Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Hebreo 7:1-28

7  Kay si Melquisedec, nga hari sang Salem kag saserdote sang Labing Mataas nga Dios, nga nagsugata kay Abraham nga nagapauli gikan sa pagpamatay sa mga hari kag nagpakamaayo sa iya  kag ginhatagan ni Abraham sing ikanapulo sang tanan nga butang, una sa tanan “Hari sang Pagkamatarong,” suno sa pagbadbad, kag hari man sia sang Salem, kon sayuron, “Hari sang Paghidait.”  Kay sia wala sing amay, wala sing iloy, wala sing kaliwatan, wala sing ginsuguran nga mga adlaw ukon katapusan sang kabuhi, kundi tungod ginhimo kaangay sa Anak sang Dios, nagapabilin sia nga saserdote sing dayon.  Nian, tan-awa ninyo kon daw ano ka daku ining tawo nga ginhatagan ni Abraham nga ulo sang panimalay sing ikanapulo nga bahin sang panguna nga mga inati.  Matuod, ang mga lalaki gikan sa mga anak ni Levi nga nagabaton sang ila pagkasaserdote ginsugo nga kolektahon ang mga ikapulo gikan sa mga tawo suno sa Kasuguan, kon sayuron, gikan sa ila mga kauturan, bisan pa sila kaliwat ni Abraham;  apang ang tawo nga indi nila kaliwat nagkuha sang mga ikapulo gikan kay Abraham kag nagpakamaayo sa iya nga nakabaton sang mga saad.  Indi masuay, nga ang kubos ginapakamaayo sang mas daku.  Kag sa isa ka kahimtangan ang nagabaton sang mga ikapulo amo ang mga tawo nga mamalatyon, apang sa isa pa ka kahimtangan amo ang isa nga ginapamatud-an nga sia nagakabuhi.  Kag, masiling ko man, paagi kay Abraham bisan si Levi nga nagabaton sang mga ikapulo nagbayad sang mga ikapulo, 10  kay wala pa sia mabun-ag subong kaliwat ni Abraham nga iya katigulangan* sang nasugata sia ni Melquisedec. 11  Nian, kon ang kahimpitan paagi gid sa Levinhon nga pagkasaserdote, (kay nalakip ini sa Kasuguan nga ginhatag sa katawhan,) ngaa kinahanglan pa nga magtindog ang isa pa ka saserdote sa paagi nga kaangay kay Melquisedec kag indi masiling nga sa paagi nga kaangay kay Aaron? 12  Kay sanglit ginabag-o ang pagkasaserdote, kinahanglan nga bag-uhon man ang kasuguan. 13  Kay ang tawo nga tuhoy sa iya ginasiling ining mga butang naggikan sa iban nga tribo, nga gikan sini wala sing isa nga nakaalagad sa halaran. 14  Kay maathag gid nga ang aton Ginuo naggikan sa Juda, isa ka tribo nga tuhoy sini wala sing ginpamulong si Moises nahanungod sa mga saserdote. 15  Kag labi pa gid nga nagaathag nga kaangay kay Melquisedec may nagatindog nga isa pa ka saserdote, 16  nga nangin subong sini, indi suno sa pagsulundan sang kasuguan nga nasandig sa unod, kundi suno sa gahom sang di-malaglag nga kabuhi, 17  kay subong panaksi ginasiling: “Ikaw isa ka saserdote sing dayon sa paagi nga kaangay kay Melquisedec.” 18  Nian, pat-od nga ginadula ang nauna nga kasuguan tungod maluya ini kag wala sing kapuslanan. 19  Kay wala sing ginhimpit ang Kasuguan, apang nahimo ini sang pagpasulod sing isa ka mas maayo nga paglaum, nga paagi sini nagapalapit kita sa Dios. 20  Dugang pa, subong nga indi ini wala sing panumpa, 21  (kay sa pagkamatuod may mga tawo nga nangin mga saserdote nga wala sing panumpa, apang may isa nga may panumpa nga ginpanumpa sang Isa nga nagsiling tuhoy sa iya: “Nagpanumpa si Jehova (kag indi sia maghinulsol), ‘Ikaw isa ka saserdote sing dayon,’”) 22  sing subong man si Jesus nangin ang isa nga ginhatag subong garantiya sang isa ka mas maayo nga katipan. 23  Dugang pa, madamo ang nangin saserdote agod magabulos bangod nasablagan sila sang kamatayon nga makapadayon subong saserdote, 24  apang bangod nagakabuhi sia sing dayon wala sing nagabulos sa iya pagkasaserdote. 25  Gani maluwas man niya sing bug-os ang mga nagapalapit sa Dios paagi sa iya, bangod padayon sia nga nagakabuhi agod mangabay para sa ila. 26  Kay nagakaigo para sa aton ang subong sini nga mataas nga saserdote, mainunungon, wala sing kalainan, wala sing dagta, ginpain sa mga makasasala, kag nangin mataas pa sa langit. 27  Indi niya kinahanglan magdulot sang mga halad adlaw-adlaw, subong sang ginahimo sang mataas nga mga saserdote, una para sa iya kaugalingon nga mga sala kag nian para sa mga sala sang katawhan: (kay ginhimo niya ini sing makaisa gid lang sang ginhalad niya ang iya kaugalingon;) 28  kay ang Kasuguan nagatangdo sang mga tawo nga may kaluyahon subong mataas nga mga saserdote, apang ang pulong sang panumpa nga nag-abot pagkatapos sang Kasuguan nagatangdo sa isa ka Anak, nga ginhimpit sing dayon.

Footnote

Heb 7:10 * Sa literal, “yara pa sia sa balikawang sang iya katigulangan.”