Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 11:1-19

11  Kag ginhatagan ako sing tabun-ak nga kaangay sa sungkod samtang nagsiling sia: “Tindog ka kag taksa ang santuaryo sang templo sang Dios kag ang halaran kag ang mga nagasimba sa sini.  Apang nahanungod sa luwang sa gua sang santuaryo sang templo, pabay-an mo ini sing bug-os kag indi ini pagtaksa, bangod ginhatag ini sa mga pungsod, kag tasakon nila ang balaan nga siudad sa sulod sang kap-atan kag duha ka bulan.  Kag patagnaon ko ang akon duha ka saksi sa sulod sang isa ka libo duha ka gatos kag kan-uman ka adlaw nga nagasuksok sang sako nga panapton.”  Nagasimbulo sa ila ang duha ka kahoy nga olibo kag ang duha ka kandelero kag nagatindog sila sa atubangan sang Ginuo sang duta.  Kag kon may luyag maghalit sa ila, nagagua ang kalayo sa ila baba kag nagalamon sang ila mga kaaway; kag kon may luyag maghalit sa ila, dapat sia patyon sa sini nga paagi.  Ini sila may awtoridad sa pagtakop sa langit, agod indi mag-ulan sa mga adlaw sang ila pagpanagna, kag may awtoridad sila sa tubig agod himuon ini nga dugo kag sa paghalit sa duta paagi sa tanan nga sahi sang kalalat-an sing masunson suno sa luyag nila.  Kag sang nakatapos na sila sang ila pagpanaksi, ang mabangis nga sapat nga nagatakas gikan sa kadadalman magapakig-away sa ila kag magadaug sa ila kag magapatay sa ila.  Kag ang ila mga bangkay magahamyang sa dalan sang daku nga siudad nga sa espirituwal nga kahulugan ginatawag Sodoma kag Egipto, diin ginlansang man sa usok ang ila Ginuo.  Kag ang mga katawhan kag mga tribo kag mga hambal kag mga pungsod magatulok sa ila mga bangkay sa sulod sang tatlo ka adlaw kag tunga, kag indi nila pagtugutan nga ilubong ang ila mga bangkay. 10  Kag ang mga nagapuyo sa duta nagakasadya tungod sa ila kag nagakinalipay, kag magapadala sila sang mga regalo sa isa kag isa, bangod ginpaantos sining duha ka manalagna ang mga nagapuyo sa duta. 11  Kag pagkatapos sang tatlo ka adlaw kag tunga nagsulod sa ila ang espiritu sang kabuhi gikan sa Dios, kag nagtindog sila, kag hinadlukan gid ang mga nagatan-aw sa ila. 12  Kag nabatian nila ang mabaskog nga tingog gikan sa langit nga nagasiling sa ila: “Saka kamo diri.” Kag nagsaka sila sa langit sa panganod, kag gintan-aw sila sang ila mga kaaway. 13  Kag sa amo nga oras naglinog sing mabaskog, kag napukan ang ikanapulo nga bahin sang siudad; kag pito ka libo ka tawo ang napatay sa linog, kag ang nabilin hinadlukan kag naghimaya sa Dios sang langit. 14  Natapos na ang ikaduha nga kailo. Yari karon! Ang ikatlo nga kailo magaabot sing madali. 15  Kag ginpatunog sang ikapito nga anghel ang iya trumpeta. Kag may mabaskog nga mga tingog sa langit, nga nagasiling: “Ang ginharian sang kalibutan nangin ginharian sang aton Ginuo kag sang iya Cristo, kag magagahom sia subong hari tubtob sa wala katubtuban.” 16  Kag ang duha ka pulo kag apat ka gulang nga nagalingkod sa ila trono sa atubangan sang Dios naghapa kag nagsimba sa Dios, 17  nga nagasiling: “Nagapasalamat kami sa imo, Jehova nga Dios, ang Labing Gamhanan, ang Isa nga amo karon kag amo anay, bangod gingamit mo ang imo daku nga gahom kag nagsugod sa paggahom subong hari. 18  Apang nagsingkal ang mga pungsod, kag nag-abot ang imo kaugalingon nga kasingkal, kag ang gintalana nga tion sa paghukom sa mga patay, kag sa paghatag sang ila padya sa imo mga ulipon nga mga manalagna kag sa mga balaan kag sa mga nagakahadlok sa imo ngalan, ang mga kubos kag ang mga kadalagkuan, kag sa paglaglag sa mga nagalaglag sang duta.” 19  Nian nabuksan ang santuaryo sang templo sang Dios sa langit, kag nakita ang kaban sang iya katipan sa santuaryo sang iya templo. Kag may mga kilat kag mga tingog kag mga daguob kag linog kag madamol nga ulan sang yelo.

Footnote