Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 18:1-24

18  Sa tapos sini nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagapanaug halin sa langit, nga may daku nga awtoridad; kag nagsanag ang duta tungod sa iya himaya.  Kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog, nga nagasiling: “Napukan na sia! Napukan na ang Babilonia nga Daku, kag nangin puluy-an sia sang mga demonyo kag hulukmungan sang tagsa ka di-matinlo nga ginhawa kag hulukmungan sang tagsa ka di-matinlo kag ginakaugtan nga pispis!  Kay bangod sa alak sang kaakig sang iya pagpakighilawas ang tanan nga pungsod nabiktima, kag ang mga hari sa duta nagpakighilawas sa iya, kag ang nagalakbay nga mga manugpatikang sa duta nangin manggaranon bangod sa gahom sang iya wala huya nga pagpagarbo.”  Kag nabatian ko ang isa pa ka tingog gikan sa langit nga nagasiling: “Gua kamo sa iya, katawhan ko, kon indi ninyo luyag makig-ambit sa iya sa mga sala niya, kag kon indi ninyo luyag magbaton sang bahin sang iya mga kalalat-an.  Kay ang iya mga sala nagtangkas na tubtob sa langit, kag gindumdom sang Dios ang iya mga buhat sang inhustisya.  Ihatag sa iya ang subong sang iya mismo ginhatag, kag himua sa iya ang doble, huo, ang doble sang kadamuon sang mga butang nga iya ginhimo; sa kopa nga ginbutangan niya sing sinimbog nga ilimnon butangi sing doble nga sinimbog nga ilimnon para sa iya.  Tubtob sa kasangkaron nga ginhimaya niya ang iya kaugalingon kag nagkabuhi sa wala huya nga pagpagarbo, sa sina nga kasangkaron hatagi sia sang pag-antos kag paglalaw. Kay sa iya tagipusuon padayon sia nga nagasiling, ‘Nagalingkod ako nga isa ka reyna, kag indi ako balo, kag indi gid ako maglalaw.’  Amo kon ngaa sa isa ka adlaw magaabot ang iya mga kalalat-an, kamatayon kag paglalaw kag gutom, kag sunugon sia sing bug-os sa kalayo, bangod si Jehova nga Dios, nga nagahukom sa iya, makusog.  “Kag ang mga hari sang duta nga nagpakighilawas upod sa iya kag nagkabuhi sa wala huya nga pagpagarbo magahibi kag magapukpok sang ila kaugalingon sa kasubo tungod sa iya, kon magtulok sila sa aso sang pagsunog sa iya, 10  samtang nagatindog sila sa malayo bangod sang ila kahadlok sa iya pag-antos kag nagasiling, ‘Kailo, kailo, ikaw nga daku nga siudad, ikaw nga malig-on nga siudad sang Babilonia, bangod sa isa ka oras nag-abot ang paghukom sa imo!’ 11  “Subong man, ang nagalakbay nga mga manugpatikang sa duta nagahibi kag nagalalaw tungod sa iya, bangod wala na sing magabakal sang ila madamo nga baligya, 12  madamo nga baligya nga bulawan kag pilak kag malahalon nga bato kag mga perlas kag pino nga lino kag purpura nga tela kag seda kag eskarlata nga tela; kag tanan nga butang nga himo sa mahumot nga kahoy kag tanan nga sahi sang tiposo nga mga butang kag tanan nga sahi sang mga butang nga himo sa malahalon gid nga kahoy kag saway kag salsalon kag marmol; 13  subong man kanela kag pangpahumot halin sa India kag incienso kag mahumot nga lana kag olibano kag alak kag lana sang olibo kag pino nga harina kag trigo kag mga baka kag mga karnero, kag mga kabayo kag mga karwahe kag mga ulipon kag tawhanon nga mga kalag. 14  Huo, ang maayo nga bunga nga ginahandum sang imo kalag nagtaliwan sa imo, kag ang tanan nga makalilipay nga butang kag matahom nga butang nadula sa imo, kag indi na gid ini makita liwat sang mga tawo. 15  “Ang nagalakbay nga mga manugpatikang sini nga mga butang, nga nagmanggaranon bangod sa iya, magatindog sa malayo bangod sang ila kahadlok sa iya pag-antos kag magahibi kag magalalaw, 16  nga nagasiling, ‘Kailo, kailo—ang daku nga siudad, nga napanaptan sing pino nga lino kag purpura kag eskarlata, kag napunihan sing madamo nga bulawan kag malahalon nga bato kag perlas, 17  bangod sa isa ka oras ining daku nga manggad napapas!’ “Kag ang tagsa ka kapitan sang bapor kag ang tagsa ka tawo nga nagapanakayon bisan diin, kag ang mga marinero kag ang tanan nga may palangitan-an sa dagat, nagtindog sa malayo 18  kag nagsinggit samtang nagatulok sila sa aso sang pagsunog sa iya kag nagsiling, ‘Ano nga siudad ang kaangay sang daku nga siudad?’ 19  Kag ginsabwagan nila sing yab-ok ang ila ulo kag nagsinggit, nga nagahibi kag nagalalaw, kag nagsiling, ‘Kailo, kailo—ang daku nga siudad, diin nagmanggaranon ang tanan nga may mga sakayan sa dagat tungod sang iya pagpagarbo, bangod sa isa ka oras nahapay sia!’ 20  “Magkalipay ka tungod sa iya, O langit, subong man kamo nga mga balaan kag kamo nga mga apostoles kag kamo nga mga manalagna, bangod ang Dios naghukom kag nagsilot sa iya para sa inyo!” 21  Kag ginhakwat sang isa ka makusog nga anghel ang isa ka bato nga kaangay sa isa ka daku nga galingan nga bato kag gintagbong ini sa dagat, nga nagasiling: “Subong sini kadasig nga paghaboy ang pagtagbong sa daku nga siudad sang Babilonia, kag indi na gid sia makita liwat. 22  Kag ang tingog sang mga manug-amba nga nagadungan sa lanton sang arpa kag sang mga musikero kag sang mga manugplawta kag sang mga manugtrumpeta indi na gid mabatian liwat sa imo, kag wala na sing sampaton nga manughimo sa bisan ano nga palangitan-an ang makita liwat sa imo, kag wala na sing tunog sang galingan nga bato ang mabatian liwat sa imo, 23  kag wala na sing kasanag sang suga ang mag-iwag liwat sa imo, kag wala na sing tingog sang nobyo kag sang nobya ang mabatian liwat sa imo; bangod ang imo nagalakbay nga mga manugpatikang amo anay ang mataas sing ranggo nga mga tawo sa duta, kay paagi sa imo espiritistiko nga mga buhat napatalang ang tanan nga pungsod. 24  Huo, nasapwan sa iya ang dugo sang mga manalagna kag sang mga balaan kag sang tanan nga ginpatay sa duta.”

Footnote