Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 6:1-17

6  Kag nakita ko sang ginhukas sang Kordero ang isa sa pito ka pat-in, kag nabatian ko ang isa sa apat ka buhi nga tinuga nga nagasiling paagi sa tingog nga subong sang daguob: “Kari!”  Kag nagtulok ako, kag, yari karon! isa ka puti nga kabayo; kag ang isa nga nagasakay sa sini may pana; kag ginhatag sa iya ang isa ka korona, kag naglakat sia nga nagapangdaug kag sa pagtapos sang iya pagpangdaug.  Kag sang ginhukas niya ang ikaduha nga pat-in, nabatian ko ang ikaduha nga buhi nga tinuga nga nagasiling: “Kari!”  Kag may isa pa nga naggua, isa ka duag-kalayo nga kabayo; kag ang isa nga nagasakay sa sini gintugutan sa pagkuha sing paghidait sa duta agod magpinatyanay sila; kag ginhatagan sia sing isa ka daku nga espada.  Kag sang ginhukas niya ang ikatlo nga pat-in, nabatian ko ang ikatlo nga buhi nga tinuga nga nagasiling: “Kari!” Kag nagtulok ako, kag, yari karon! isa ka itom nga kabayo; kag ang isa nga nagasakay sa sini may timbangan sa iya kamot.  Kag nabatian ko ang isa ka tingog nga subong bala yara sa tunga sang apat ka buhi nga tinuga nga nagasiling: “Isa ka kilo sang trigo para sa isa ka denario,* kag tatlo ka kilo sang sebada para sa isa ka denario; kag indi paghaliti ang lana sang olibo kag ang alak.”  Kag sang ginhukas niya ang ikap-at nga pat-in, nabatian ko ang tingog sang ikap-at nga buhi nga tinuga nga nagasiling: “Kari!”  Kag nagtulok ako, kag, yari karon! isa ka maluspad nga kabayo; kag ang isa nga nagasakay sa sini may ngalan nga Kamatayon. Kag ang Lulubngan* nagasunod sa iya. Kag ginhatagan sila sing awtoridad sa ikap-at nga bahin sang duta, sa pagpamatay paagi sa malaba nga espada kag paagi sa kakulang sa kalan-on kag paagi sa makamamatay nga salot kag paagi sa mabangis nga mga sapat sa duta.  Kag sang ginhukas niya ang ikalima nga pat-in, nakita ko sa idalom sang halaran ang mga kalag sang mga ginpamatay bangod sa pulong sang Dios kag bangod sa pagpanaksi nga ila ginhimo. 10  Kag nagsinggit sila sa mabaskog nga tingog, nga nagasiling: “Soberanong Ginuo nga balaan kag matuod, tubtob san-o nga magpugong ka sa paghukom kag sa pagtimalos sang amon dugo batok sa mga nagapuyo sa duta?” 11  Kag ang kada isa sa ila ginhatagan sing puti nga malaba nga panapton; kag ginsilingan sila nga magpahuway sa malip-ot pa nga tion, tubtob makompleto man ang kadamuon sang ila mga masigkaulipon kag mga kauturan nga malapit na patyon kaangay man sa ila. 12  Kag nakita ko sang ginhukas niya ang ikan-om nga pat-in, kag natabo ang isa ka mabaskog nga linog; kag ang adlaw nag-itom subong sang itom nga sako nga tela,* kag ang bilog nga bulan nangin subong sang dugo, 13  kag ang mga bituon sa langit nahulog sa duta, subong sang nagakataktak nga hilaw nga mga igos sang higuera kon ginauyog sang mabaskog nga hangin. 14  Kag ang langit nagtaliwan subong sang paglukot sa linukot, kag ang tagsa ka bukid kag ang tagsa ka isla ginkuha gikan sa nahamtangan sini. 15  Kag ang mga hari sang duta kag ang mataas sing ranggo nga mga tawo kag ang mga kumander sang militar kag ang mga manggaranon kag ang mga makusog, kag ang tagsa ka ulipon kag tagsa ka hilway nga tawo nagpanago sa mga kueba kag sa mga igang sang mga bukid. 16  Kag padayon sila nga nagasiling sa mga bukid kag sa mga igang: “Tiphagi kami kag tagua kami gikan sa nawong sang Isa nga nagalingkod sa trono kag gikan sa kasingkal sang Kordero, 17  bangod nag-abot na ang daku nga adlaw sang ila kasingkal, kag sin-o ang sarang makatindog?”

Footnote

Bug 6:6 * Tan-awa ang nota sa Mat 18:24.
Bug 6:8 * Sa literal, “Hades.” Tan-awa ang Apendise 8.
Bug 6:12 * Itom ini nga tela nga ginahimo nga sako gikan sa balahibo sang sapat.