Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Juan 5:1-47

5  Pagkatapos sini may kapiestahan sang mga Judiyo, kag si Jesus nagtaklad sa Jerusalem.  Karon sa Jerusalem, sa gawang sang mga karnero may isa ka punong nga ginatawag sa Hebreo nga Betzata, nga may lima ka portiko.  Nagahiligda sa sini ang madamo nga masakiton, mga bulag, mga piang kag mga may naitus nga kamot ukon tiil. 4*  ——  May isa ka tawo didto nga nagamasakit sa sulod sang katluan kag walo ka tuig.  Sang makita ini nga tawo nga nagahigda, kag bangod nahibaluan niya nga nagamasakit sia sa sulod na sang malawig nga tion, nagsiling si Jesus sa iya: “Luyag mo bala mag-ayo?”  Ang masakiton nga tawo nagsabat sa iya: “Ginuo, wala ako sing tawo nga magabutang sa akon sa punong kon matublag ang tubig; apang samtang nagapakadto ako may nagalusong na nga nauna sa akon.”  Nagsiling si Jesus sa iya: “Tindog ka, hakwata ang imo teheras kag maglakat.”  Gani ang tawo gilayon nga nag-ayo, kag ginhakwat niya ang iya teheras kag naglakat. Adlaw nga inugpahuway sadto. 10  Gani ang mga Judiyo nagsiling sa gin-ayo nga tawo: “Adlaw nga Inugpahuway karon, kag indi tugot sa kasuguan nga maghakwat ka sang teheras.” 11  Apang nagsabat sia sa ila: “Ang isa mismo nga nag-ayo sa akon nagsiling sa akon, ‘Hakwata ang imo teheras kag maglakat.’” 12  Nagpamangkot sila sa iya: “Sin-o ang nagsiling sa imo nga, ‘Hakwata ini kag maglakat’?” 13  Apang ang gin-ayo nga tawo wala makakilala kon sin-o sia, kay naghalin na si Jesus, bangod sang kadam-an sa amo nga duog. 14  Pagkatapos sini nakita sia ni Jesus sa templo kag nagsiling sa iya: “Tan-awa, nag-ayo ka na. Indi ka na magpakasala, agod wala sing mas malain nga mahanabo sa imo.” 15  Naglakat ang tawo kag nagsugid sa mga Judiyo nga si Jesus amo ang nag-ayo sa iya. 16  Gani bangod sini ginhingabot sang mga Judiyo si Jesus, kay ginhimo niya ini nga mga butang sa Adlaw nga Inugpahuway. 17  Apang nagsiling sia sa ila: “Ang akon Amay padayon nga nagapangabudlay tubtob karon, kag padayon ako nga nagapangabudlay.” 18  Sa pagkamatuod, bangod sini labi pa gid nga nagtinguha ang mga Judiyo sa pagpatay sa iya, kay para sa ila wala lamang niya ginlapas ang Adlaw nga Inugpahuway kundi gintawag man niya ang Dios nga iya Amay, nga ginahimo ang iya kaugalingon nga tupong sa Dios. 19  Gani, bilang sabat, si Jesus nagsiling pa sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang Anak indi makahimo sang bisan ano sa iya lamang kaugalingon, kundi ang makita niya lamang nga ginahimo sang Amay. Kay ang bisan ano nga ginahimo sinang Isa, ginahimo man ini sang Anak sa amo man nga paagi. 20  Kay ginapalangga sang Amay ang Anak kag ginapakita sa iya ang tanan nga butang nga iya ginahimo, kag ipakita niya sa iya ang mga buhat nga daku pa sa sini, agod matingala kamo. 21  Kay subong nga ginabanhaw sang Amay ang mga patay kag ginabuhi sila, ginabuhi man sang Anak ang mga luyag niya. 22  Kay ang Amay wala gid sing ginahukman, kundi gintugyan niya sa Anak ang tanan nga paghukom, 23  agod mapadunggan sang tanan ang Anak subong sang pagpadungog nila sa Amay. Sia nga wala nagapadungog sa Anak wala nagapadungog sa Amay nga nagpadala sa iya. 24  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sia nga nagapamati sa akon pulong kag nagapati sa iya nga nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan, kag indi sia paghukman kundi nagliton halin sa kamatayon pakadto sa kabuhi. 