Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Juan 17:1-26

17  Ginhambal ni Jesus ini nga mga butang, kag nagtangla sia sa langit kag nagsiling: “Amay, nag-abot na ang tion; himayaa ang imo anak, agod ang imo anak magahimaya sa imo,  kay ginhatagan mo sia sing awtoridad sa tanan nga unod, agod ang tanan nga ginhatag mo sa iya hatagan niya sing kabuhi nga walay katapusan.  Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha* nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.  Ginhimaya ko ikaw sa duta, kay natapos ko ang buluhaton nga ginhatag mo sa akon nga himuon.  Gani karon, Amay, himayaa ako upod sa imo sang himaya nga yara sa akon sadto upod sa imo sang wala pa ang kalibutan.  “Ginpakilala ko ang imo ngalan sa mga tawo nga ginhatag mo sa akon gikan sa kalibutan. Imo sila, kag ginhatag mo sila sa akon, kag gintuman nila ang imo pulong.  Karon nahibaluan na nila nga ang tanan nga butang nga ginhatag mo sa akon gikan sa imo;  bangod ang pinamulong nga ginhatag mo sa akon ginhatag ko sa ila, kag ginbaton nila ini kag nahibaluan gid nila nga naggikan ako sa imo subong tiglawas, kag nagpati sila nga ginpadala mo ako.  Nagapangabay ako tungod sa ila; nagapangabay ako, indi tungod sa kalibutan, kundi tungod sa mga ginhatag mo sa akon; bangod imo sila, 10  kag ang tanan nga akon imo kag ang imo akon, kag nahimaya ako sa ila. 11  “Subong man, wala na ako sa kalibutan, apang sila yara sa kalibutan kag magakadto ako sa imo. Balaan nga Amay, bantayi sila tungod sa imo ngalan nga ginhatag mo sa akon, agod mangin isa sila subong nga kita isa. 12  Sang ako kaupod nila ginbantayan ko sila tungod sa imo ngalan nga ginhatag mo sa akon; kag gin-amligan ko sila, kag wala sing isa sa ila ang nalaglag luwas sa anak sang kalaglagan, agod matuman ang kasulatan. 13  Apang karon magakadto ako sa imo, kag ginahambal ko ini nga mga butang sa kalibutan agod matigayon nila sing bug-os ang akon kalipay. 14  Ginhatag ko ang imo pulong sa ila, apang ang kalibutan nagdumot sa ila, bangod indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan. 15  “Nagapangabay ako sa imo nga indi mo sila pagkuhaon gikan sa kalibutan, kundi bantayan mo sila bangod sa isa nga malauton. 16  Indi sila bahin sang kalibutan, subong nga ako indi bahin sang kalibutan. 17  Pakabalaana sila paagi sa kamatuoran; ang imo pulong kamatuoran. 18  Subong nga ginpadala mo ako sa kalibutan, ginpadala ko man sila sa kalibutan. 19  Kag ginapakabalaan ko ang akon kaugalingon para sa ila, agod pakabalaanon man sila paagi sa kamatuoran. 20  “Nagapangabay ako, indi lamang tungod sa ila, kundi tungod man sa mga nagatuo sa akon paagi sa ila pulong; 21  agod sila tanan mangin isa, subong nga ikaw, Amay, nahiusa sa akon kag ako nahiusa sa imo, agod mahiusa man sila sa aton, agod magpati ang kalibutan nga ginpadala mo ako. 22  Subong man, ginhatagan ko sila sing himaya nga ginhatag mo sa akon, agod mangin isa sila subong nga kita isa. 23  Ako nahiusa sa ila kag ikaw nahiusa sa akon, agod mahiusa sila sing himpit, agod mahibaluan sang kalibutan nga ginpadala mo ako kag ginhigugma mo sila subong nga ginhigugma mo ako. 24  Amay, tuhoy sa ila nga ginhatag mo sa akon, luyag ko nga kon diin ako, didto man sila kaupod ko, agod makita nila ang akon himaya nga ginhatag mo sa akon, bangod ginhigugma mo ako sa wala pa matukod ang kalibutan. 25  Matarong nga Amay, ang kalibutan wala gid makakilala sa imo; apang ako nakakilala sa imo, kag sila nakahibalo nga ginpadala mo ako. 26  Kag ginpakilala ko ang imo ngalan sa ila kag ipakilala ko ini, agod ang gugma nga imo ginhigugma sa akon mangin yara sa ila kag ako mahiusa sa ila.”

Footnote

Ju 17:3 * Ginapahangop sang Griego nga tinaga ang nagapadayon nga buhat.