Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Bugna 1:1-20

1  Ang bugna ni Jesucristo, nga ginhatag sang Dios sa iya, agod ipakita sa iya mga ulipon ang mga butang nga dapat mahanabo sa indi madugay. Kag ginpadala niya ang iya anghel nga nagpakita sini paagi sa mga tanda kay Juan nga iya ulipon,  nga nagpanaksi sa ginpamulong sang Dios kag sa ginpanaksi ni Jesucristo, kag sa tanan nga butang nga iya nakita.  Malipayon ang nagabasa sing mabaskog kag ang mga nagapamati sang mga pulong sini nga tagna, kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sa sini; kay malapit na ang gintalana nga tion.  Halin kay Juan para sa pito ka kongregasyon nga yara sa distrito sang Asia:* Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa “Isa nga amo karon kag amo anay kag ang magakari,” kag gikan sa pito ka espiritu nga yara sa atubangan sang iya trono,  kag gikan kay Jesucristo, “ang Matutom nga Saksi,” “Ang panganay gikan sa mga patay,” kag “Ang Manuggahom sang mga hari sang duta.” Sa iya nga nagahigugma sa aton kag naghilway sa aton gikan sa aton mga sala paagi sa iya dugo—  kag ginhimo niya kita nga isa ka ginharian, mga saserdote sa iya Dios kag Amay—huo, mangin sa iya ang himaya kag ang gahom sing dayon. Kabay pa.*  Yari karon! Magakari sia upod sa mga panganod, kag ang tagsa ka mata makakita sa iya, kag ang mga nagbuno sa iya; kag ang tanan nga tribo sa duta magapukpok sang ila kaugalingon sa kasubo bangod sa iya. Huo, kabay pa.  “Ako ang Alpha kag ang Omega,” siling ni Jehova nga Dios, “ang Isa nga amo karon kag amo anay kag ang magakari, ang Labing Gamhanan.”  Ako si Juan, ang inyo utod kag umalambit upod sa inyo sa kapipit-an kag sa ginharian kag sa pagbatas upod kay Jesus, yara sa isla sang Patmos bangod sa paghambal tuhoy sa Dios kag sa pagpanaksi tuhoy kay Jesus. 10  Paagi sa balaan nga espiritu nagdangat ako sa adlaw sang Ginuo, kag nabatian ko sa akon likuran ang mabaskog nga tingog nga daw trumpeta, 11  nga nagasiling: “Ang imo nakita isulat sa isa ka linukot kag ipadala ini sa pito ka kongregasyon, sa Efeso kag sa Smirna kag sa Pergamo kag sa Tiatira kag sa Sardis kag sa Filadelfia kag sa Laodicea.” 12  Nagbalikid ako agod makita kon kay sin-o tingog ang nagapakighambal sa akon, kag sang pagbalikid ko, nakita ko ang pito ka kandelero nga bulawan, 13  kag sa tunga sang mga kandelero ang isa nga kaangay sang anak sang tawo, nga nagasuksok sang panapton nga ang kalabaon tubtob sa tiil, kag nawagkusan sa dughan sing wagkus nga bulawan. 14  Dugang pa, ang iya ulo kag ang iya buhok puti subong sang puti nga de-lana, subong sang niebe, kag ang iya mga mata subong sang nagadabdab nga kalayo; 15  kag ang iya mga tiil kaangay sa puro nga saway nga nagabaga sa hurno; kag ang iya tingog subong sang daganas sang madamo nga tubig. 16  Kag sa iya tuo nga kamot may pito ka bituon, kag sa iya baba nagagua ang isa ka matalom kag malaba nga espada nga duha sing sulab, kag ang iya nawong subong sang adlaw nga nagasilak sa bug-os nga kasanag sini. 17  Kag sang nakita ko sia, napukan ako nga daw patay sa iya tiilan. Kag gintungtong niya sa akon ang iya tuo nga kamot kag nagsiling: “Indi ka magkahadlok. Ako ang Nahauna kag ang Katapusan, 18  kag ang Isa nga nagakabuhi; kag napatay ako, apang, yari karon! nagakabuhi ako tubtob sa wala katubtuban, kag yari sa akon ang mga yabi sang kamatayon kag sang Lulubngan.* 19  Gani, isulat mo ang mga butang nga imo nakita, kag ang mga butang nga amo karon kag ang mga butang nga mahanabo pagkatapos sini. 20  Nahanungod sa sagrado nga likom sang pito ka bituon nga imo nakita sa akon tuo nga kamot, kag sa pito ka kandelero nga bulawan: Ang pito ka bituon nagakahulugan sang mga anghel sang pito ka kongregasyon, kag ang pito ka kandelero nagakahulugan sang pito ka kongregasyon.

Footnote

Bug 1:4 * Tan-awa ang nota sa Bin 2:9.
Bug 1:4 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
Bug 1:6 * Ukon, “Amen.”
Bug 1:18 * Sa literal, “Hades.” Tan-awa ang Apendise 8.