Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Juan 15:1-27

15  “Ako ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon Amay amo ang mangunguma.  Ang tagsa ka sanga nga yara sa akon nga wala nagapamunga ginautod niya, kag ang tagsa ka sanga nga nagapamunga ginatinluan niya, agod magpamunga ini sing madamo pa.  Matinlo na kamo bangod sang pulong nga akon nahambal sa inyo.  Magpabilin kamo nga nahiusa sa akon, kag ako nahiusa sa inyo. Subong nga ang sanga indi makapamunga sa iya kaugalingon kon wala nagaangot sa puno sang ubas, indi man kamo makapamunga, kon indi kamo magpabilin nga nahiusa sa akon.  Ako ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Sia nga nagapabilin nga nahiusa sa akon, kag ako nahiusa sa iya, sia amo ang nagapamunga sing madamo, kay kon nahamulag kamo sa akon wala gid kamo sing mahimo.  Kon ang bisan sin-o wala nagapabilin nga nahiusa sa akon, ginapilak sia subong sang isa ka sanga kag nagakalaya; kag ginatipon sang mga tawo ini nga mga sanga kag ginadap-ong ini sa kalayo kag ini ginasunog.  Kon magpabilin kamo nga nahiusa sa akon kag ang akon mga pinamulong magpabilin sa inyo, pangayo kamo sang bisan ano nga luyag ninyo kag mahanabo ini para sa inyo.  Ang akon Amay ginahimaya sa sini, nga padayon kamo nga nagapamunga sing madamo kag ginapamatud-an ninyo nga kamo mga disipulo ko.  Subong nga ang Amay nagahigugma sa akon kag ako nagahigugma sa inyo, magpabilin kamo sa akon gugma. 10  Kon ginatuman ninyo ang akon mga sugo, magapabilin kamo sa akon gugma, subong nga ginatuman ko ang mga sugo sang Amay kag nagapabilin sa iya gugma. 11  “Ginahambal ko ini sa inyo, agod ang akon kalipay mangin yara sa inyo kag ang inyo kalipay mangin bug-os. 12  Ini amo ang akon sugo, nga maghigugmaanay kamo subong nga ako nagahigugma sa inyo. 13  Wala sing isa nga may gugma nga daku pa sa sini, nga ihatag sang isa ang iya kalag para sa iya mga abyan. 14  Mga abyan ko kamo kon ginahimo ninyo ang ginasugo ko sa inyo. 15  Wala ko na kamo ginatawag nga mga ulipon, bangod ang ulipon wala makahibalo sang ginahimo sang iya agalon. Apang ginatawag ko kamo nga mga abyan, bangod ang tanan nga butang nga nabatian ko sa akon Amay ginapahibalo ko sa inyo. 16  Wala ninyo ako ginpili, kundi ginpili ko kamo, kag ginasugo ko kamo nga magpadayon sa pagpamunga sing madamo kag ang inyo bunga dapat magpabilin; agod bisan ano ang pangayuon ninyo sa Amay sa akon ngalan ihatag niya ini sa inyo. 17  “Ginasugo ko ini sa inyo agod maghigugmaanay kamo. 18  Kon ang kalibutan nagadumot sa inyo, nahibaluan ninyo nga nagdumot ini sa akon antes ini nagdumot sa inyo. 19  Kon kamo bahin sang kalibutan, higugmaon sang kalibutan ang iya. Apang bangod kamo indi bahin sang kalibutan, kundi ginpili ko kamo gikan sa kalibutan, bangod sini ang kalibutan nagadumot sa inyo. 20  Dumduma ang pulong nga ginsiling ko sa inyo, Ang ulipon indi daku pa sa iya agalon. Kon ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo; kon gintuman nila ang akon pulong, tumanon man nila ang inyo pulong. 21  Apang himuon nila ini tanan nga butang batok sa inyo tungod sa akon ngalan, bangod wala sila makakilala sa iya nga nagpadala sa akon. 22  Kon ako wala magkari kag maghambal sa ila, wala sila kuntani sing sala; apang karon wala sila sing ibalibad sa ila sala. 23  Sia nga nagadumot sa akon nagadumot man sa akon Amay. 24  Kon wala ko paghimua sa tunga nila ang mga buhat nga wala sing iban nga nakahimo, wala sila kuntani sing sala; apang karon nakita nila ini kag gindumtan nila ako subong man ang akon Amay. 25  Apang amo sini agod ang pulong nga nasulat sa ila Kasuguan matuman, ‘Gindumtan nila ako nga wala sing kabangdanan.’ 26  Kon mag-abot na ang manugbulig nga ipadala ko sa inyo gikan sa Amay, ang espiritu sang kamatuoran, nga nagagikan sa Amay, magapanaksi ini tuhoy sa akon; 27  kag kamo man magapanaksi, bangod nangin kaupod ko kamo halin sa ginsuguran.

Footnote