Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 14:1-20

14  Kag nakita ko, kag, yari karon! ang Kordero nagatindog sa Bukid Sion, kag kaupod niya ang isa ka gatos kap-atan kag apat ka libo nga may ngalan niya kag ngalan sang iya Amay nga nasulat sa ila agtang.  Kag nabatian ko ang isa ka tunog gikan sa langit subong sang daganas sang madamo nga tubig kag subong sang tunog sang mabaskog nga daguob; kag ang tunog nga akon nabatian subong sang mga manug-amba nga nagadungan sa lanton sang arpa kag nagatokar sang ila mga arpa.  Kag nagaamba sila sang daw isa ka bag-o nga ambahanon sa atubangan sang trono kag sa atubangan sang apat ka buhi nga tinuga kag sang mga gulang; kag wala sing makahibalo gid sini nga ambahanon kundi ang isa ka gatos kap-atan kag apat ka libo, nga ginbakal gikan sa duta.  Sila amo ang wala magdagta sang ila kaugalingon paagi sa mga babayi; sa katunayan, mga ulay sila. Sila amo ang padayon nga nagasunod sa Kordero bisan diin sia magkadto. Ginbakal sila gikan sa katawhan subong una nga mga bunga sa Dios kag sa Kordero,  kag wala sing kabutigan nga nasapwan sa ila baba; kay wala sila sing depekto.  Kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagalupad sa tunga sang kalangitan, kag may yara sia wala katapusan nga maayong balita nga ipahayag subong makalilipay nga balita sa mga nagapuyo sa duta, kag sa tagsa ka pungsod kag tribo kag hambal kag katawhan,  nga nagasiling sa mabaskog nga tingog: “Kahadluki ninyo ang Dios kag hatagi sia sang himaya, bangod nag-abot na ang oras sang iya paghukom, gani simbaha ninyo ang Isa nga naghimo sang langit kag sang duta kag dagat kag mga tuburan sang tubig.”  Kag nagsunod ang isa pa, ang ikaduha nga anghel, nga nagasiling: “Napukan na sia! Napukan na ang Babilonia nga Daku, nga nagpainom sa tanan nga pungsod sang alak sang kaakig sang iya pagpakighilawas!”  Kag nagsunod sa ila ang isa pa ka anghel, ang ikatlo, nga nagasiling sa mabaskog nga tingog: “Kon ang bisan sin-o nagasimba sa mabangis nga sapat kag sa larawan sini, kag nagabaton sang marka sa iya agtang ukon sa iya kamot, 10  magainom man sia sang alak sang kaakig sang Dios nga ginbubo nga wala sing simbog sa kopa sang iya kasingkal, kag paantuson sia sa kalayo kag asupre sa itululok sang balaan nga mga anghel kag sa itululok sang Kordero. 11  Kag ang aso sang ila pag-antos nagatub-ok tubtob sa wala katubtuban, kag wala sila sing pahuway sa adlaw kag gab-i, sila nga nagasimba sa mabangis nga sapat kag sa larawan sini, kag ang bisan sin-o nga nagabaton sang marka sang ngalan sini. 12  Diri sini ginakinahanglan ang pagbatas sang mga balaan, sila nga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag nagasunod sang pagtuo ni Jesus.” 13  Kag nabatian ko ang tingog gikan sa langit nga nagasiling: “Isulat mo: Malipayon ang mga nagakapatay nga nahiusa sa Ginuo kutob karon. Huo, ang espiritu nagasiling, papahuwaya sila sa ila pagpangabudlay, kay ang ila mga ginhimo nagaupod sa ila.” 14  Kag nagtulok ako, kag, yari karon! isa ka puti nga panganod, kag sa panganod may isa nga nagalingkod nga kaangay sa anak sang tawo, nga may bulawan nga korona sa iya ulo kag matalom nga garab sa iya kamot. 15  Kag naggua ang isa pa ka anghel gikan sa santuaryo sang templo, nga nagasinggit sa mabaskog nga tingog sa isa nga nagalingkod sa panganod: “Gamita ang imo garab kag mag-ani ka, bangod nag-abot na ang oras sang pag-ani, kay ang alanyon sang duta luntay na.” 16  Kag ang isa nga nagalingkod sa panganod naghabyog sang iya garab sa duta, kag nag-ani sa duta. 17  Kag naggua ang isa pa gid ka anghel gikan sa santuaryo sang templo nga didto sa langit, nga nagauyat man sang matalom nga garab. 18  Kag naggua ang isa pa gid ka anghel gikan sa halaran kag may awtoridad sia sa kalayo. Kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog sa isa nga may matalom nga garab, nga nagasiling: “Gamita ang imo matalom nga garab kag tipuna ang mga pinungpong sa puno sang ubas sang duta, bangod luto na ang mga ubas sini.” 19  Kag ginhabyog sang anghel ang iya garab sa duta kag gintipon ang puno sang ubas sang duta, kag ginhaboy niya ini sa daku nga linasan sang ubas sang kaakig sang Dios. 20  Kag ang mga ubas ginlinas sa gua sang siudad, kag naggua ang dugo gikan sa linasan sang ubas nga naglab-ot tubtob sa mga busal sang mga kabayo, sa kalayuon nga isa ka libo kag anom ka gatos ka estadio.*

Footnote

Bug 14:20 * Mga 296 ka kilometro. Ang estadio isa ka dumaan nga Griego nga takus sang kalabaon, nga katumbas sang 185 ka metro.