Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 20:1-15

20  Kag nakita ko ang isa ka anghel nga nagapanaug gikan sa langit nga may yabi sang kadadalman kag daku nga kadena sa iya kamot.  Kag gindakop niya ang dragon, ang orihinal nga man-ug, nga amo ang Yawa kag Satanas, kag gingapos sia sa sulod sang isa ka libo ka tuig.  Kag gintagbong niya sia sa kadadalman kag gintakpan ini kag ginpat-inan ini sa ibabaw niya, agod indi na niya mapatalang pa ang mga pungsod tubtob matapos ang isa ka libo ka tuig. Sa tapos sini kinahanglan nga buy-an sia sa sulod sang malip-ot nga tion.  Kag nakita ko ang mga trono, kag may mga nagalingkod sa sini, kag ginhatagan sila sing gahom sa paghukom. Huo, nakita ko ang mga kalag sang ginpamatay paagi sa wasay tungod sang ila pagpanaksi tuhoy kay Jesus kag tungod sa paghambal tuhoy sa Dios, kag ang mga wala magsimba sa mabangis nga sapat ukon sa larawan sini kag wala magbaton sang marka sa ila agtang kag sa ila kamot. Kag nabuhi sila kag naggahom subong mga hari upod kay Cristo sa sulod sang isa ka libo ka tuig.  (Ang iban nga mga patay wala mabuhi tubtob matapos ang isa ka libo ka tuig.) Amo ini ang nahauna nga pagkabanhaw.  Malipayon kag balaan ang bisan sin-o nga may bahin sa nahauna nga pagkabanhaw; sa ila wala sing awtoridad ang ikaduha nga kamatayon, kundi mangin mga saserdote sila sang Dios kag ni Cristo, kag magagahom subong mga hari upod sa iya sa sulod sang isa ka libo ka tuig.  Karon sa tion nga matapos na ang isa ka libo ka tuig, si Satanas buy-an gikan sa iya bilangguan,  kag magagua sia agod patalangon ang mga pungsod sa apat ka pamusod sang duta, ang Gog kag Magog, agod tipunon sila para sa inaway. Ang ila kadamuon subong sang balas sang dagat.  Kag ginsulong nila ang bug-os nga duta kag ginlibutan ang kampo sang mga balaan kag ang hinigugma nga siudad. Apang nanaug ang kalayo gikan sa langit kag naglamon sa ila. 10  Kag ang Yawa nga nagapatalang sa ila gintagbong sa linaw nga kalayo kag asupre, diin didto na nga daan ang mabangis nga sapat kag ang butig nga manalagna; kag paantuson sila sa adlaw kag gab-i tubtob sa wala katubtuban. 11  Kag nakita ko ang daku kag puti nga trono kag ang isa nga nagalingkod sa sini. Ang duta kag langit nagpalagyo gikan sa iya atubangan, kag wala na sing makita nga duog para sa ila. 12  Kag nakita ko ang mga patay, ang mga kadalagkuan kag mga kubos, nga nagatindog sa atubangan sang trono, kag ginbukad ang mga linukot. Apang isa pa ka linukot ang ginbukad; amo ini ang linukot sang kabuhi. Kag ang mga patay ginhukman pasad sa mga butang nga nasulat sa mga linukot suno sa ila mga buhat. 13  Kag ginhatag sang dagat ang mga patay nga yara sa sini, kag ginhatag sang kamatayon kag Lulubngan* ang mga patay nga yara sa sini, kag ginhukman ang tagsatagsa sa ila suno sa ila mga buhat. 14  Kag ang kamatayon kag Lulubngan gintagbong sa linaw nga kalayo. Ini nagakahulugan sang ikaduha nga kamatayon, ang linaw nga kalayo. 15  Dugang pa, ang bisan sin-o nga wala masapwan nga nasulat sa libro sang kabuhi gintagbong sa linaw nga kalayo.

Footnote

Bug 20:13 * Sa literal, “Hades.” Tan-awa ang Apendise 8.