Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Efeso 6:1-24

6  Mga anak, mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan nga nahiusa sa Ginuo, kay matarong ini:  “Padunggi ang imo amay kag ang imo iloy”; nga amo ang nahauna nga sugo nga may saad:  “Agod mangin maayo ka kag magkabuhi ka sing malawig sa duta.”  Kag kamo, mga amay, indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak, kundi padayon sila nga padakua sa disiplina kag nagatuytoy nga panghunahuna ni Jehova.  Kamo nga mga ulipon, mangin matinumanon sa inyo mga agalon nga undanon, nga may kahadlok kag pagkurog kag pagkasinsero sa inyo tagipusuon, subong nga nagatuman kamo kay Cristo,  indi paagi sa pakitakita nga pag-alagad subong sang mga nagapahamuot sa mga tawo, kundi subong mga ulipon ni Cristo, nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios sing bug-os kalag.  Mangin mga ulipon nga may maayo nga panimuot, subong nga mga ulipon ni Jehova, kag indi sang mga tawo,  kay nahibaluan ninyo nga ang bisan anong maayo nga ginahimo sang kada isa, batunon man niya ini gikan kay Jehova, ulipon man sia ukon hilway nga tawo.  Kag kamo nga mga agalon, padayon nga himua ang amo man nga mga butang sa ila, kag untati ang pagpamahog, kay nahibaluan ninyo nga ang ila Agalon nga inyo man, yara sa langit, kag wala sia sing ginapasulabi. 10  Sa katapusan, padayon kamo nga magbakod may kaangtanan sa Ginuo kag sa gahom sang iya kusog. 11  Isuklob ang kompleto nga hinganib gikan sa Dios agod makatindog kamo sing malig-on batok sa mga pahito sang Yawa; 12  bangod nagapakigdumog kita, indi batok sa dugo kag unod, kundi batok sa mga panguluhan, batok sa mga awtoridad, batok sa mga manuggahom sang kalibutan sining kadudulman, batok sa malaut nga mga puersa nga espiritu sa langitnon nga mga duog. 13  Bangod sini isuklob ninyo ang kompleto nga hinganib gikan sa Dios, agod kon mag-abot ang malaut nga adlaw makabato kamo, kag sa tapos ninyo mahimo sing madinalag-on ang tanan nga butang, makatindog kamo sing malig-on. 14  Busa, magtindog kamo sing malig-on nga ang inyo mga balikawang nawagkusan sing kamatuoran, kag nakasuklob sang pagkamatarong subong panaming sa dughan, 15  kag ang inyo mga tiil nasuksukan sing kahanda sa pagbantala sing maayong balita sang paghidait. 16  Labaw sa tanan, kuhaa subong daku nga taming ang pagtuo, nga paagi sini mapalong ninyo ang tanan nga nagadabadaba nga baslay sang isa nga malauton. 17  Batuna man ninyo ang kaluwasan subong helmet, kag ang espada sang espiritu, nga amo, ang pulong sang Dios, 18  samtang sa tanan nga sahi sang pangamuyo kag pag-ampo padayon kamo nga magpangamuyo sa tagsa ka higayon paagi sa espiritu. Kag sa sini nga katuyuan magpabilin kamo nga nagamata sing dalayon kag nagaampo para sa tanan nga balaan, 19  kag para man sa akon, agod ang ikasarang sa paghambal ihatag sa akon sa pagtikab sang akon baba, nga may kahilwayan sa paghambal agod ipahibalo ang sagrado nga likom sang maayong balita, 20  nga tungod sini nagapanghikot ako subong embahador nga nakadenahan; agod makahambal ako nga may kaisog may kaangtanan sini subong nga dapat ako maghambal. 21  Karon agod mahibaluan man ninyo ang tuhoy sa akon kahimtangan, kon ano ang akon ginahimo, ang tanan ipahibalo sa inyo ni Tiquico, isa ka hinigugma nga utod kag matutom nga ministro sa Ginuo. 22  Ginapadala ko sia sa inyo sa sini gid nga katuyuan, agod mahibaluan ninyo ang mga butang may kahilabtanan sa amon kag agod malugpayan niya ang inyo tagipusuon. 23  Kabay nga ang mga kauturan may paghidait kag gugma nga may pagtuo gikan sa Dios nga Amay kag kay Ginuong Jesucristo. 24  Kabay nga ang wala tupong nga kaayo mangin yara sa tanan nga ang ila gugma sa aton Ginuong Jesucristo indi madinulunton.

Footnote