Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 5:1-14

5  Kag nakita ko sa tuo nga kamot sang Isa nga nagalingkod sa trono ang isa ka linukot nga nasulatan sa pihak kag pihak, nga napat-inan sing maayo sang pito ka pat-in.  Kag nakita ko ang isa ka makusog nga anghel nga nagapahayag paagi sa mabaskog nga tingog: “Sin-o ang takus sa pagbukad sa linukot kag sa paghukas sa mga pat-in sini?”  Apang wala sing isa sa langit ukon sa duta ukon sa idalom sang duta ang sarang makabukad sang linukot ukon makatan-aw sang sulod sini.  Kag naghibi ako sing tuman bangod wala sing isa nga nakita nga takus sa pagbukad sa linukot ukon sa pagtan-aw sa sulod sini.  Apang ang isa sa mga gulang nagsiling sa akon: “Untati ang paghibi. Yari karon! Ang Leon gikan sa tribo ni Juda, ang gamot ni David, nagdaug kag gani takus sia sa pagbukad sa linukot kag sa paghukas sa pito ka pat-in sini.”  Kag nakita ko nga nagatindog sa tunga malapit sa trono kag sa apat ka buhi nga tinuga kag sa tunga sang mga gulang ang isa ka kordero nga daw ginpatay, nga may pito ka sungay kag pito ka mata, nga ang mga mata nagakahulugan sang pito ka espiritu sang Dios nga ginpadala sa bug-os nga duta.  Kag nagpalapit sia kag ginkuha ini gilayon sa tuo nga kamot sang Isa nga nagalingkod sa trono.  Kag sang nakuha na niya ang linukot, nagluhod sa atubangan sang Kordero ang apat ka buhi nga tinuga kag ang duha ka pulo kag apat ka gulang, nga ang kada isa may arpa kag mga yahong nga bulawan nga puno sang incienso, kag ang incienso nagakahulugan sang mga pangamuyo sang mga balaan.  Kag nagaamba sila sang isa ka bag-o nga ambahanon, nga nagasiling: “Takus ka sa pagkuha sa linukot kag sa paghukas sa mga pat-in sini, bangod ginpatay ka kag paagi sa imo dugo ginbakal mo ang mga tawo para sa Dios gikan sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod, 10  kag ginhimo mo sila nga isa ka ginharian kag mga saserdote sa aton Dios, kag magagahom sila sa duta subong mga hari.” 11  Kag nagtulok ako, kag nabatian ko ang tingog sang madamo nga anghel sa palibot sang trono kag sang buhi nga mga tinuga kag sang mga gulang, kag ang kadamuon nila linaksa ka linaksa* kag linibo ka linibo, 12  nga nagasiling sa mabaskog nga tingog: “Ang Kordero nga ginpatay takus sa pagbaton sing gahom kag manggad kag kaalam kag kusog kag dungog kag himaya kag pagpakamaayo.” 13  Kag nabatian ko ang tagsa ka tinuga nga yara sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta kag sa dagat, kag ang tanan nga butang nga yara sa ila, nga nagasiling: “Ang kadayawan kag ang dungog kag ang himaya kag ang gahom mangin sa Isa nga nagalingkod sa trono kag sa Kordero tubtob sa wala katubtuban.” 14  Kag ang apat ka buhi nga tinuga nagsiling: “Kabay pa!”* kag ang mga gulang nagluhod kag nagsimba.

Footnote

Bug 5:11 * Ukon, “napulo ka libo ka tignapulo ka libo.”
Bug 5:14 * Ukon, “Amen.”