Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 19:1-21

19  Sa tapos sini nabatian ko ang subong sang isa ka mabaskog nga tingog sang isa ka daku nga kadam-an sa langit. Nagsiling sila: “Dayawa ninyo si Jah! Ang kaluwasan kag himaya kag gahom iya sang aton Dios,  bangod ang iya mga paghukom matuod kag matarong. Kay ginhukman niya ang dakung makihilawason nga babayi nga nagpalain sang duta bangod sang iya pagpakighilawas, kag gintimalos niya ang dugo sang mga ulipon niya gikan sa iya kamot.”  Kag sa gilayon sa ikaduha nga tion nagsiling sila: “Dayawa ninyo si Jah! Kag ang aso gikan sa iya padayon nga nagatub-ok tubtob sa wala katubtuban.”  Kag ang duha ka pulo kag apat ka gulang kag ang apat ka buhi nga tinuga nagluhod kag nagsimba sa Dios nga nagalingkod sa trono, kag nagsiling: “Kabay pa!* Dayawa ninyo si Jah!”  May tingog man nga naggikan sa trono kag nagsiling: “Dayawa ninyo ang aton Dios, tanan kamo nga mga ulipon niya, nga nagakahadlok sa iya, ang mga kubos kag ang mga kadalagkuan.”  Kag nabatian ko ang subong sang tingog sang isa ka daku nga kadam-an kag subong sang daganas sang madamo nga tubig kag subong sang tunog sang mabaskog nga mga daguob. Nagsiling sila: “Dayawa ninyo si Jah, bangod si Jehova nga aton Dios, ang Labing Gamhanan, nagsugod sa paggahom subong hari.  Magkasadya kita kag magkalipay sing daku, kag maghimaya sa iya, bangod nag-abot na ang kasal sang Kordero kag nakahanda na ang iya asawa.  Huo, gintugutan sia nga mapanaptan sang masilaw, matinlo kag pino nga lino, kay ginalaragway sang pino nga lino ang matarong nga mga binuhatan sang mga balaan.”  Kag nagsiling sia sa akon: “Isulat mo: Malipayon ang mga gin-agda sa panihapon sang kasal sang Kordero.” Nagsiling man sia sa akon: “Amo ini ang matuod nga pinamulong sang Dios.” 10  Nian nagluhod ako sa iya tiilan sa pagsimba sa iya. Apang nagsiling sia sa akon: “Maghalong ka! Indi ina paghimua! Masigkaulipon mo ako kag sang imo mga kauturan nga may hilikuton sa pagpanaksi tuhoy kay Jesus. Simbaha ang Dios; kay ang pagpanaksi tuhoy kay Jesus amo ang katuyuan sang mga tagna.” 11  Kag nakita ko nga nabuksan ang langit, kag, yari karon! isa ka puti nga kabayo. Kag ang isa nga nagasakay sa sini ginatawag nga Matutom kag Matuod, kag nagahukom sia kag nagapakig-away suno sa pagkamatarong. 12  Ang iya mga mata nagadabdab nga kalayo, kag sa iya ulo may madamo nga diadema. May ngalan sia nga nasulat nga wala sing nakahibalo kundi sia lamang, 13  kag nagasuksok sia sang panapton nga nawisikan sing dugo, kag ginatawag sia sa ngalan nga Ang Pulong sang Dios. 14  Subong man, ang mga kasuldadusan sa langit nga nagasunod sa iya nagasakay sa puti nga mga kabayo, kag napanaptan sila sing puti, matinlo, kag pino nga lino. 15  Kag gikan sa iya baba nagagua ang isa ka matalom kag malaba nga espada, agod lab-on niya ang mga pungsod paagi sini, kag bantayan niya sila paagi sa bilugon nga salsalon. Nagalinas man sia sa linasan sang ubas sang masingkal nga kaakig sang Dios nga Labing Gamhanan. 16  Kag sa iya panapton, sa iya paa nayon, may ngalan sia nga nasulat, Hari sang mga hari kag Ginuo sang mga ginuo. 17  Nakita ko man ang isa ka anghel nga nagatindog sa adlaw, kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog kag nagsiling sa tanan nga pispis nga nagalupad sa tunga sang kalangitan: “Kari kamo, magtipon kamo sa daku nga panihapon sang Dios, 18  agod kaunon ninyo ang unod sang mga hari kag ang unod sang mga kumander sang militar kag ang unod sang makusog nga mga tawo kag ang unod sang mga kabayo kag ang unod sang mga nagasakay sa sini, kag ang unod sang tanan, sang hilway nga mga tawo subong man sang mga ulipon kag sang mga kubos kag sang kadalagkuan.” 19  Kag nakita ko ang mabangis nga sapat kag ang mga hari sang duta kag ang ila mga kasuldadusan nga nagtipon agod magpakig-away sa isa nga nagasakay sa kabayo kag sa iya kasuldadusan. 20  Kag gindakop ang mabangis nga sapat, kag kaupod sini ang butig nga manalagna nga naghimo sa atubangan sini sang mga tanda nga gingamit niya agod patalangon ang mga nagbaton sang marka sang mabangis nga sapat kag ang mga nagasimba sa larawan sini. Samtang buhi pa, sila nga duha gintagbong sa linaw nga kalayo nga nagadabdab sa asupre. 21  Apang ang nabilin ginpatay paagi sa malaba nga espada nga nagagua sa baba sang isa nga nagasakay sa kabayo. Kag nabusog sang ila unod ang tanan nga pispis.

Footnote

Bug 19:4 * Ukon, “Amen.”