25  “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Magaabot ang tion, kag karon amo na, nga ang mga patay makabati sang tingog sang Anak sang Dios kag ang mga nagapamati magakabuhi. 26  Kay subong nga ang Amay may kabuhi sa iya kaugalingon, gani ginhatagan man niya ang Anak sing kabuhi sa iya kaugalingon. 27  Kag ginhatagan niya sia sing awtoridad sa paghukom, bangod sia ang Anak sang tawo. 28  Indi kamo matingala sa sini, bangod magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya tingog 29  kag magagua, ang mga nakahimo sang maayo nga mga butang sa pagkabanhaw para sa kabuhi, ang mga nakahimo sang malaut nga mga butang sa pagkabanhaw para sa paghukom. 30  Indi ako makahimo sang bisan ano sa akon lamang kaugalingon; nagahukom ako suno sa akon nabatian; kag ang akon paghukom matarong, bangod ginatinguhaan ko nga himuon, indi ang akon kabubut-on, kundi ang kabubut-on niya nga nagpadala sa akon. 31  “Kon ako lamang ang nagapanaksi tuhoy sa akon kaugalingon, ang akon panaksi indi matuod. 32  May isa pa nga nagapanaksi tuhoy sa akon, kag nahibaluan ko nga ang panaksi niya tuhoy sa akon matuod. 33  Nagpadala kamo sang mga tawo kay Juan, kag nagpanaksi sia sa kamatuoran. 34  Apang, wala ko ginabaton ang panaksi sang tawo, apang ginasiling ko ini nga mga butang agod maluwas kamo. 35  Ina nga tawo amo ang suga nga nagasiga kag nagasanag, kag sa malip-ot nga tion handa kamo sa pagkasadya sing daku sa iya kapawa. 36  Apang may panaksi ako nga daku pa sa iya ni Juan, kay ang mga hilikuton mismo nga ginapahimo sa akon sang akon Amay, ang mga hilikuton mismo nga akon ginahimo, nagapanaksi tuhoy sa akon nga ginpadala ako sang Amay. 37  Kag ang Amay nga nagpadala sa akon nagpanaksi tuhoy sa akon. Wala kamo makabati sang iya tingog sa bisan ano nga tion ukon makakita sang iya dagway; 38  kag wala nagapabilin sa inyo ang iya pulong, bangod wala kamo magpati sa isa nga iya ginpadala. 39  “Ginausisa ninyo ang Kasulatan, bangod nagahunahuna kamo nga paagi sa sini makatigayon kamo sang kabuhi nga walay katapusan; kag ini mismo ang nagapanaksi tuhoy sa akon. 40  Apang indi ninyo luyag magkari sa akon agod makatigayon kamo sang kabuhi. 41  Wala ko ginabaton ang himaya gikan sa mga tawo, 42  apang nahibaluan ko gid nga wala kamo sing gugma sa Dios. 43  Nagkari ako sa ngalan sang akon Amay, apang wala kamo magbaton sa akon; kon may iban nga magkari sa iya kaugalingon nga ngalan, batunon ninyo sia. 44  Paano kamo magpati, kon nagabaton kamo sang himaya gikan sa isa kag isa kag wala ninyo ginatinguhaan ang himaya gikan sa isa lamang ka Dios? 45  Indi kamo maghunahuna nga isumbong ko kamo sa Amay; may isa nga nagasumbong sa inyo, si Moises nga inyo ginalauman. 46  Sa pagkamatuod, kon nagapati kamo kay Moises magapati kamo sa akon, kay nagsulat sia tuhoy sa akon. 47  Apang kon wala kamo nagapati sa iya sinulatan, paano kamo magapati sa akon mga pinamulong?”

Footnote

Ju 5:4 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.