Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 12:1-17

12  Kag isa ka daku nga tanda ang nakita sa langit, isa ka babayi nga napanaptan sing adlaw, kag ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag sa iya ulo may korona nga napulog-duha ka bituon,  kag nagabusong sia. Kag nagasinggit sia bangod sang iya pagpasakit kag bangod sang iya tuman nga kasakit sa pagbun-ag.  Kag isa pa ka tanda ang nakita sa langit, kag, yari karon! isa ka daku kag duag-kalayo nga dragon, nga may pito ka ulo kag napulo ka sungay kag sa mga ulo sini may pito ka diadema;  kag ginganoy sang ikog sini ang ikatlo nga bahin sang mga bituon sa langit, kag ini nagtagbong sa ila sa duta. Kag ang dragon padayon nga nagtindog sa atubangan sang babayi nga buot na magbun-ag, agod kon magbun-ag na sia, lamunon sini ang iya anak.  Kag nagbun-ag sia sang isa ka anak, isa ka lalaki, nga magabantay sa tanan nga pungsod paagi sa bilugon nga salsalon. Kag ang iya anak ginsabnit pakadto sa Dios kag sa iya trono.  Kag ang babayi nagpalagyo pakadto sa kahanayakan, diin may duog sia nga gin-aman sang Dios, agod pakaunon nila sia didto sa sulod sang isa ka libo duha ka gatos kag kan-uman ka adlaw.  Kag nagdabdab ang inaway sa langit: Si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away sa dragon, kag ang dragon kag ang mga anghel sini nagpakig-away  apang wala ini magdaug, kag wala na sing nakita nga duog para sa ila sa langit.  Gani gintagbong ang daku nga dragon, ang orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas, nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta; gintagbong sia sa duta, kag ang iya mga anghel gintagbong upod sa iya. 10  Kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling: “Karon nag-abot na ang kaluwasan kag ang gahom kag ang ginharian sang aton Dios kag ang awtoridad sang iya Cristo, bangod ang manugsumbong sang aton mga kauturan gintagbong, nga nagasumbong sa ila sa atubangan sang aton Dios sa adlaw kag gab-i! 11  Kag gindaug nila sia bangod sa dugo sang Kordero kag bangod sa pulong sang ila pagpanaksi, kag wala nila ginhigugma ang ila kalag bisan sa atubangan sang kamatayon. 12  Bangod sini magkalipay kamo, kamo nga mga langit kag kamo nga nagapuyo sa sini! Kailo sa duta kag sa dagat, bangod ang Yawa nagpanaug sa inyo, nga may daku nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion.” 13  Karon sang nakita sang dragon nga gintagbong ini sa duta, ginhingabot sini ang babayi nga nagbun-ag sang anak nga lalaki. 14  Apang ginhatagan ang babayi sing duha ka pakpak sang daku nga agila, agod maglupad sia pakadto sa iya duog sa kahanayakan; diin pakaunon sia didto sa sulod sang isa ka tion kag mga tion kag tunga sa tion nga malayo sa man-ug. 15  Kag ang man-ug nagbuga pakadto sa babayi sang tubig nga kaangay sa suba gikan sa baba sini, agod malumos sia sa suba. 16  Apang ang duta nag-abot sa pagtabang sa babayi, kag ginbuka sang duta ang baba sini kag gintulon ang suba nga ginbuga sang dragon gikan sa baba sini. 17  Kag ang dragon naakig gid sa babayi, kag nagbiya ini agod magpakig-away sa mga nabilin sang iya binhi, nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag may hilikuton sa pagpanaksi tuhoy kay Jesus.

Footnote