Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Juan 3:1-36

3  Karon may isa ka Fariseo nga si Nicodemo, nga isa ka manugdumala sang mga Judiyo.  Nagkadto sia kay Jesus sa gab-i kag nagsiling sa iya: “Rabbi, nahibaluan namon nga ikaw isa ka manunudlo gikan sa Dios; kay wala sing makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kon indi niya kaupod ang Dios.”  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Kon ang isa indi mabun-ag liwat, indi niya makita ang ginharian sang Dios.”  Si Nicodemo nagsiling sa iya: “Paano mabun-ag ang isa ka tawo kon tigulang na sia? Indi sia makasulod sa taguangkan sang iya iloy sa ikaduha nga higayon kag mabun-ag, indi bala?”  Si Jesus nagsabat: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Kon ang isa indi mabun-ag paagi sa tubig kag espiritu, indi sia makasulod sa ginharian sang Dios.  Ang nabun-ag paagi sa unod, unod, kag ang nabun-ag paagi sa espiritu, espiritu.  Indi magkatingala bangod nagasiling ako sa imo, Dapat kamo mabun-ag liwat.  Ang hangin nagahuyop kon diin sini luyag, kag mabatian mo ang tunog sini, apang wala mo mahibaluan kon diin ini nagahalin kag kon diin ini nagapadulong. Amo man ang tagsatagsa nga nabun-ag paagi sa espiritu.”  Bilang sabat si Nicodemo nagsiling sa iya: “Paano matabo ini nga mga butang?” 10  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Ikaw isa ka manunudlo sang Israel apang wala ka makahibalo sini nga mga butang? 11  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Nagahambal kami sang amon nahibaluan kag nagapanaksi kami sang amon nakita, apang wala ninyo ginabaton ang amon panaksi. 12  Kon wala kamo magpati sang ginsugiran ko kamo sang dutan-on nga mga butang, paano kamo makapati kon sugiran ko kamo sang langitnon nga mga butang? 13  Dugang pa, wala sing tawo nga nakakayab sa langit kundi sia nga nagpanaug gikan sa langit, ang Anak sang tawo. 14  Kag subong nga ginbayaw ni Moises ang man-ug sa kahanayakan, dapat man bayawon ang Anak sang tawo, 15  agod ang tagsatagsa nga nagapati sa iya makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan. 16  “Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan. 17  Kay ginpadala sang Dios ang iya Anak sa kalibutan, indi agod hukman niya ang kalibutan, kundi agod ang kalibutan maluwas paagi sa iya. 18  Sia nga nagatuo sa iya indi paghukman. Sia nga wala nagatuo nahukman na, bangod wala sia magtuo sa ngalan sang bugtong nga Anak sang Dios. 19  Karon amo ini ang basihan sang paghukom, nga ang kapawa nagkari sa kalibutan apang ginhigugma sang mga tawo ang kadudulman sa baylo sang kapawa, kay ang ila mga buhat malaut. 20  Kay sia nga nagabuhat sang malaut nga mga butang nagadumot sa kapawa kag wala nagapalapit sa kapawa, agod indi masaway ang iya mga buhat. 21  Apang sia nga nagabuhat sang matarong nagapalapit sa kapawa, agod mapadayag ang iya mga buhat nga ginhimo suno sa kabubut-on sang Dios.” 22  Pagkatapos sini si Jesus kag ang iya mga disipulo nagkadto sa duta sang Judea, kag didto naghinguyang sia sing pila ka tion upod sa ila kag nagpangbawtismo. 23  Apang si Juan nagpangbawtismo man sa Enon malapit sa Salim, bangod madamo sing tubig didto, kag ang mga tawo padayon nga nagakadto kag ginbawtismuhan; 24  kay si Juan wala pa sadto mabilanggo. 25  Nian ginbais sang mga disipulo ni Juan ang isa ka Judiyo tuhoy sa pagpaninlo. 26  Gani nagkadto sila kay Juan kag nagsiling sa iya: “Rabbi, ang lalaki nga kaupod mo sa tabok sang Jordan, nga nahanungod sa iya ikaw nagpanaksi, tan-awa, nagapangbawtismo sia kag ang tanan nagakadto sa iya.” 27  Bilang sabat si Juan nagsiling: “Ang isa ka tawo indi makabaton sang bisan isa ka butang kon indi ini pag-ihatag sa iya gikan sa langit. 28  Kamo mismo nagapamatuod nga ako nagsiling, Indi ako ang Cristo, kundi, Ginpadala ako sing una sa iya. 29  Sia nga may nobya amo ang nobyo. Apang, kon magtindog ang abyan sang nobyo kag makabati sa iya, may daku sia nga kalipay tungod sa tingog sang nobyo. Gani nangin bug-os ang akon kalipay. 30  Sia dapat padayon nga magdugang, apang ako padayon nga magbuhin.” 31  Sia nga naggikan sa ibabaw labaw sa tanan. Sia nga gikan sa duta gikan sa duta kag nagahambal tuhoy sa mga butang sa duta. Sia nga naggikan sa langit labaw sa tanan. 32  Nagapanaksi sia tuhoy sa iya nakita kag nabatian, apang wala sing tawo nga nagabaton sang iya panaksi. 33  Sia nga nagabaton sang iya panaksi nagabutang sang iya pat-in sa sini nga ang Dios maminatud-on. 34  Kay ang isa nga ginpadala sang Dios nagahambal sang mga pinamulong sang Dios, kay indi sia hawothawot sa paghatag sang iya espiritu. 35  Ginahigugma sang Amay ang Anak kag gintugyan ang tanan nga butang sa iya kamot. 36  Sia nga nagatuo sa Anak makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan; sia nga wala nagatuman sa Anak indi makatigayon sang kabuhi, kundi ang kasingkal sang Dios magapabilin sa iya.

Footnote