imol nga balo nga babayi nga naghulog didto sang duha ka gamay nga sensilyo nga may tuman ka diutay nga balor,  kag nagsiling sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ini nga balo nga babayi, bisan pa imol, naghulog sing kapin pa sa ila tanan.  Kay sila tanan naghulog sang mga dulot gikan sa ila mga sobra, apang ini nga babayi gikan sa iya kinawad-on naghulog sang iya bug-os nga palangabuhian.”  Sang ulihi, sang nagahambal ang pila tuhoy sa templo, kon paano ini napunihan sing matahom nga mga bato kag mga butang nga gindulot sa Dios,  nagsiling sia: “Tuhoy sa sining mga butang nga inyo nakita, magaabot ang mga adlaw nga wala sing isa ka bato sa ibabaw sang isa ka bato nga mabilin diri nga indi marumpag.”  Nian nagpamangkot sila sa iya, nga nagasiling: “Manunudlo, san-o gid mahanabo ining mga butang, kag ano ang mangin tanda kon ining mga butang malapit na mahanabo?”  Nagsiling sia: “Mag-andam kamo nga indi kamo mapatalang; kay madamo ang magakari sa akon ngalan, nga nagasiling, ‘Ako amo sia,’ kag, ‘Ang gintalana nga tion malapit na.’ Indi kamo magsunod sa ila.  Dugang pa, kon makabati kamo sang mga inaway kag kinagamo, indi kamo magkahadlok. Kay ining mga butang dapat anay matabo, apang indi pa mag-abot gilayon ang katapusan.” 10  Nian nagsiling pa sia sa ila: “Ang pungsod magatindog batok sa pungsod, kag ang ginharian batok sa ginharian; 11  kag may mabaskog nga mga linog, kag sa nagkalainlain nga duog may mga peste kag kakulang sa kalan-on; kag may makahaladlok nga mga talan-awon kag may dalagku nga mga tanda gikan sa langit. 12  “Apang antes sini tanan nga butang dakpon kamo sang mga tawo kag hingabuton kamo, kag itugyan kamo sa mga sinagoga kag mga bilangguan, kag dalhon kamo sa atubangan sang mga hari kag mga gobernador tungod sa akon ngalan. 13  Magaresulta ini sa inyo pagpanaksi. 14  Gani indi ninyo anay paghunahunaa kon paano kamo magpangapin, 15  kay ibutang ko sa inyo baba ang kaalam nga indi mapamatukan ukon masuay sang tanan nga nagapamatok sa inyo. 16  Dugang pa, itugyan kamo bisan sang mga ginikanan kag mga utod kag mga paryente kag mga abyan, kag mangin kabangdanan sila sang kamatayon sang iban sa inyo; 17  kag dumtan kamo sang tanan nga tawo tungod sa akon ngalan. 18  Apang wala sing isa ka buhok sa inyo ulo ang madula. 19  Paagi sa inyo pagbatas matigayon ninyo ang inyo kalag. 20  “Dugang pa, kon makita ninyo nga ginalibutan ang Jerusalem sang nagakampo nga kasuldadusan, nian hibalua ninyo nga ang paghapay sa iya malapit na. 21  Nian ang mga yara sa Judea magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga yara sa sulod niya maggua, kag ang mga yara sa kaumhan indi na magsulod sa iya; 22  bangod amo ini ang mga adlaw sa pagpadapat sing katarungan, agod matuman ang tanan nga nasulat. 23  Kailo ang nagabusong nga mga babayi kag ang mga nagapasuso sang lapsag sa amo nga mga adlaw! Kay may daku nga kasisit-an sa duta kag kasingkal sa sini nga katawhan; 24  kag magakapukan sila paagi sa sulab sang espada kag dalhon nga bihag sa tanan nga pungsod; kag ang Jerusalem tasakon sang mga pungsod, tubtob matuman ang gintalana nga mga tion sang mga pungsod. 25  “Subong man, may mga tanda sa adlaw kag sa bulan kag sa mga bituon, kag sa duta may kalisang sang mga pungsod, nga indi mahibaluan ang himuon bangod sang pagdinaguhob sang dagat kag pag-alimbukad sini, 26  samtang ang mga tawo nagakapunaw bangod sa kahadlok kag sa pagpaabot sa mga butang nga mahanabo sa napuy-an nga duta; kay ang gamhanan nga mga butang sa langit uyugon. 27  Kag nian makita nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa panganod nga may gahom kag daku nga himaya. 28  Apang kon magsugod nga mahanabo ini nga mga butang, magtindog kamo kag ihangad ang inyo ulo, bangod ang pagtubos sa inyo malapit na.” 29  Nian nagsugid sia sang isa ka ilustrasyon sa ila: “Talupangda ninyo ang higuera kag ang tanan nga iban pa nga mga kahoy: 30  Kon makita ninyo nga nagapanalingsing na ini, mahibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw. 31  Subong man, kon makita ninyo nga nagakahanabo ini nga mga butang, mahibaluan ninyo nga ang ginharian sang Dios malapit na. 32  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ini nga kaliwatan indi gid magtaliwan tubtob mahanabo ang tanan nga butang. 33  Ang langit kag duta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. 34  “Apang mag-andam kamo nga ang inyo tagipusuon indi gid mabug-atan sang sobra nga pagkaon kag sobra nga pag-inom kag mga kabalaka sa kabuhi, kag ina nga adlaw magaabot sa inyo sing hinali 35  subong sang siod. Kay magaabot ini sa tanan nga nagapuyo sa ibabaw sang bug-os nga duta. 36  Gani, magpadayon kamo nga nagamata nga nagaampo sa tanan nga tion agod magmadinalag-on kamo sa pagpalagyo sa sini tanan nga butang nga gintalana nga mahanabo, kag sa pagtindog sa atubangan sang Anak sang tawo.” 37  Gani sa adlaw nagapanudlo sia sa templo, apang sa gab-i nagagua sia kag nagatener sa bukid nga ginatawag Bukid sang mga Olibo. 38  Kag ang tanan nga tawo aga pa nagakadto sa templo sa pagpamati sa iya.

Footnote